fbpx
Generic filters
Search in title

Cloud Uygulama Güvenliği ve Sızma Testi Eğitimi

Eğitim Hakkında

“Cloud Uygulama Güvenliği ve Sızma Testi Eğitimi”, IT güvenlik uzmanlarına ve sızma testçilerine yöneliktir. Bu eğitim, bulut uygulamalarının güvenliğini artırma yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, bulut tabanlı sistemlerde güvenlik açıklarını nasıl tespit edeceklerini öğrenirler. Eğitim, sızma testi teknikleri, araçları ve süreçlerini kapsar. Ayrıca, bulut servis sağlayıcıları için güvenlik en iyi uygulamalarını da içerir.

Eğitim sürecinde, katılımcılar bulut ortamlarında güvenlik zafiyetlerini nasıl belirleyeceklerini anlarlar. Bu, sistemlerin daha güvenli hale getirilmesini sağlar. Eğitim, bulut uygulamaları için risk değerlendirme yöntemlerini inceler. Katılımcılar, güvenlik açıklarını nasıl raporlayacaklarını ve düzelteceklerini öğrenirler.

Eğitim, etkili sızma testi senaryolarının geliştirilmesine odaklanır. Katılımcılar, gerçek dünya senaryoları üzerinden pratik yaparlar. Ayrıca, bulut uygulamalarının sürekli izlenmesi ve güncellenmesi üzerinde de durulur. Eğitim, veri koruma ve şifreleme tekniklerini de detaylandırır.

Eğitim, teorik bilgileri pratik uygulamalarla birleştirir. Gerçek dünya senaryoları üzerinden uygulamalı öğrenme deneyimi sunar. “Cloud Uygulama Güvenliği ve Sızma Testi Eğitimi”, bulut güvenliği konusunda değerli bir kaynaktır. Bu sayede eğitim, katılımcıların bulut uygulamaları güvenliğinde uzmanlık kazanmalarını sağlar.

Eğitim sonunda, katılımcılar bulut uygulama güvenliği ve sızma testinde yetkinlik kazanır. Bulut ortamlarında güvenlik açıklarını tespit eder ve düzeltirler. Eğitim, işletmelerin bulut altyapılarını güçlendirir ve veri koruma seviyesini yükseltir. Katılımcılar, bulut uygulama güvenlik risklerini azaltır ve iş sürekliliğini sağlarlar.

Sonuç olarak, eğitim, bulut uygulama güvenliği ve sızma testi teknikleri konusunda kapsamlı bilgi sunar. IT güvenlik uzmanları ve sızma testçileri için değerlidir. Eğitim, bulut ortamlarında güvenli bir şekilde çalışmayı sağlar. Bu sayede katılımcılar, modern bulut güvenlik uygulamalarında uzmanlaşır. Bu, işletmelerin teknoloji altyapısını modernize eder ve veri güvenliğini artırır. Eğitim, bulut uygulama güvenliği ve sızma testinin uygulamalı ve teorik yönlerini kapsar.Dolayısıyla katılımcıların işletmelerde bu teknikleri etkili bir şekilde kullanmalarını sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Bulut uygulama güvenlik mimarisi ve güvenlik yaşam döngüsü.
 2. Bulut ortamlarında sızma testi metodolojileri ve standartları.
 3. Güvenlik açıklarını tespit etmek için kullanılan araçlar ve teknikler.
 4. Uygulama güvenliği için risk değerlendirme ve yönetimi.
 5. Açık kaynak istihbaratı toplama ve tehdit modelleme.
 6. Güvenlik açıklarını raporlama ve düzeltme stratejileri.
 7. Bulut tabanlı uygulamalar için olay yanıtı ve düzeltme süreçleri.

Ön Koşullar

 1. Temel bilgisayar, ağ ve IT güvenliği bilgisi.
 2. Yazılım geliştirme ve bulut bilişim kavramları hakkında temel bir anlayış.
 3. Temel Linux/UNIX ve Windows yönetimi becerileri.

Kimler Katılmalı

 1. IT güvenlik uzmanları ve sızma testi uzmanları.
 2. Bulut tabanlı uygulamaları geliştiren yazılım mühendisleri ve geliştiriciler.
 3. Bulut altyapılarını ve uygulamalarını güvenli bir şekilde yönetmeyi hedefleyen sistem yöneticileri.
 4. Güvenlik ihlallerini ve açıklarını anlamak ve bunlara karşı önlemler almak isteyen IT yöneticileri.

Outline

 1. Giriş: Bulut Uygulama Güvenliği ve Sızma Testinin Önemi
  • Bulut uygulama güvenliğine genel bakış
  • Sızma testinin rolü ve önemi
 2. Sızma Testi Metodolojileri ve Standartları
  • Sızma testi süreçleri ve metodolojileri
  • Bulut ortamları için sızma testi standartları
 3. Güvenlik Açıklarını Tespit Etme Araçları ve Teknikleri
  • Açıkları tespit etmek için kullanılan araçlar ve teknikler
  • Güvenlik açıkları için otomatik ve manuel testler
 4. Risk Değerlendirme ve Yönetimi
  • Bulut uygulamaları için risk değerlendirme yöntemleri
  • Risk azaltma stratejileri ve en iyi uygulamalar
 5. Açık Kaynak İstihbaratı ve Tehdit Modelleme
  • Açık kaynak istihbarat toplama teknikleri
  • Tehdit modelleme ve güvenlik zafiyetlerinin analizi
 6. Güvenlik Açıklarını Raporlama ve Düzeltme
  • Güvenlik açıkları raporlama formatları ve yöntemleri
  • Düzeltme süreçleri ve düzeltme takibi
 7. Olay Yanıtı ve Düzeltme Süreçleri
  • Bulut uygulamaları için olay yanıtı planları ve prosedürleri
  • Güvenlik olaylarını izleme ve düzeltme

Eğitim Talep Formu