fbpx
Generic filters
Search in title

CM2-02 Gereksinimler ve CM2 Anahattı Eğitimi

Eğitim Hakkında

CM2-02 Gereksinimler ve CM2 Anahattı Eğitimi, ürün ve sistem geliştirme süreçlerinde gereksinimler yönetimi ve CM2 (Configuration Management 2) standartlarının temel prensiplerini kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. Bununla birlikte, eğitim programı özel olarak tasarlanmıştır. Bu eğitim, katılımcılara, ürün ve sistemlerin geliştirilmesi sürecinde gereksinimlerin nasıl doğru bir şekilde belirleneceğini öğretir. Ayrıca, yönetileceği ve izleneceği konusunda derinlemesine bilgi ve beceriler sunmayı amaçlar. Eğitim, değişiklik yönetimi ve gereksinimlerin etkin bir şekilde takip edilmesi süreçlerini kapsamaktadır. Bunun yanı sıra, CM2 standartlarının uygulanması ve bu standartların projelerde nasıl etkili bir şekilde kullanılacağını da kapsar.

CM2-02 eğitimi, ürün geliştirme ve sistem mühendisliği süreçlerinde gereksinimlerin belirlenmesi ve yönetilmesi konularını kapsamaktadır. Bunun yanı sıra, bu gereksinimlerin sürekli değişen pazar koşullarına değinilmektedir. Ayrıca, teknolojik gelişmelere nasıl uyum sağlayacağını da ele alır. Bu eğitim programı, katılımcılara, projelerde karşılaşılan zorlukları aşma ve gereksinimlerin etkili bir şekilde yönetilmesi konusunda kritik stratejiler ve araçlar sağlar. Ayrıca, CM2 metodolojisini kullanmaktadır. Bununla birlikte, gereksinimlerin ve konfigürasyonların nasıl etkin bir şekilde yönetileceği üzerinde durulmaktadır.

Eğitim programı, projelerde gereksinimler yönetiminin önemini vurgulamaktadır. Bununla birliklte, katılımcılara, gereksinimlerin doğru bir şekilde belirlenmesini öğretir. Ayrıca, analiz edilmesi ve yönetilmesi konusunda gerekli becerileri kazandırır. Bu süreç, projelerin başarısını doğrudan etkileyen bir faktördür. Eğitim, bu alanda uzmanlık kazanmak isteyen mühendisler, proje yöneticileri ve kalite kontrol uzmanları için idealdir.  Bu eğitim ayrıca, katılımcılara, değişiklik yönetimi süreçlerini daha etkin bir şekilde yürütmeleri için gerekli araçları ve teknikleri sunar.

Sonuç olarak, CM2-02 Gereksinimler ve CM2 Anahattı Eğitimi, ürün ve sistem geliştirme süreçlerini daha etkili ve verimli bir şekilde yönetmek isteyen profesyoneller için mükemmel bir fırsattır. Eğitim, katılımcılara, projelerinde gereksinimler yönetimi ve CM2 standartlarını başarıyla uygulama becerisi kazandıracaktır. Böylece, onları bu alanda daha yetkin hale getirecektir. Bu eğitimle, katılımcılar, projelerini daha başarılı bir şekilde yönetebilir ve iş süreçlerinde önemli gelişmeler sağlayabilirler.

Konfigürasyon Eğitimlerimiz için tıklayınız.

Neler Öğreneceksiniz?

Bu eğitimi tamamladığınızda şunları öğrenmiş olacaksınız:
 • Gereksinimlerin nasıl tanımlandığı ve yönetildiği.
 • CM2 standartlarının temel ilkeleri ve uygulamaları.
 • Gereksinim yönetimi için en iyi uygulamalar.
 • Değişiklik yönetimi ve yapılandırma kontrolünün önemi.
 • Gereksinimlerin belirlenmesi, takibi ve doğrulanması için araçlar ve teknikler.

Ön Koşullar

Bu eğitim için özel bir ön koşul bulunmamaktadır. Ancak, ürün veya sistem geliştirme süreçlerine ilgi duyan herkes bu eğitime katılabilir.

Kimler Katılmalı

Bu eğitim programı, aşağıdaki kişiler için önerilir:
 • Ürün veya sistem geliştirme projeleri yöneticileri ve analistleri
 • Mühendisler ve tasarımcılar
 • Proje yöneticileri
 • Kalite kontrol uzmanları
 • Değişiklik yönetimi ve gereksinim yönetimi konularına ilgi duyan herkes

Outline

Eğitim boyunca işlenecek başlıklar şu şekildedir:

Gereksinimler Yönetimi

 • Gereksinimlerin Tanımlanması ve Belirlenmesi
 • Gereksinimlerin İzlenmesi ve Doğrulanması
 • CM2 Standartlarının Temelleri

CM2 Anahattı ve Değişiklik Yönetimi

 • CM2 Anahattı ve Yapılandırma Kontrolü
 • Değişiklik Yönetimi ve İzleme
 • Katılımcılarla İnteraktif Çalışma ve Soru-Cevap Oturumu
Bu eğitim, ürün veya sistem geliştirme projelerinde gereksinimlerin etkin bir şekilde yönetilmesi ve değişikliklerin başarılı bir şekilde uygulanması için gereken temel bilgiyi sunar.

Eğitim Talep Formu