fbpx
Generic filters
Search in title

CM2-01 Operasyonel Mükemmelliğin Temelleri Eğitimi

Eğitim Hakkında

CM2-01 Operasyonel Mükemmelliğin Temelleri Eğitimi, iş süreçlerinin ve operasyonların verimliliğini ve etkinliğini artırmayı hedeflemektedir. Bu eğitim profesyoneller için tasarlanmıştır. Bu nedenle, yoğun ve etkileyici bir eğitim programıdır. Bu 2 günlük eğitim, katılımcılara operasyonel mükemmelliğin temel kavramlarını, uygulamalarını ve iş süreçlerinin nasıl optimize edileceğini ayrıntılı bir şekilde sunmayı amaçlamaktadır. Program, iş süreçlerinde verimliliği ve etkinliği artırmaktadır. Bunun yanı sıra, operasyonel mükemmelliği destekleyen CM2 (Configuration Management 2) standartlarını da kapsamlı bir şekilde ele alacaktır.

Eğitim, katılımcılara operasyonel mükemmelliği sağlamanın neden bu kadar önemli olduğunu anlatarak başlar. İş dünyasında rekabetin giderek arttığı bu dönemde, operasyonel mükemmelliğe ulaşmak önemlidir. Bununla birlikte, işletmelerin sürdürülebilir başarılarını ve pazar liderliğini sağlamanın anahtarı haline gelmiştir. Katılımcılar, iş süreçlerini nasıl etkin bir şekilde analiz edeceklerdir. Ayrıca, bu süreçlerdeki iyileştirmelerin nasıl yapılabileceğini ve verimliliği nasıl artırabileceklerini öğrenecekler.

CM2-01 Eğitimi, aynı zamanda Configuration Management 2 (CM2) standartlarının temel prensiplerine odaklanır. CM2, iş süreçlerinin yönetimi ve optimizasyonunda önemli bir rol oynayan bir yönetim metodolojisidir. Eğitimde, CM2 standartlarının iş süreçlerine nasıl entegre edileceği ele alınmaktadır. Ayrıca, bu standartların operasyonel mükemmelliği nasıl destekleyeceği üzerinde durulmaktadır. Katılımcılar, CM2 metodolojisini kullanarak, değişiklik yönetimi, süreç iyileştirme ve risk yönetimi konularında derinlemesine bilgi edinecekler.

Bu eğitim programı, iş süreçlerini ve operasyonları iyileştirmek isteyen yöneticileri kapsar. Ayrıca, proje yöneticileri, süreç mühendisleri ve kalite kontrol uzmanları için idealdir. Eğitim, katılımcılara, operasyonel mükemmelliğe ulaşmak için gerekli araçları, teknikleri ve stratejileri sunarak, kariyerlerinde ve işlerinde daha başarılı olmalarını sağlayacaktır. Eğitim sonunda, katılımcılar, iş süreçlerini etkin bir şekilde yönetme, analiz etme ve iyileştirme konusunda gerekli becerilere sahip olacak ve operasyonel mükemmelliği sağlamak için CM2 standartlarını uygulayabileceklerdir. CM2-01 Operasyonel Mükemmelliğin Temelleri Eğitimi, iş dünyasında fark yaratmak ve operasyonel mükemmelliğe ulaşmak isteyen her profesyonel için mükemmel bir başlangıç noktasıdır.

Neler Öğreneceksiniz?

Bu eğitimi tamamladığınızda şunları öğrenmiş olacaksınız:
 • Operasyonel mükemmelliğin önemi ve faydaları.
 • İş süreçlerini analiz etme ve iyileştirme yetenekleri.
 • CM2 standartlarının temel ilkeleri ve uygulamaları.
 • İş süreçlerini optimize etmek için araçlar ve teknikler.
 • Operasyonel mükemmellik projelerini yönetme becerileri.

Ön Koşullar

Bu eğitim için özel bir ön koşul bulunmamaktadır. Ancak, iş süreçleri veya operasyonel yönetim konularına ilgi duyan herkes bu eğitime katılabilir.

Kimler Katılmalı

Bu eğitim programı, aşağıdaki kişiler için önerilir:
 • İş süreçleri yöneticileri ve analistleri
 • Operasyonel yöneticiler ve liderler
 • Proje yöneticileri
 • Kalite kontrol uzmanları
 • İş süreçlerini geliştirmek isteyen herkes

Outline

Eğitim boyunca işlenecek başlıklar şu şekildedir:

Operasyonel Mükemmelliğin Temelleri

 • Operasyonel Mükemmellik Nedir?
 • İş Süreçlerini Analiz Etme
 • CM2 Standartları ve Uygulamaları

İyileştirme Araçları ve Projeleri Yönetme

 • İş Süreçlerini İyileştirme Teknikleri
 • Operasyonel Mükemmellik Projeleri
 • Katılımcılarla İnteraktif Çalışma ve Soru-Cevap Oturumu
Bu eğitim, iş dünyasında rekabet avantajı elde etmek ve operasyonel süreçlerinizi optimize etmek isteyen herkes için değerli bir kaynaktır.

Eğitim Talep Formu