fbpx
Generic filters
Search in title

Web API Development with ASP.NET Core 6 Eğitimi

Eğitim Hakkında

“Web API Development with ASP.NET Core 6 Eğitimi”, ASP.NET Core 6 kullanarak Web API’lerin nasıl geliştirileceğine odaklanan kapsamlı bir eğitimdir. Bu eğitim, ASP.NET Core 6 ile ilgili temel konuları ve Web API geliştirme için gereken becerileri ele alır.

Eğitim, ASP.NET Core 6’nın temel özelliklerini, API tasarımı, performans iyileştirme, güvenlik ve diğer kilit kavramları öğretir. Katılımcılar, gerçek hayattan örnekler ve projeler aracılığıyla ASP.NET Core 6 ve Web API konularındaki bilgilerini artırırlar.

Eğitim ayrıca, Web API’lerin ASP.NET Core 6 ile nasıl tasarlanacağı ve geliştirileceği sürecinde hangi araç ve teknolojilerin kullanılabileceğini öğretir. Katılımcılar, veri işleme, performans iyileştirme, API tasarımı ve güvenlik gibi temel özelliklerin nasıl yönetileceğini öğrenirler. Ayrıca, ASP.NET Core 6 ile Web API’lerin nasıl tasarlanıp yönetileceğini de anlarlar.

“Web API Development with ASP.NET Core 6 Eğitimi”, modern Web API tasarım ve yönetme sürecinin tüm temel yönlerini kapsar. Katılımcılar, etkili Web API’ler tasarlamaya ve geliştirmeye başlamadan önce ihtiyaç duyacakları temel becerileri kazanırlar.

Eğitim programı, ASP.NET Core 6’nın temelleriyle başlar. Katılımcılar, API tasarımı, performans iyileştirme ve güvenlik gibi temel kavramları öğrenirler. Ayrıca, ASP.NET Core 6 ile Web API’lerin tasarlanması ve yönetilmesi konusunda nasıl bir rol oynadığına dair bilgi sahibi olurlar. Bu bilgiler, katılımcıların Web API tasarlama sürecinde ihtiyaç duyacakları temel yapı taşlarını oluşturur.

Eğitimde, ASP.NET Core 6 ve bununla ilişkili temel özellikler ve bileşenler üzerinde duruyoruz. Bu, katılımcılara veri işleme, API tasarımı ve güvenlik gibi temel yetenekleri kazandırır. Konu akışları, API tasarımı ve API yönetimi gibi temel konuları işler.

Son olarak, bir Web API’nin nasıl ASP.NET Core 6 tabanlı geliştirileceği hakkında bilgi veriyoruz. Bu süreç, API’nin tasarımını, testlerini yapmayı, ve en sonunda Web API’nin ASP.NET Core 6 tabanlı geliştirilmesini içerir. Bu bilgiler, katılımcıların Web API’lerini başarılı bir şekilde ASP.NET Core 6 ile tasarlamalarına ve geliştirmelerine yardımcı olur.

Diğer tüm ASP.NET Core 6 ve Web API geliştirme eğitimlerimiz için buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Neler Öğreneceksiniz?

Web API Development with ASP.NET Core 6 eğitiminde öğrenciler şunları öğrenecekler:
 1. RESTful API kavramları ve uygulamaları
 2. NET Core 6 framework’ünün temel kavramları
 3. API endpoints’lerinin yapılandırılması ve uygulanması
 4. Veri işleme ve veritabanı bağlantıları
 5. Kimlik doğrulama ve yetkilendirme güvenlik önlemleri
 6. API yönetimi ve hata yönetimi
 7. Performans ve skalabilite optimizasyonu
 8. Çoklu dil desteği
 9. NET Core 6 ile birlikte gelen diğer teknolojilerin ve araçların nasıl kullanılacağı
Eğitim boyunca öğrenciler teorik bilgilerin yanı sıra pratik çalışmalar ve uygulamalı projelerle de becerilerini geliştirecekler. Eğitim sonunda öğrenciler, güvenli, performanslı ve skalabilir RESTful API’ler geliştirebilecek ve bu API’leri uygulamalarında kullanabilecek düzeyde beceriler kazanacaklardır.

