fbpx
Generic filters
Search in title

İleri Seviye (Advanced) Kubernetes Eğitimi

Eğitim Hakkında

İleri Seviye (Advanced) Kubernetes Eğitimi, Kubernetes üzerinde kapsamlı ve detaylı bir eğitim sunar. Bu eğitim, ileri düzey Kubernetes konularını ve Kubernetes tabanlı uygulamaların tasarımı ve geliştirilmesinde gereken ileri seviye becerileri ele alır.

Eğitim, Kubernetes’in ileri seviye özelliklerini, karmaşık veri yönetimi, yüksek hata toleransı, ölçeklendirme ve diğer kilit kavramları öğretir. Katılımcılar, gerçek hayattan örnekler ve projeler aracılığıyla ileri seviye Kubernetes konusundaki bilgilerini artırırlar.

Eğitim ayrıca, uygulamaların Kubernetes tabanlı olarak tasarlanması ve geliştirilmesi sürecinde hangi ileri seviye araç ve teknolojilerin nasıl kullanılabileceğini de öğretir. Katılımcılar, büyük veri işleme, real-time analiz, yüksek hata toleransı ve diğer karmaşık özelliklerin nasıl yönetileceğini öğrenirler. Ayrıca, ileri seviye Kubernetes ile uygulamaların nasıl tasarlanıp yönetileceğini de anlarlar.

İleri Seviye (Advanced) Kubernetes Eğitimi, Kubernetes tabanlı uygulama tasarımı ve geliştirme sürecinin tüm detaylarını ve karmaşık yönlerini kapsar. Katılımcılar, ileri düzey modern uygulamalar tasarlamaya ve geliştirmeye başlamadan önce ihtiyaç duyacakları detaylı becerileri kazanırlar.

Eğitim programı, ileri seviye Kubernetes konularıyla başlar. Katılımcılar, karmaşık veri yönetimi, yüksek ölçeklendirme ve hata toleransı gibi ileri seviye kavramları öğrenirler. Ayrıca, ileri seviye Kubernetes tabanlı modern uygulamaların tasarlanması ve yönetilmesi konusunda nasıl bir rol oynadığına dair bilgi sahibi olurlar. Bu bilgiler, katılımcıların uygulama tasarımı ve geliştirme sürecinde ihtiyaç duyacakları ileri seviye yapı taşlarını oluşturur.

Eğitimde, ileri seviye Kubernetes ve bununla ilişkili karmaşık özellikler ve bileşenler üzerinde duruyoruz. Bu, katılımcılara real-time veri işleme, büyük veri akışları ve yüksek hata toleransı gibi ileri seviye yetenekleri kazandırır. Konu akışları, karmaşık veri yönetimi ve ölçeklendirilebilir sistemlerin yönetimi gibi ileri seviye konuları işler.

Son olarak, bir uygulamanın nasıl ileri seviye Kubernetes tabanlı geliştirileceği hakkında bilgi veriyoruz. Bu süreç, uygulamanın karmaşık testlerini yapmayı, veri yönetimini, ve en sonunda uygulamanın ileri seviye Kubernetes tabanlı geliştirilmesini içerir. Bu bilgiler, katılımcıların uygulamalarını başarılı bir şekilde ileri seviye Kubernetes ile tasarlamalarına ve geliştirmelerine yardımcı olur.

Diğer tüm Docker, Kubernetes, DevOps ve Microservices eğitimlerimiz için buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Neler Öğreneceksiniz?

İleri Seviyede (Advanced) Kubernetes Eğitimi süresince şunları öğreneceksiniz:  
 1. Kubernetes yapılandırma ve dağıtım kavramlarının ileri seviyede kullanımını
 2. Uygulamaların yapılandırması, dağıtılması ve yönetilmesini
 3. Uygulamaların performansını ve güvenliğini artırmak için kullanılan araçlar ve tekniklerini
 4. Katmanlı uygulamaların yapılandırılmasını
 5. Çalışma zamanında uygulama izleme ve hata ayıklamasını
 6. Uygulamaların güncellenmesi ve yüksek disponibilite sağlanmasını
 7. Kubernetes entegrasyonu ve yapılandırması ile ilgili araçlar ve teknolojileri öğreneceksiniz.
Bu eğitim, Kubernetes’in gelişmiş özelliklerini ve uygulamalarını etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olacaktır.

Ön Koşullar

İleri Seviyede (Advanced) Kubernetes Eğitimi’ne katılmak için aşağıdaki ön koşulların yerine getirilmesi gerekir:  
 1. Temel Kubernetes kavramlarının ve çalışma prensiplerinin anlaşılması
 2. Linux ve/veya Unix sistem yönetimi becerileri
 3. Docker ve container teknolojileri hakkında temel bilgi
 4. Programlama dilleri (örneğin, Python, Java, Go vb.) hakkında temel bilgi
 5. DevOps kavramları ve pratikleri hakkında bilgi
Bu ön koşulları yerine getirmeniz, İleri Seviyede (Advanced) Kubernetes Eğitimi’nin etkili bir şekilde katılmanıza ve öğrendiğiniz konuları uygulamanıza yardımcı olacaktır.

Kimler Katılmalı

İleri Seviyede (Advanced) Kubernetes Eğitimi, aşağıdaki kişiler için uygun bir eğitimdir:  
 1. DevOps ve sistem yöneticileri
 2. Kubernetes temel seviyede kullanmış ve uygulamalarını ileri seviyede yönetmek isteyen geliştiriciler
 3. Bulut bilişim ve dağıtık sistemler konularında uzmanlaşmak isteyen profesyoneller
 4. Enterprise çözümlerinde Kubernetes’i kullanmak isteyen ve bu teknolojiyi geliştirmek isteyen bireyler
 5. Uygulama dağıtımı ve kontrolü, performans ve güvenliği hakkında ileri seviyede bilgi sahibi olmak isteyen kişiler
Bu eğitim, Kubernetes’in gelişmiş özelliklerini ve uygulamalarının etkili bir şekilde yönetilmesini hedefleyen profesyonellere yöneliktir.  

Outline

Deploying Resilient Applications

 • ReplicaSets
 • StatefulSets
 • Resources
 • Probes
 • HorizontalPodAutoscaler
 • Cluster Autoscaler
 

Extending Kubernetes

 • Schedulers
 • Controllers
 • Operators
 • Init Containers
 • Custom Resource Definitions

Cluster Provisioning

 • Kubeadm
 • Cluster API

Observability

 • Prometheus
 • OpenTracing

ServiceMesh

 • Traffic shifting and network policies
 

Advanced K8S Administration I

 • DaemonSets
 • Jobs
 • CronJobs
 • Advanced Volume Usage
 • ConfigMaps
 • Secrets
 

Advanced K8S Administration II

 • Controlling K8S using declarative object configuration
 • Use cases, best practices and real-life examples
 

Advanced K8S Administration III

 • Patterns for deployment and updates
 • Best practices in rolling upgrades, canary deploys, blue-green
 • deploys etc
 

Roles and Access Control

 • Role-Based Authentication
 

Serverless

 • Knative
 

Eğitim Talep Formu