fbpx
Generic filters
Search in title

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Eğitim Hakkında

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme, risk alabilme ve değişim yönetimi yöntemlerini öğrenirler. Aynı zamanda, kamu hizmetlerinin etkinliğini ve kalitesini artırma tekniklerini keşfederler. Bu keşif, kamu sektörünün daha dinamik ve esnek hale gelmesini sağlar.

Eğitim, yaratıcı düşünce becerileri ve problem çözme üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, kompleks sorunlara yaratıcı çözümler üretme ve yenilikçi projeler tasarlama tekniklerini öğrenirler. Bu teknikler, kamu hizmetlerindeki zorlukların üstesinden gelmeyi kolaylaştırır. Aynı zamanda, sürdürülebilir gelişme ve sosyal inovasyon konularında bilgi sahibi olurlar. Bu bilgi, topluma değer katan hizmetlerin geliştirilmesini destekler.

Finansal kaynakların yönetimi ve bütçeleme stratejileri de eğitimde yer alır. Katılımcılar, kısıtlı kaynaklarla maksimum fayda sağlama ve etkili bütçeleme yöntemlerini öğrenirler. Bu yöntemler, projelerin maliyet-etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar. Aynı zamanda, kamu-özel sektör işbirlikleri ve paydaşlarla etkileşim kurma stratejileri üzerinde durulmaktadır. Bu stratejiler, çeşitli sektörler arasında sinerji yaratılmasına yardımcı olur.

Eğitim, liderlik ve takım yönetimi becerilerine de değinir. Katılımcılar, ekipleri motive etme, etkili iletişim kurma ve lider olarak etki yaratma yöntemlerini öğrenirler. Bu beceriler, ekip içi yenilikçiliği ve üretkenliği maksimize eder. Aynı zamanda, değişim süreçlerinde çalışanların adaptasyonunu kolaylaştırma ve direnci yönetme teknikleri geliştirirler. Bu teknikler, girişimcilik projelerinin başarıyla hayata geçirilmesini sağlar.

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, katılımcılara pratik beceriler kazandırır. Bu beceriler, onların kamu sektöründe yenilikçi ve etkili projeler geliştirmelerine yardımcı olur. Eğitim, kamuda girişimcilik konularında derinlemesine uzmanlık kazandırır. Bu sayede katılımcılar, eğitimle birlikte, kamu hizmetlerini daha yenilikçi ve kullanıcı odaklı bir şekilde yönetebilirler.

Sonuç olarak, bu eğitim, kamuda girişimcilik kullanımı konusunda kapsamlı bir bilgi sunar. Katılımcılar, kamu sektöründe yenilikçilik ve girişimcilik araçlarını ve tekniklerini etkili bir şekilde kullanma konusunda uzmanlaşır. Eğitim sonunda, katılımcılar, kamu hizmetlerini iyileştirme, uygulama ve yönetme becerilerine sahip olurlar. Bu beceriler, onların profesyonel gelişimlerine ve kamu sektörünün topluma sunduğu değerin artırılmasına büyük katkı sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Kamuda Girişimcilik Anlayışı: Kamuda girişimciliğin önemi ve temel kavramları.
 • Yenilikçilik ve Yaratıcılık: Kamu hizmetlerinde yenilikçilik ve yaratıcılığın teşvik edilmesi.
 • Değişim Yönetimi: Kamu sektöründe değişim yönetimi ve bu süreçte karşılaşılan zorluklar.
 • Risk Almak ve Başarısızlıktan Öğrenmek: Girişimcilikte risk alma ve başarısızlık deneyimlerinden ders çıkarma.
 • Stakeholder Yönetimi: Kamu hizmetlerinde ilgili taraflarla etkili iletişim ve iş birliği.
 • Proje Yönetimi ve Uygulama: Girişimcilik projelerinin planlanması, yönetimi ve uygulanması.

Ön Koşullar

 1. Kamu yönetimi temelleri.
 2. İnovasyon ve yaratıcılık temelleri.
 3. Proje yönetimi becerileri.
 4. Risk yönetimi ve problem çözme yeteneği.
 5. Takım çalışması ve liderlik becerileri

Kimler Katılmalı

 • Kamu sektöründe çalışan yöneticiler ve liderler.
 • Kamu hizmetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak isteyen kamu çalışanları.
 • Politika yapıcılar ve strateji geliştiriciler.
 • Kamu-özel sektör iş birliklerine ilgi duyan profesyoneller.
 • Yenilikçi projeleri desteklemek ve yönetmek isteyen kamu görevlileri.

Outline

 • Kamuda Girişimcilik Anlayışının Temelleri
 • Yenilikçilik ve Yaratıcılık Yöntemleri
 • Değişim Yönetimi ve Kamuda İnovasyon Kültürü
 • Risk Alma ve Başarısızlıktan Öğrenme
 • Stakeholder Yönetimi ve Etkili İletişim
 • Girişimcilik Projelerinin Planlanması ve Uygulanması
 • Grup Tartışmaları ve Vaka Çalışmaları
 • Soru-Cevap ve Eğitimin Özeti
 • Kişisel Eylem Planı ve Kapanış

Eğitim Talep Formu

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi, bireylerin iş ve kişisel yaşamlarındaki stresi tanıma, anlama ve etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, stresin fiziksel, duygusal ve bilişsel

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.