fbpx
Generic filters
Search in title

Cloud and Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager Eğitimi

Eğitim Hakkında

“Cloud ve Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager (SCOM)” eğitimi genellikle aşağıdaki başlıkları içerir:

1. System Center Operations Manager’a Giriş: Bu bölümde, System Center Operations Manager’ın (SCOM) ne olduğu ve ne için kullanıldığı hakkında bir giriş yapılır.

2. SCOM Kurulumu:SCOM’un nasıl kurulacağı, yapılandırılacağı ve kullanılacağı hakkında detaylı bilgi.

3.Ağ ve Uygulama İzleme: Bu bölüm, SCOM’un ağ ve uygulamaları nasıl izleyebileceğine odaklanır.

4. Gelişmiş İzleme ve Özelleştirme: SCOM’un gelişmiş izleme özelliklerini ve özelleştirmelerini ele alır. Bu, özel izleme profillerinin oluşturulmasını ve çeşitli uyarı ayarlarının nasıl yapılandırılacağını içerir.

5. Bulut İzleme: SCOM ile bulut hizmetlerinin izlenmesi ve yönetilmesi üzerine eğitim. Bu, özellikle Azure veya AWS gibi bulut hizmetlerini izleme ve yönetme becerisine odaklanır.

6. Performans ve Kapasite Yönetimi: SCOM kullanarak sistem performansını ve kapasiteyi yönetme tekniklerini kapsar. Bu, performans ölçümü ve analizini ve kaynak kullanımını optimize etmek için kapasite yönetimini içerir.

7. Raporlama ve Çözümleme: Bu bölüm, SCOM’un raporlama özelliklerini ve çeşitli olayları nasıl çözümleyeceğinizi anlatır.

Eğitimin amacı, katılımcıların SCOM kullanarak bir bulut ve/veya datacenter ortamını etkili bir şekilde izlemesini, yönetmesini ve sorunlarını çözmesini sağlamaktır.

Bu tür bir eğitim, genellikle sistem yöneticileri, ağ mühendisleri, IT yöneticileri ve benzeri IT profesyonelleri için tasarlanmıştır.

Modern iş dünyasında hızla büyüyen alanlardan iki tanesi bulut hizmetleri ve veri merkezi yönetimidir. Teknoloji sektöründe çalışan bir profesyonel olmanız veya başka bir sektörde faaliyet göstermeniz fark etmez, bu alanlarda ayrıca bilgi ve beceri kazanılması çeşitli avantajlar sağlar:

Eğitim genellikle sistem yöneticileri, ağ mühendisleri, IT yöneticileri ve benzeri IT profesyonelleri hedef alır çünkü bu kişiler genellikle bir organizasyonun IT altyapısının sürekli çalışır durumda olmasını sağlama sorumluluğuna sahiptir. SCOM, işleri için kritik bir araç olabilir çünkü ağları, sunucuları, uygulamaları ve diğer IT bileşenlerini izleyebilir ve sorunları otomatik olarak düzeltme veya onları gidermek için bir uyarı oluşturma yeteneğine sahiptir.

Cloud and Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager Eğitimine buradan ulaşabilirsiniz.

Neler Öğreneceksiniz?

“Cloud and Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager” eğitimini tamamladığınızda aşağıdaki konularda bilgi sahibi olacaksınız:
 • System Center Operations Manager’ın kurulumu ve yapılandırması
 • Veri merkezi yönetimi için System Center Operations Manager kullanımı
 • Uygulama, ağ cihazı, sunucu ve sanal makine izleme
 • Veri toplama, raporlama ve analiz için System Center Operations Manager kullanımı
 • Azure Monitor gibi diğer Microsoft bulut hizmetleri ile entegrasyon
 • Sorun tespiti ve giderme için System Center Operations Manager’ın kullanımı
 • Veri merkezi performans izleme ve raporlama
 • Log toplama ve analizi için System Center Operations Manager’ın kullanımı
Bu eğitim, veri merkezi yönetimi ile ilgilenen IT profesyonelleri, sistem yöneticileri ve veri merkezi yöneticileri için tasarlanmıştır. Eğitim, bu alanda gereksinim duyulan becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

