Generic filters
Search in title

Satış Ekipleri Yönetimi Eğitimi

Eğitim Hakkında

Satış ekipleri yönetimi eğitimi, satış ekiplerinin etkin bir şekilde yönetilmesini, satış hedeflerinin belirlenmesini, satış stratejilerinin oluşturulmasını ve satış performansının takibini içeren bir eğitimdir. Bu eğitim, satış departmanlarındaki yöneticilerin satış ekibini en iyi şekilde yönetmeleri için gerekli olan becerileri ve teknikleri öğrenmelerini sağlar.

Satış ekipleri yönetimi eğitimi genellikle, satış sürecinin tüm yönlerini kapsayan bir müfredat sunar. Bu müfredat, satış ekiplerinin müşterileri tanımlama, satış potansiyeli analizi, satış görüşmeleri yapma, müşteri memnuniyetini arttırma, takım motivasyonunu yükseltme, satış raporları hazırlama ve satış sonrası hizmetleri sunma gibi konularda eğitim almasını içerir.

Satış ekipleri yönetimi eğitimi, satış yöneticilerine satış ekibinin performansını artırmak için stratejiler geliştirmelerine yardımcı olurken, satış ekibinin de satış hedeflerine ulaşmak için gerekli olan becerileri ve teknikleri öğrenmesine yardımcı olur. Bu sayede, satış departmanlarındaki iş verimliliği artar ve satış performansı yükselir. Satış ekipleri yönetimi eğitimleri genellikle, kurumlar tarafından sunulur. Bununla birlikte, birçok üniversite ve işletme okulu da satış yönetimi dersleri sunar ve bu derslerde satış ekipleri yönetimi eğitimi de verilebilir.

Eğitim Ortamı

Kurs Hakkında

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Satış yönetimi temelleri: Satış yönetiminin tanımı, satış departmanının rolü, satış süreci ve satış yönetimi için anahtar kavramlar.
 2. Satış planlaması: Satış hedeflerinin belirlenmesi, satış stratejilerinin geliştirilmesi, satış planlarının hazırlanması, bütçe yönetimi ve raporlama.
 3. Satış ekiplerinin yönetimi: Satış ekiplerinin oluşturulması, takım liderliği, takım motivasyonu ve takım performansının ölçülmesi.
 4. Müşteri ilişkileri yönetimi: Müşteri tanımlama, müşteri ihtiyaçlarına uygun hizmet sunma, müşteri memnuniyetinin arttırılması ve müşteri sadakati.
 5. Satış becerileri: Satış görüşmeleri, müşteri kazanma ve kaybetme, pazarlama stratejileri, satış sürecinin farklı aşamalarında etkili iletişim, satış sunumu teknikleri ve müzakere becerileri.
 6. Satış raporlama: Satış faaliyetlerinin izlenmesi, performansın ölçülmesi ve raporlama.
 7. Satış sonrası hizmetler: Satış sonrası hizmetlerin sunumu, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri geri bildirimleri ve şikayet yönetimi.

Kimler Katılmalı

Satış ekipleri yönetimi eğitimine, satış departmanında çalışan ve satış ekiplerinin yönetiminden sorumlu olan yöneticilerin yanı sıra, satış temsilcileri, satış destek personeli ve müşteri ilişkileri yöneticileri de katılabilir. Ayrıca, satış departmanı dışındaki diğer departmanlardan çalışanlar da satış ekipleri yönetimi eğitimine katılabilir. Örneğin, pazarlama departmanı çalışanları, satış ekiplerinin hedef kitlelerini belirlemelerine yardımcı olabilecek bilgi ve beceriler edinebilirler. Finans departmanı çalışanları, satış bütçelerini hazırlamak ve yönetmek için gerekli olan finansal becerileri öğrenebilirler. Kısacası, herhangi bir departmandan çalışanlar, işlerinde satış departmanı ile etkileşim halinde oldukları için, satış ekipleri yönetimi eğitimine katılarak, kurumun genel performansını artırmak için gerekli olan bilgi ve becerileri edinebilirler.

Eğitim İçeriği

Giriş
 • Satış ekipleri yönetimi nedir?
 • Satış ekipleri yönetimi neden önemlidir?
 • Eğitim programının hedefleri
Satış Yönetimi Temelleri
 • Satış yönetiminin tanımı
 • Satış departmanının rolü
 • Satış süreci
 • Satış yönetimi için anahtar kavramlar
Satış Planlaması
 • Satış hedeflerinin belirlenmesi
 • Satış stratejilerinin geliştirilmesi
 • Satış planlarının hazırlanması
 • Bütçe yönetimi
 • Raporlama
Satış Ekiplerinin Yönetimi
 • Satış ekiplerinin oluşturulması
 • Takım liderliği
 • Takım motivasyonu
 • Takım performansının ölçülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Müşteri tanımlama
 • Müşteri ihtiyaçlarına uygun hizmet sunma
 • Müşteri memnuniyetinin arttırılması
 • Müşteri sadakati
Satış Becerileri
 • Satış görüşmeleri
 • Müşteri kazanma ve kaybetme
 • Pazarlama stratejileri
 • Satış sürecinin farklı aşamalarında etkili iletişim
 • Satış sunumu teknikleri
 • Müzakere becerileri
Satış Raporlama
 • Satış faaliyetlerinin izlenmesi
 • Performansın ölçülmesi
 • Raporlama
Satış Sonrası Hizmetler
 • Satış sonrası hizmetlerin sunumu
 • Müşteri memnuniyetinin arttırılması
 • Müşteri geri bildirimleri
 • Şikayet yönetimi
  Eğitim Sonu Değerlendirme
 • Eğitim programının değerlendirilmesi
 • Katılımcıların geri bildirimleri
 • Sonraki adımlar