fbpx
Generic filters
Search in title

API Güvenliği ve Yönetimi Eğitimi

Siber Güvenlik Eğitimleri Certified Cybersecurity Technician (C|CT) Eğitimi

Eğitim Hakkında

API Güvenliği ve Yönetimi Eğitimi, son derece kritiktir. Bu eğitim, API’lerin güvenli bir şekilde nasıl geliştirileceğine odaklanır. Katılımcılar, güvenlik açıklarını tanıma ve önleme tekniklerini öğrenirler. Aynı zamanda, API güvenlik protokollerini ve standartlarını keşfederler. Bu bilgiler, API tabanlı sistemlerin güvenliğini artırır.

Eğitim, kimlik doğrulama, yetkilendirme ve erişim kontrolü konularını kapsar. Katılımcılar, API erişimini güvenli bir şekilde nasıl yöneteceklerini öğrenirler. Bu yönetim, yetkisiz erişimi engeller. Aynı zamanda, veri bütünlüğünü ve gizliliğini korur. Bu koruma, kullanıcıların güvenini pekiştirir.

Saldırı senaryoları ve güvenlik açıklarına karşı korunma yöntemleri de eğitimde yer alır. Katılımcılar, yaygın API saldırı türlerini ve bunlara karşı savunma stratejilerini öğrenirler. Bu öğrenim, güvenlik tehditlerine karşı proaktif önlemler almayı sağlar. Aynı zamanda, güvenlik farkındalığını ve hazırlığını artırır. Bu artış, sistemin savunmasını güçlendirir.

API yönetimi ve yaşam döngüsü stratejileri de ele alınır. Katılımcılar, API’lerin nasıl tasarlanacağını, geliştirileceğini ve yayınlanacağını öğrenirler. Bu öğrenim, API’lerin verimli bir şekilde yönetilmesini sağlar. Aynı zamanda, sürdürülebilirlik ve ölçeklenebilirlik sağlar. Bu sağlama, işletmelerin teknolojik ihtiyaçlarına uyum sağlamayı kolaylaştırır.

API Güvenliği ve Yönetimi Eğitimi, katılımcılara pratik beceriler kazandırır. Bu beceriler, onların API tabanlı projelerde güvenlik önlemlerini etkin bir şekilde uygulamalarına yardımcı olur. Eğitim, API güvenliği ve yönetimi konularında uzmanlık kazandırır. Bu sayede katılımcılar, eğitimle birlikte, güvenli ve yönetilebilir API çözümleri oluşturabilirler.

Sonuç olarak, bu eğitim, API güvenliği ve yönetimi konusunda kapsamlı bir bilgi sunar. Katılımcılar, API’lerin güvenli bir şekilde nasıl geliştirileceğini ve yönetileceğini öğrenirler. Eğitim sonunda, katılımcılar, API tabanlı sistemlerde güvenlik ve verimlilik sağlayabilirler. Bu beceriler, onların profesyonel gelişimlerine büyük katkı sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. API güvenlik temelleri ve güvenlik açıklarının anlaşılması.
 2. Kimlik doğrulama, yetkilendirme ve erişim kontrol mekanizmaları.
 3. Saldırı senaryoları ve bu saldırılara karşı koruma yöntemleri.
 4. Güvenli API tasarımı ve geliştirme pratikleri.
 5. API güvenlik duvarları ve sızma testi teknikleri.
 6. Oran sınırlama ve API yönetim araçlarının kullanımı.
 7. API’ler için veri şifreleme ve güvenli iletim teknikleri.

Ön Koşullar

 • Temel programlama bilgisi ve yazılım geliştirme süreçlerine aşina olma.
 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği konularında temel seviyede bilgi sahibi olma.
 • REST ve SOAP gibi API mimarileri hakkında temel anlayışa sahip olma tercih edilir.

Kimler Katılmalı

 • Yazılım geliştiricileri ve API geliştirme ile ilgilenen mühendisler.
 • Sistem ve ağ güvenliği uzmanları.
 • Proje yöneticileri ve teknik liderler.
 • Kalite güvence profesyonelleri ve siber güvenlik analistleri.

Outline

 1. Giriş ve API Güvenliği Temelleri
  • API ve modern yazılım mimarilerindeki rolü.
  • API güvenlik tehditleri ve zafiyetleri.
 2. Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme
  • API kimlik doğrulama yöntemleri (API anahtarları, OAuth, JWT).
  • Yetkilendirme ve erişim kontrol mekanizmaları.
 3. Güvenlik Saldırılarına Karşı Korunma
  • En yaygın API güvenlik saldırıları (örn. Man-in-the-Middle, SQL Injection).
  • Güvenlik önlemleri ve saldırılara karşı koruma stratejileri.
 4. Güvenli API Tasarımı ve Geliştirme
  • Güvenli API tasarım prensipleri.
  • Güvenlik odaklı geliştirme süreçleri ve araçları.
 5. API Güvenlik Duvarları ve Sızma Testleri
  • API güvenlik duvarlarının kurulumu ve yapılandırılması.
  • API sızma testi yöntemleri ve araçları.
 6. Oran Sınırlama ve API Yönetimi
  • Oran sınırlama teknikleri ve uygulamaları.
  • API yönetim araçlarının kullanımı ve en iyi uygulamalar.
 7. Veri Şifreleme ve Güvenli İletim
  • Veri şifreleme yöntemleri.
  • Güvenli veri iletimi için protokoller ve uygulamalar.
 8. Sonuç ve Değerlendirme
  • Öğrenilenlerin pekiştirilmesi ve değerlendirilmesi.
  • Geri bildirimlerin toplanması ve sürekli eğitim kaynaklarının paylaşılması.

Eğitim Talep Formu