Ön Koşullar

“Cloud and Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager” eğitimi için aşağıdaki ön koşullar önerilir:
 1. Temel ağ ve sistem yönetimi bilgisi: Bu eğitimde, ağ ve sistem yönetimi konularına aşina olmak gerekmektedir.
 2. Windows Server bilgisi: Eğitimde, Windows Server 2012 ve üzeri sürümleri kullanarak System Center Operations Manager’ı yapılandırma ve yönetme konuları ele alınacaktır. Bu nedenle, Windows Server’a hakim olmak gerekmektedir.
 3. Veri merkezi yönetimi bilgisi: Eğitim, veri merkezi yönetimi konularına odaklanmaktadır. Bu nedenle, veri merkezi yönetimi ve sorun giderme konularında bilgi sahibi olmak önerilir.
 4. PowerShell temelleri: Eğitimde, PowerShell komut satırı aracılığıyla System Center Operations Manager’ı yapılandırma ve yönetme konuları ele alınacaktır. Bu nedenle, PowerShell temellerine hakim olmak önerilir.
Not: Bu öneriler, eğitimin verimli bir şekilde takip edilmesi için önerilir ve kesinlikle gerekli koşullar değildir. Eğitim içeriği ve zorluk seviyesine göre, farklı ön koşullar da olabilir.

Kimler Katılmalı

“Cloud and Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager” eğitimi, aşağıdaki kişiler için uygun olabilir:
 1. Sistem ve ağ yöneticileri: Eğitim, sistem ve ağ yönetimi konularına odaklanmaktadır. Bu nedenle, ağ ve sistem yöneticileri bu eğitimden faydalanabilirler.
 2. Veri merkezi yöneticileri: Eğitim, veri merkezi yönetimi konularına odaklanmaktadır. Bu nedenle, veri merkezi yöneticileri bu eğitimden faydalanabilirler.
 3. Bulut çözüm mimarları: Eğitim, System Center Operations Manager’ı kullanarak bulut çözümlerini izleme ve yönetme konularına odaklanmaktadır. Bu nedenle, bulut çözüm mimarları bu eğitimden faydalanabilirler.
 4. Sistem ve ağ yönetimi konusunda ilgili olan herkes: Eğitim, sistem ve ağ yönetimi konularını kapsamaktadır. Bu nedenle, sistem ve ağ yönetimi konularına ilgi duyan herkes bu eğitimden faydalanabilir.

Outline

Overview and Architecture 

 • Operations Manager in the Cloud and Data Center
 • Operations Manager Overview
 • Core Components and Topology
 • Key features of System Center 2012 R2 Operations Manager
 • Planning and Sizing System Center 2012 R2 Operations Manager
Lab: Using the System Center 2012 Operations Manager Sizing Helper Tool
 • Calculate the hardware requirements for Contoso’s Management Group
 • Create a Visio diagram of the proposed Management Group design
  After completing this module, students will be able to:
 • Describe the key cloud and data center problems that Operations Manager addresses.
 • Describe the purpose and functionality of System Center 2012 R2 Operations Manager.
 • Describe the System Center 2012 R2 Operations Manager components and topology.
 • Describe the key features of System Center 2012 R2 Operations Manager.
 • Describe how to design and size an Operations Manager Management Group.
 