Ön Koşullar

Web API Development with ASP.NET Core 6 eğitimine katılmak için şu ön koşullar gerekmektedir:
 1. Programlama dilleri hakkında temel bilgi: Öğrenciler en az bir programlama dili (örneğin C#, Java, Python gibi) hakkında temel bilgi sahibi olmalıdır.
 2. Web Geliştirme hakkında temel bilgi: HTML, CSS ve JavaScript gibi web geliştirme teknolojileri hakkında temel bilgiye sahip olmak önemlidir.
 3. Veritabanı hakkında temel bilgi: SQL veritabanı yönetimi hakkında temel bilgiye sahip olmak önemlidir.
Bu ön koşullar, eğitimi daha verimli bir şekilde tamamlamaya ve daha iyi anlamaya yardımcı olacaktır. Ancak, eğitimin tamamlanması için bu ön koşulların tamamına sahip olmak zorunlu değildir ve eğitim boyunca bu konular da ele alınacaktır.

Kimler Katılmalı

Web API Development with ASP.NET Core 6 eğitimine şu kişiler katılabilir:
 1. Web geliştiricileri: Bu eğitim, ASP.NET Core 6 ile RESTful API geliştirme becerilerini geliştirmek isteyen web geliştiricilere yöneliktir.
 2. Full-stack geliştiriciler: Full-stack geliştiriciler, ASP.NET Core 6 ile birlikte sunulan farklı teknolojiler ve araçlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyebilirler.
 3. .NET ve C# geliştiricileri: .NET ve C# geliştiricileri, ASP.NET Core 6’nın nasıl kullanılabileceğini ve nasıl uygulanabileceğini öğrenmek isteyebilirler.
 4. İşletmeler ve proje yöneticileri: Bu eğitim, müşterilerinin isteklerine uygun güvenli, performanslı ve skalabilir API’ler geliştirmek isteyen işletmeler ve proje yöneticileri için de faydalı olabilir.
Eğitim, temel düzeyde başlamakta ve ileri düzeye kadar uzanmaktadır, bu nedenle her seviyede geliştirici katılabilir ve becerilerini geliştirebilir.

Outline

 Introduction

 • Evolution of .NET and .NET Core
 • .NET SDKs and Runtimes
 • Visual Studio and Visual Studio Code
 

.NET 6.0 SDK

 • Installation
 • Version Management
 • Command-Line Interface (CLI)
 

What’s New in C#

 • Record Types
 • Init Only Setters
 • Nullable Reference Types
 • Global Using Directives
 • File-Scoped Namespace Declarations
 • Top-Level Statements
 

ASP.NET Core Application Architecture

 • NuGet Packages
 • Application Startup
 • Hosting Environments
 • Middleware and the Request Pipeline
 • Services and Dependency Injection
 

Application Configuration

 • Configuration Providers and Sources
 • Configuration API
 • Options Pattern
 • HTTPS and HTTP/2
 

Request Routing

 • RESTful Services
 • Endpoint Routing
 • Route Templates
 • Route Constraints
   • Route Template Precedence
   • Attribute-Based Routing
 

Models

 • Persistence Ignorance
 • Dependency Inversion
 • Asynchronous Data Access
 • Object-Relational Mapping
 • Entity Framework Core
 • Dapper ORM
 

Controllers

 • Responsibilities
 • Requirements and Conventions
 • Dependencies
 • Action Results
 • ApiController Attribute
 

Web APIs

 • API Controllers
 • OpenAPI / Swagger
 • Testing APIs
 • Content Negotiation
 • CRUD Operations
 • Patch Requests
 • Cross-Origin Resource Sharing (CORS)
 

Data Validation

 • Introduction
 • Data Annotations
 • Model Binding
 

Error Handling

 • Best Practices
 • HTTP Error Status Codes
 • Developer Exception Page
 

Logging

 • Configuration
 • ILogger
 • Serilog and Seq 
 

Testing

 • Unit Testing
 • xUnit
 • Testing Controllers
 • Integration Testing
    Security
 • Authentication
 • NET Identity
 • Authorization
 • Web API Authentication
 • JSON Web Tokens (JWT)
 • OAuth 0 and OpenID Connect
 • Secrets Management
    Remote Procedure Calls (gRPC)
 • Introduction
 • Protobuf
 • Server
 • Client
 • Limitations
    Deployment
 • dotnet publish
 • Kestrel
 • IIS
 • Docker

Eğitim Talep Formu