Generic filters
Search in title

Veri Analizi ve Raporlama Eğitimi

Eğitim Hakkında

Veri Analizi ve Raporlama Eğitimi,iş dünyası için hayatidir. Bu eğitim, veri toplama, analizi ve raporlamaya odaklanır. Katılımcılar, büyük veri setlerinden anlamlı bilgiler çıkarma yöntemlerini öğrenirler. Aynı zamanda, bu bilgileri etkili raporlar haline getirme tekniklerini keşfederler. Bu teknikler, karar alma süreçlerini destekler.

Eğitim, istatistiksel analiz ve veri görselleştirme üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, veri setlerini nasıl analiz edeceklerini ve görselleştireceklerini öğrenirler. Bu öğrenim, verilerin daha kolay anlaşılmasını ve yorumlanmasını sağlar. Aynı zamanda, etkileyici sunumlar ve raporlar oluşturur. Bu oluşturma, iletişimi ve anlayışı artırır.

Excel, Power BI gibi araçların kullanımı da eğitimde yer alır. Katılımcılar, bu araçları veri analizi ve raporlama için nasıl kullanacaklarını öğrenirler. Bu kullanım, veri işleme ve analizi süreçlerini hızlandırır. Aynı zamanda, daha dinamik ve interaktif raporlar sunar. Bu sunum, bilgi paylaşımını ve işbirliğini teşvik eder.

Eğitim, veri kalitesi ve bütünlüğü yönetimi konularını da kapsar. Katılımcılar, veri setlerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini nasıl sağlayacaklarını öğrenirler. Dolayısıyla sağlama, analiz sonuçlarının güvenilirliğini artırır. Aynı zamanda, yanlış kararların önlenmesine yardımcı olur. Bu yardım, iş süreçlerinin etkinliğini maksimize eder.

Veri Analizi ve Raporlama Eğitimi, katılımcılara pratik beceriler kazandırır. Bu beceriler, onların kendi veri analizi ve raporlama projelerini başarılı bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Eğitim, veri analizi ve raporlama konularında uzmanlık kazandırır. Bu sayede katılımcılar, eğitimle birlikte, veriye dayalı stratejik kararlar alabilirler.

Sonuç olarak, bu eğitim, veri analizi ve raporlama konusunda kapsamlı bir bilgi sunar. Katılımcılar, veri projelerini etkili bir şekilde tasarlama, uygulama ve yönetme konusunda uzmanlaşır. Eğitim sonunda, katılımcılar, iş dünyasında bilgiye dayalı kararlar verebilirler. Bu beceriler, onların profesyonel gelişimlerine büyük katkı sağlar.

Office Programları Eğitimlerimiz için tıklayınız.

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

Bu kurs süresince, veri setlerini analiz etmeyi, temizlemeyi ve işlemeyi; çeşitli veri analizi tekniklerini; ve etkili raporlama ve görselleştirme yöntemlerini öğreneceksiniz.

Ön Koşullar

Bu kursa katılmak için temel düzeyde istatistik bilgisi ve veri ile çalışma konusunda temel becerilere sahip olmanız yeterlidir.

Kimler Katılmalı

Veri Analizi ve Raporlama Eğitimi, veriye dayalı kararlar almak, iş süreçlerini iyileştirmek veya müşteri davranışlarını anlamak isteyen iş analistleri, pazarlama profesyonelleri, finans analistleri, ve operasyon yöneticileri gibi çeşitli profesyoneller için idealdir. Kurs, katılımcılara, iş dünyasındaki karmaşık problemleri çözmek için veri analizi ve raporlama becerilerini kullanma konusunda güçlü bir temel sağlar.

Outline

Temel Kavramlar ve Veri Analizi
 • Biçimlendirme: Koşul belirtme, renklendirme, formül gizleme.
 • Formüller ve Fonksiyonlar: Hücre adı tanımlama, mantıksal ve test fonksiyonları, arama ve başvuru fonksiyonları.
 • Filtreleme: Filtreleme teknikleri, metin/sayı/tarih filtreleri, gelişmiş filtre kullanımı.
 • Dış Veri Alımı: Web üzerinden veri alma, birden fazla sıralama ölçütü ile sıralama.
 • Veri Araçları – I: Yinelenenleri kaldırma, metni sütunlara dönüştürme, veri doğrulama.
İleri Seviye Veri Analizi ve Raporlama
 • Veri Araçları – II: Veri gruplandırma, otomatik alttoplam, veri birleştirme, hedef ara, çözücü kullanımı.
 • Özet Tablo (Pivot Table): Verileri özetleme, alan listesi ve filtreleri kullanma, dilimleyici ve zaman çizelgesi, hesaplanmış alanlar.
 • Özet Grafik (Pivot Chart): Pivot grafik oluşturma, düzenleme, grafik araçları kullanımı.
 • Form Denetimleri ve Gözden Geçirme: Görsel veri girişi, yazım denetleme, koruma ve şifreleme.
 • Kayıt Makrolarını Oluşturma: Makro kaydetme, çalıştırma, menü ve şekillere atama.
Gelişmiş Analiz ve Görselleştirme Teknikleri
 • 3D Harita Yapımı: Harita üzerinde grafik gösterimi, zamanlama kullanımı, power point için video oluşturma.
 • Dashboard Raporlama: Excel ve Power Point için dashboard oluşturma, çeşitli grafik teknikleri, etkileşimli dashboard hazırlama.
 • Power Query ve Power Pivot: Veri kaynaklarından veri çekme, sorguları birleştirme, birden fazla tablo ile çalışma, hesaplamalar yapma.
 • Power BI Temel: Desktop arayüzü tanıma, farklı kaynaklardan veri alma, görsel grafikler kullanma, raporları mobil ortamda yayınlama.
 

Eğitim Talep Formu