Deploying a new System Center 2012 R2 Operations Manager Management Group 

 • Security Considerations
 • Management Group Design Considerations
 • Installing System Center 2012 R2 Operations Manager
 • Configuring Operations Manager Default Settings
 • Configuring Agentless Exception Monitoring (AEM)
 • Agent Deployment Methods
 • Configuring Audit Collection Services
Lab : Installing System Center 2012 R2 Operations Manager and Deploying Agents
 • Installing a new System Center 2012 R2 Operations Manager Management Group
 • Installing and Configuring the Gateway Server
 • Installing the Operations Manager Agent
 • Configuring Active Directory Integration
 • Installing and Configuring Audit Collection Services (ACS)
 • Configuring Agentless Exception Monitoring (AEM)
  After completing this module, students will be able to:
 • Know the security considerations when deploying Operations Manager.
 • Know the Management Group design considerations.
 • Install System Center 2012 R2 Operations Manager.
 • Configure common settings in System Center 2012 R2 Operations Manager.
 • Configure Agentless Exception Monitoring in System Center 2012 R2 Operations Manager.
 • Deploy agents in System Center 2012 R2 Operations Manager.
 • Configure Audit Collection Services in System Center 2012 R2 Operations Manager.
 

Upgrading Operations Manager

 • Migration and Upgrade Planning
 • Upgrading to System Center 2012 R2 Operations Manager
 • Migrating to System Center 2012 R2 Operations Manager
Lab : Upgrading to System Center 2012 R2 Operations Manager
 • Preparing the Operations Manager 2007 R2 Environment for Upgrade
 • Upgrading the Operations Manager 2007 R2 Management Group to System Center 2012 Operations Manager
 • Upgrading the System Center 2012 Operations Manager Management Group to System Center 2012 SP1 Operations Manager
 • Upgrading the System Center 2012 SP1 Operations Manager Management Group to System Center 2012 R2 Operations Manager
  After completing this module, students will be able to:
 • Plan an upgrade or migration to System Center 2012 R2 Operations Manager.
 • Upgrade from Operations Manager 2007 R2 to System Center 2012 R2 Operations Manager.
 • Migrate to System Center 2012 R2 Operations Manager.
 

Configuring Fabric and Application Monitoring

 • Management Packs Fundamentals
 • Configuring Network Device Monitoring
 • Configuring Fabric Monitoring
 • Configuring Application Monitoring
Lab : Configuring Application and Fabric Monitoring
 • Installing the System Center Management Pack for Windows Server Operating System
 • Install and configure the System Center Management Pack for SQL Server
 • Install the System Center 2012 Management Pack for Microsoft Windows Server 2012 Internet Information Service 8.
 • Install and configure the System Center Management Pack for SharePoint Server 2013
 • Configure Network Monitoring
 • Configure integration between Operations Manager and Virtual Machine Manager
 • Install the System Center Management Pack for VMM Fabric Dashboard 2012 R2
  After completing this module, students will be able to:
 • Describe Management Packs fundamentals in Operations Manager.
 • Configure Network Device Monitoring in Operations Manager.
 • Configure Fabric monitoring in Operations Manager.
 • Configure Application monitoring in Operations Manager.
 

Application Performance Monitoring

 • Application Performance Monitoring
 • Using IntelliTrace
 • Team Foundation Server Integration
Lab : Configuring Application Performance Monitoring
 • Monitoring .NET and Java applications with Application Performance Monitoring
 • Using IntelliTrace
 • Using the APM Consoles
 • Configuring integration with Team Foundation Server
  After completing this module, students will be able to:
 • Configure Application Performance Monitoring.
 • Configure IntelliTrace with APM to debug .NET applications.
 • Integrate Operations Manager with Team Foundation Server.
 

End to End Service Monitoring

 • Management Pack Templates
 • Distributed Application Models
 • Global Service Monitor
 • Real-time Visio Dashboards
Lab : Configuring End to End Service Monitoring
 • Configuring Synthetic Transactions
 • Configuring the Summary Dashboard with agent locations
 • Building a Distributed Application Model for Dinner Now
 • Creating a Visio Dashboard
  After completing this module, students will be able to:
 • Configure Management Packs Templates.
 • Create Distributed Application Models.
 • Use Global Service Monitor.
 • Create Real-time Visio Dashboards.
 

