fbpx
Generic filters
Search in title

Gelişmiş Git Teknikleri ve İş Akışları Eğitimi

git

Eğitim Hakkında

“Gelişmiş Git Teknikleri ve İş Akışları Eğitimi”, yazılım geliştirme süreçlerinde derinlemesine bir anlayış kazandırmayı amaçlar. Bu eğitim, Git’in ileri düzey özelliklerini ve karmaşık iş akışlarını kapsar. Katılımcılar, Git’in gelişmiş kullanım tekniklerini öğrenir. Ve, etkili iş akışları oluşturmayı keşfederler. Git, yazılım projelerinde sürüm kontrolü için vazgeçilmezdir. Bu eğitim, Git’in daha verimli kullanılmasını sağlar.

Eğitim, branch yönetimi stratejilerini detaylandırır. Rebase ve merge işlemleri üzerinde durulur. Katılımcılar, çakışmaları çözme tekniklerini öğrenir. Ayrıca, cherry-pick ve bisect gibi komutları keşfederler. Git hookları ve otomasyon, iş akışlarını optimize eder. Bu, kod kalitesini artırır ve hataları azaltır.

Eğitimde, Git ile CI/CD entegrasyonu ele alınır. Bu, sürekli entegrasyon ve dağıtım süreçlerini kolaylaştırır. Bu bağlamda katılımcılar, otomatik test ve dağıtımın nasıl yapıldığını öğrenir. Ayrıca, GitLab ve GitHub gibi platformlarla çalışmayı keşfederler. Bu platformlar, işbirliğini ve kod paylaşımını destekler.

“Gelişmiş Git Teknikleri ve İş Akışları Eğitimi”, katılımcılara değerli beceriler kazandırır. Bu beceriler, projelerin daha hızlı ve etkili geliştirilmesine yardımcı olur. Eğitim, Git’in güçlü yönlerini vurgular. Ve, karmaşık projelerde nasıl kullanılacağını gösterir. Bu sayede katılımcılar, Git’in ileri düzey özelliklerini öğrenir. Ve, gelişmiş iş akışlarını uygulamayı keşfederler.

Sonuç olarak, bu eğitim, yazılım geliştiriciler için temel bir kaynaktır. Git’in ileri düzey kullanımı, projeler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Eğitim, katılımcıların Git’i daha etkin kullanmalarını sağlar. Bu sayede, yazılım geliştirme süreçlerini iyileştirir. Ve, ekipler arası işbirliğini teşvik eder. Eğitim, modern yazılım geliştirme pratiklerinde önemli bir yere sahiptir. Bu eğitimle, katılımcılar Git’i etkin bir şekilde kullanarak projelerini başarıyla yönetebilir.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. İleri Branch Yönetimi: Stratejiler ve en iyi uygulamalar
 2. Çatışma Çözümleme: Karmaşık senaryolar için teknikler
 3. Etkili Kod İncelemeleri: Pull requestler ve code review süreçleri
 4. Git Hookları: Otomasyon ve özelleştirilmiş scriptler
 5. Git ile Sürekli Entegrasyon: CI/CD pipeline integrasyonları
 6. Performans İyileştirmeleri: Büyük repository’ler için teknikler
 7. Güvenlik ve Erişim Kontrolü: Güvenlik en iyi uygulamaları
 8. İş Akışları: Git Flow, GitHub Flow, ve diğerleri

Ön Koşullar

 • Temel Git bilgisi ve kullanım deneyimi
 • Temel programlama ve yazılım geliştirme bilgisi
 • Komut satırı araçlarına aşinalık

Kimler Katılmalı

 • Deneyimli yazılım geliştiriciler
 • Teknik takım liderleri ve proje yöneticileri
 • DevOps mühendisleri ve sistem yöneticileri
 • Git’in ileri düzey kullanımını öğrenmek isteyen her seviyeden bireyler

Outline

 1. İleri Branch Yönetimi
  • Branch Stratejileri ve Modelleri
  • Etkili Branch Yönetimi İçin En İyi Uygulamalar
 2. Çatışma Çözümleme Teknikleri
  • Karmaşık Çatışma Senaryolarının Çözümü
  • Etkili Çatışma Yönetimi Stratejileri
 3. Etkili Kod İncelemeleri
  • Pull Request Yönetimi
  • Kod İnceleme Süreçlerinde En İyi Uygulamalar
 4. Git Hookları ve Otomasyon
  • Özelleştirilmiş Git Hookları
  • Otomasyon için Script Yazma
 5. Git ile Sürekli Entegrasyon
  • CI/CD Pipeline Entegrasyonları
  • Otomatik Test ve Dağıtım Süreçleri
 6. Performans İyileştirmeleri
  • Büyük Repository’ler için İleri Teknikler
  • Performans Optimizasyonları
 7. Güvenlik ve Erişim Kontrolü
  • Güvenlik İçin En İyi Uygulamalar
  • Erişim Kontrolleri ve Güvenlik Ayarları
 8. Git İş Akışları
  • Git Flow, GitHub Flow ve Diğer İş Akışları
  • İş Akışlarının Uygulanması ve Özelleştirilmesi

Eğitim Talep Formu