fbpx
Generic filters
Search in title

Temel Koçluk Becerileri Eğitimi

Eğitim Hakkında

Temel Koçluk Becerileri Eğitimi, kişisel ve profesyonel gelişim yolculuğunda rehberlik eder. Bu eğitimle, etkili dinleme, soru sorma, ve güçlü geri bildirim becerileri kazanır. Katılımcılar, koçluk ilişkilerinde güven oluşturmayı öğrenirler. Böylece, etkileşimde bulundukları bireylerin potansiyellerini maksimize edebilirler. Aynı zamanda, kendi içsel farkındalıklarını ve koçluk yaklaşımlarını geliştirecekler. Eğitim, koçluk etiği ve profesyonellik konularına da derinlemesine inceler.

Katılımcılar, zorlu koçluk durumlarıyla başa çıkma stratejiler kazanır. Bu stratejiler, onların koçluk becerilerini sınama ve geliştirme fırsatı sunar. Ayrıca, koçluk süreçlerinin planlanması ve yönetilmesi konularında uygulamalı bilgi sağlanır. Eğitim, katılımcıların bireylerin gelişimine nasıl katkıda bulunacaklarını anlamalarına yardımcı olur. Koçluk oturumlarında karşılaşılabilecek zorluklar ve bu zorlukların üstesinden gelme yöntemleri tartışılır. Bu sayede, katılımcılar her türlü durumda etkili koçluk yapabilecek becerilere sahip olur.

Temel Koçluk Becerileri Eğitimi, katılımcılara derinlemesine koçluk bilgisi ve becerileri sunar. Bu eğitimle, katılımcılar, bireylerin hedeflerine ulaşmalarında kritik bir rol oynar. Kendi koçluk pratiğini geliştirmek isteyen herkes için idealdir. Eğitim, koçluk sektöründe etik ve profesyonel standartları belirler. Katılımcılar, eğitimin sonunda koçluk becerilerini güvenle uygulayabilecekler. Bu beceriler, onların kariyerlerinde önemli bir atılım yapmalarına olanak tanır. Sonuç olarak, bu eğitim, bireylerin ve organizasyonların gelişimine katkı sağlar. Bu, katılımcıların profesyonel yolculuklarında önemli bir adım anlamına gelir. Eğitim sonunda, etkili koçluk yapabilme yetkinliğine erişir. Bu yetkinlik, profesyonel gelişime büyük katkı sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Koçluk Nedir?: Koçluk kavramı, koçluk ve mentorluk arasındaki farklar.
 • Etkili Dinleme: Aktif dinleme teknikleri, empatik dinleme ve dinleme sırasında farkındalık.
 • Güçlü Soru Sorma: Koçlukta soru sorma sanatı, açık uçlu sorular ve güçlü soruların önemi.
 • Hedef Belirleme: Koçluk sürecinde hedeflerin nasıl belirleneceği, SMART hedefleri.
 • Geri Bildirim Verme: Etkili geri bildirim teknikleri, pozitif ve yapıcı geri bildirim.
 • Koçluk Süreçleri ve Modelleri: Koçluk seanslarının yapısı, popüler koçluk modelleri ve uygulamaları.
 • Koçlukta Etik ve Sınırlar: Koçluk etiği, koçluk ilişkisinde sınırların belirlenmesi.

Ön Koşullar

 1. İletişim ve aktif dinleme becerileri.
 2. Empati kurma ve duygusal zeka yeteneği.
 3. Açık sorular sorma ve keşfetme tekniklerine hakimiyet.
 4. Hedef belirleme ve eylem planı oluşturma becerisi.
 5. Geri bildirim verme ve almayı etkili kullanma yeteneği.

Kimler Katılmalı

 • Yöneticiler ve liderler, takımlarını geliştirmek ve desteklemek isteyenler.
 • İnsan kaynakları profesyonelleri, eğitim ve gelişim alanında çalışanlar.
 • Profesyonel koçluk kariyerine adım atmak isteyenler.
 • Bireysel ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulunmak isteyen herkes.

Outline

 • Koçluk Kavramı ve Temelleri
 • Etkili Dinleme ve Güçlü Soru Sorma Teknikleri
 • Hedef Belirleme ve Geri Bildirim Verme
 • Koçluk Süreçleri
 • Modelleri ve Etik İlkeler

Eğitim Talep Formu

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi, bireylerin iş ve kişisel yaşamlarındaki stresi tanıma, anlama ve etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, stresin fiziksel, duygusal ve bilişsel

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.