Scorecards, Dashboards and Reporting

 • Configuring and Managing Reporting in Operations Manager
 • Configuring Service Level Tracking
 • Configuring the Operations Manager SharePoint WebPart
 • Configuring Dashboards and Widgets
 • Creating Custom Dashboards
Lab : Configuring Reporting, Dashboards and Service Level Tracking
 • Design a custom report
 • Scheduling Reports
 • Configure Service Level Tracking for DinnerNow
 • Configure an Alert Dashboard
 • Configure a Performance Dashboard
 • Configure a Summary Dashboard
 • Configure an SLA Dashboard and add Publish the Dashboard to SharePoint
 • Use the GTM Tool to Publish a Custom Dashboard
  After completing this module, students will be able to:
 • Configure and Manage Reporting in Operations Manager.
 • Configure Service Level Tracking.
 • Configure Operations Manager SharePoint Web Part.
 • Configure Dashboards and Widgets.
 • Create Custom Dashboards.
 

Configuring and Customizing the Console

 • Security, Scoping and User Roles
 • Creating Custom Views
 • Configuring Notification Subscriptions
 • Creating Diagnostic and Recovery Tasks
Lab : Customizing the Operations Console
 • Create User Roles
 • Create a Custom Resolution Status
 • Create Custom Views
 • Configuring Notification Subscriptions
 • Configure Diagnostic and Recovery Tasks
  After completing this module, students will be able to:
 • Configure Security, Scoping and User Roles.
 • Create Custom Views.
 • Configure Notification Subscriptions.
 • Create Diagnostic and Recovery Tasks.
 

Management Pack Authoring

 • Management Packs Authoring Concepts
 • Authoring a Management Pack
Lab : Authoring Management Packs
 • Creating a Management Pack in the Operations Console
 • Authoring a custom Management Pack using the Visual Studio Authoring Extensions
  After completing this module, students will be able to:
 • Describe Management Pack Authoring Concepts.
 • Author a Management Pack.
 

System Center Integration

 • Integrating Operations Manager with Service Manager
 • Integrating Operations Manager with Data Protection Manager
 • Integrating Operations Manager with Orchestrator
Lab : Configuring System Center Integration
 • Configure Service Manager Integration with Operations Manager
 • Configure Operations Manager Integration with Data Protection Manager
 • Configure Orchestrator Integration
 • Implement Automatic Web Site Restart and Create an Incident if it Fails
  After completing this module, students will be able to:
 • Integrate Service Manager with Operations Manager
 • Integrate Data Protection Manager with Operations Manager
 • Integrate Orchestrator with Operations Manager
 

Troubleshooting, Tuning and Disaster Recovery

 • Troubleshooting Operations Manager Core Components
 • Configuring SQL AlwaysOn for Operations Manager
 • Configuring Data Retention in Operations Manager
 • Using Reports to troubleshoot Operations Manager
 • Disaster Recovery
Lab : Troubleshooting Operations Manager
 • Troubleshoot a performance problem in Operations Manager
 • Recovering from a Management Server Failure
 • Recovering from an Operational database failure.
  After completing this module, students will be able to:
 • Troubleshoot Operations Manager core components.
 • Configure SQL AlwaysOn for Operations Manager.
 • Configure data retention for the Data Warehouse database in Operations Manager.
 • Use reports to troubleshoot Operations Manager.
 • Perform disaster recovery in Operations Manager

Eğitim Talep Formu

System Center (SCMM) Eğitimi

System Center (SCMM) Eğitimi, katılımcılara Microsoft System Center Configuration Manager’ın kullanımını öğretir. Bu eğitim, katılımcıların SCMM’nin kurulumu, yapılandırılması ve yönetimi konusunda gerekli bilgi ve becerileri

Eğitimi İncele »