Generic filters
Search in title

Stratejik Planlama Eğitimi

Eğitim Hakkında

Stratejik planlama eğitimi, bir kurumun ya da organizasyonun uzun vadeli hedeflerini belirlemek, bu hedeflere ulaşmak için yapılacak faaliyetleri planlamak ve uygulamak için gereken stratejik yöntemleri öğrenmeyi amaçlayan bir eğitimdir.

 

Bu eğitimde, stratejik planlama sürecinin adımları, stratejik analiz yöntemleri, işletme çevresi analizi, SWOT analizi, stratejik hedeflerin belirlenmesi, stratejik planların yazılması, stratejik planların uygulanması ve izlenmesi gibi konular ele alınır.

 

Stratejik planlama eğitimi, özellikle yöneticiler, üst düzey yöneticiler, şirket sahipleri ve girişimciler için faydalı olabilir. Bu eğitim sayesinde katılımcılar, işletmelerinin hedeflerine ulaşmak için stratejik bir yaklaşım geliştirerek, daha etkili ve verimli bir şekilde yönetebilirler.

Eğitim Ortamı

Kurs Hakkında

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

Stratejik planlama eğitimi, bir kurumun ya da organizasyonun uzun vadeli hedeflerini belirlemek, bu hedeflere ulaşmak için yapılacak faaliyetleri planlamak ve uygulamak için gereken stratejik yöntemleri öğrenmeyi amaçlar. Bu eğitimde katılımcılar aşağıdaki konuları öğrenebilirler:  
  1. Stratejik Planlama Sürecinin Adımları: Stratejik planlama sürecinin aşamaları ve bu aşamaların nasıl gerçekleştirileceği konusunda bilgi edinilir.
  2. İşletme Çevresi Analizi: İşletmenin iç ve dış çevresinin analiz edilmesi, rekabet ortamı, tüketici davranışları, ekonomik koşullar, siyasi ve hukuki faktörler gibi dış çevre faktörlerinin analizi yapılır.
  3. SWOT Analizi: İşletmenin güçlü ve zayıf yönlerinin yanı sıra fırsatlarını ve tehditlerini belirleyen SWOT analizi yapılır.
  4. Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi: İşletmenin stratejik hedefleri belirlenir, hedeflere ulaşmak için gerekli kaynaklar belirlenir ve bu kaynakların etkili bir şekilde kullanılması için planlar yapılır.
  5. Stratejik Planların Yazılması: Stratejik hedeflere ulaşmak için yapılacak faaliyetlerin planlanması, bu faaliyetlerin zamanlaması, bütçesi ve sorumlularının belirlenmesi gibi konular stratejik planların yazılmasında ele alınır.
  6. Stratejik Planların Uygulanması ve İzlenmesi: Stratejik planların uygulanması, ilerlemenin izlenmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması gibi konular da eğitim içeriğinde yer alır.
  Katılımcılar, stratejik planlama sürecinin her aşamasını anlayarak, işletmelerinin stratejik hedeflerine ulaşmak için gereken yöntemleri öğrenerek, daha etkili bir şekilde yönetebilirler.

Kimler Katılmalı

Stratejik planlama eğitimine, işletmelerin her sektöründen yöneticiler, şirket sahipleri ve girişimciler gibi üst düzey yöneticiler katılabilir. Ayrıca, stratejik planlama konusunda uzmanlaşmak isteyen veya kariyerlerine yeni bir yön vermek isteyen kişiler de bu eğitime katılabilir.   Ayrıca, stratejik planlama eğitimi, bir işletmenin stratejik planlama sürecini anlamak ve bu süreci uygulamak isteyen tüm çalışanlar için faydalı olabilir. İşletmeler, tüm çalışanların stratejik planlama sürecine dahil edilmesiyle daha etkili bir stratejik planlama süreci gerçekleştirebilirler.  

Eğitim İçeriği

Giriş   Stratejik planlama nedir? Stratejik planlamanın önemi Stratejik planlama süreci   İşletme Çevresi Analizi   İç ve dış çevre faktörleri Rekabet ortamı analizi PESTEL analizi   SWOT Analizi   Güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi Fırsat ve tehditlerin analizi SWOT matrisi   Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi   Stratejik hedeflerin belirlenmesi SMART hedefleri KPI’lar (anahtar performans göstergeleri)   Stratejik Planların Yazılması   Stratejik planlama çerçevesi Stratejik planlama modelleri Stratejik planlama şablonları Stratejik planlama sürecinin adımları   Stratejik Planların Uygulanması ve İzlenmesi   Stratejik planlama sürecinde rol alan paydaşların belirlenmesi Stratejik planlama ekipleri Stratejik planların uygulanması ve izlenmesi Stratejik planların güncellenmesi   Örnek Stratejik Planlama Senaryoları   Stratejik planlama senaryoları Senaryo analizi İşletme stratejileri   Sonuç ve Değerlendirme   Stratejik planlama eğitiminin önemi Stratejik planlama uygulamaları Stratejik planlama becerilerinin geliştirilmesi