fbpx
Generic filters
Search in title

Kapsamlı Mikroservis Mimarisi Eğitimi

Eğitim Hakkında

Kapsamlı Mikroservis Mimarisi Eğitimi, modern yazılım geliştirme sektöründe hızla yükselen bir trend olan mikroservis mimarisine yönelik derinlemesine bir anlayış ve pratik bilgi sunmayı hedefler. Mikroservis mimarisi, uygulamaların daha küçük, yönetilebilir ve bağımsız servisler olarak parçalanmasını içermektedir. Böylece büyük ve karmaşık sistemlerin daha verimli bir şekilde geliştirilmesini ve yönetilmesini sağlar. Eğitim programı, mikroservislerin temellerini kapsamlı bir şekilde ele alarak başlamaktadır. Bununla birlikte ileri düzey konseptlere doğru ilerler. Bu yaklaşım, özellikle büyük ölçekli uygulamalar ve hızlı değişen pazar koşullarına uyum sağlamak zorunda kalan işletmeler için büyük önem taşır.

Eğitimin temel amacı, katılımcılara mikroservis mimarisinin temel prensiplerini, avantajlarını ve dezavantajlarını anlatır.  Ayrıca bu yaklaşımı başarıyla uygulamak için gerekli teknik ve metodolojik becerileri kazandırmaktır. Katılımcılar, mikroservis mimarisinin yazılım geliştirmedeki rolünü, bu mimarinin nasıl tasarlandığını, geliştirildiğini ve dağıtıldığını öğrenecekler. Bunun yanı sıra, bu mimariyi destekleyen teknolojiler ve araçlar, servisler arası iletişim, veri yönetimi ve güvenlik gibi konular üzerinde durulmaktadır.

Mikroservis mimarisi, esneklik, ölçeklenebilirlik ve hızlı yeniliklere olanak tanıyan bir yapı sunar. Bu eğitimde, katılımcılara, mikroservislerin bu avantajlarını maksimize etme ve yaygın zorluklarla başa çıkma yöntemleri öğretilmektedir. Ayrıca, eğitim sürecinde, gerçek dünya senaryoları ve uygulamalı örnekler üzerinden derinlemesine öğrenme fırsatları sunulmaktadır. Katılımcılar, mikroservis tabanlı projelerde karşılaşabilecekleri tipik problemleri çözme ve etkili çözüm stratejileri geliştirme becerilerini geliştirecekler.

Kapsamlı Mikroservis Mimarisi Eğitimi, yazılım geliştiriciler, sistem mimarları, proje yöneticileri ve IT profesyonelleri için idealdir. Bu eğitim, katılımcılara günümüzün hızla değişen teknoloji dünyasında rekabet avantajı sağlayacak değerli bilgiler ve beceriler kazandıracaktır. Eğitim sonunda katılımcılar, mikroservis mimarisinin temelini kavrayacaklardır. Ayrıca, bu mimariyi uygulama konusunda güven kazanacak ve kendi projelerinde bu yaklaşımı başarıyla uygulayabileceklerdir. Mikroservis mimarisi, yazılım endüstrisindeki geleceğin yönelimidir. Bununla birlikte, bu eğitim, katılımcıları bu heyecan verici ve yenilikçi alanda lider olmaları için hazırlayacaktır.

Neler Öğreneceksiniz?

Bu eğitimde aşağıdaki konuları öğreneceksiniz:
 • Mikroservislerin temelleri ve tanımı.
 • Mikroservis mimarisinin avantajları ve dezavantajları.
 • Temiz mimari prensipleri ve uygulanması.
 • Domain Driven Design (DDD) ve CQRS Pattern kavramları.
 • Kimlik doğrulama, yetkilendirme ve API Gateway kullanımı.
 • Mesajlaşma sistemleri ve mikroservisler arası veri iletişimi.
 • Veritabanı tasarımı ve veri bütünlüğü.
 • İzleme, hata ayıklama ve günlükleme teknikleri.
 • Mikroservislerin Docker konteynerlerinde nasıl çalıştırılacağı.
 • Sürekli entegrasyon ve sürekli teslim (CI/CD) süreçlerinin uygulanması.

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmak için aşağıdaki ön koşulları sağlamanız önerilir:
 • Temel yazılım geliştirme bilgisi (tercihen C# veya Java gibi).
 • Temel sistem mimarisi bilgisi.
 • Temel veritabanı bilgisi.
 • Linux ve komut satırı kullanımına aşina olmak faydalı olabilir.

Kimler Katılmalı

Bu eğitim, yazılım geliştiriciler, sistem mühendisleri, sistem mimarları ve mikroservislerin temel konseptlerini öğrenmek isteyen herkes için uygundur. Ayrıca, mevcut monolitik uygulamalarını mikroservis mimarilerine dönüştürmeyi düşünen profesyoneller için de faydalı olacaktır.

Outline

Gün 1: Giriş ve Mikroservislerin Temelleri
 • Mikroservislerin Temelleri
  • Mikroservis mimarisi nedir?
  • Temel prensipler ve avantajları.
 • Mimari Yaklaşımlar ve Mikroservisler Mimarisi
  • Farklı mimari yaklaşımların karşılaştırılması.
 • Mikroservis ve Monolitik Mimari Yaklaşımları
  • Karşılaştırmalı analiz.
 • Monolitik/Mikroservisler Mimari Avantajlar ve Dezavantajlar
  • Detaylı avantaj ve dezavantaj incelemesi.
Gün 2: Domain Driven Design ve CQRS Pattern ile Uygulama Geliştirme
 • Clean Architecture
  • Temiz mimari ilkeleri ve uygulamaları.
 • Domain Driven Design
  • DDD kavramları ve uygulamaları.
 • CQRS Pattern
  • Command Query Responsibility Segregation uygulama senaryoları.
Gün 3: Proje Mikroservislerinin Geliştirilmesi
 • Identity API, Authentication, Authorization
  • Kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizmaları.
 • API Gateway Projesi
  • Ocelot Api Gateway kullanımı.
  • Consul Service Discovery entegrasyonu.
Gün 4: Mikroservisler Arası Veri İletişimi ve Veritabanı Tasarımı
 • Message Brokers, RabbitMQ, MassTransit
  • Mesajlaşma sistemlerinin kurulumu ve entegrasyonu.
 • Mikroservisler Mimaride Veritabanı Tasarımı
 • Distributed Transaction ve Data Consistency
  • 2PC, SAGA, Eventual Consistency.
Gün 5: Mikroservisler Mimaride İleri Düzey Konular
 • Tracing, Logging ve Debugging
  • İzleme ve hata ayıklama teknikleri.
 • Resilient & Fault Tolerant
  • Circuit breaker, Retry mekanizması ve Fallback stratejileri.
 • Mikroservisler ile Container Mimarisi
  • Docker mimarisi ve kullanımı, Dockerfile, Docker Compose, Docker Volume.
 • Mikroservislerin CI/CD İşlemleri
  • GitHub Actions, Azure DevOps, Azure App Services.

Eğitim Talep Formu