Generic filters
Search in title

Certified Kanban Foundation Eğitimi

Eğitim Hakkında

Certified Kanban Foundation” eğitimi, Kanban metodolojisinin temel ilkelerini ve uygulamalarını öğrenmek üzere tasarlanmıştır. Bu eğitimde, katılımcılar Kanban’ın iş süreçlerini nasıl yönetebileceği ve iş performansını nasıl iyileştirebileceği konusunda temel bilgi ve beceri kazanırlar.

Eğitim süresince, katılımcılar Kanban metodolojisinin temel ilkelerini ve uygulamalarını derinlemesine incelerler:

 1. Kanban Kuralları ve İlkeleri: Katılımcılar, Kanban’ın temelini oluşturan kurallar ve ilkeler hakkında ayrıntılı bilgi edinirler. Bu,ayrıca iş akışını görselleştirmeyi, işi sınırlamayı, akışı yönetmeyi ve sürekli iyileştirmeyi içerir. Bu ilkeler, Kanban’ın temel yaklaşımını ve nasıl etkili bir şekilde uygulanacağını anlamalarına yardımcı olur.
 2. Kanban Panosu Oluşturma: Kanban panosu, iş akışını görselleştirmenin bir yolu olup,  ayrıca katılımcılar bu eğitimde kendi Kanban panolarını nasıl oluşturacaklarını öğrenirler. İşin farklı aşamalarını temsil eden sütunlar ve iş öğelerini temsil eden kartlar aracılığıyla, Kanban panosu, işin nerede olduğunu ve hangi aşamalardan geçtiğini gösterir.
 3. İş Akışını Görselleştirme: Katılımcılar, işin farklı aşamalarını ve iş öğelerinin bu aşamalar arasında nasıl ilerlediğini görselleştirmenin önemini öğrenirler. Bu, ayrıca iş süreçlerini daha şeffaf ve anlaşılır kılar ve potansiyel darboğazları ve gecikmeleri belirleme yeteneğini artırır.
 4. İş Yükü Limitlerini Belirleme ve Yönetme: Kanban, işin yığılmasını önlemek için iş yükü limitlerini kullanır. Katılımcılar, bu limitlerin nasıl belirleneceğini ve işin düzgün bir şekilde akmasını sağlamak için nasıl yönetileceğini öğrenirler.
 5. İş Durumlarını İzleme: Katılımcılar, ayrıca iş sürecinin farklı aşamalarında iş öğelerinin durumunu izlemenin ve değerlendirmenin önemini öğrenirler. Bu, iş süreçlerinin verimliliğini artırmada ve sürekli iyileştirme çabalarında önemli bir rol oynar.

Eğitim, katılımcıların edindiği bilgi ve becerileri ölçmek için bir sınavla son bulur. Sınavı başarıyla geçen katılımcılar “Certified Kanban Foundation” sertifikası alırlar. Bu sertifika, ayrıca bireyin Kanban metodolojisinin temel konseptlerini ve tekniklerini anladığını ve uygulayabileceğini onaylar. Genellikle, ayrıca bu sertifika daha ileri düzey Kanban eğitimlerine ve sertifikasyonlarına katılmanın temelini oluşturur.

Certified Kanban Foundation Eğitimine buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

Certified Kanban Foundation eğitimi, Kanban yöntemini anlamanıza, uygulamanıza ve uygulamanın faydalarını görmenize yardımcı olacaktır. Eğitim aşağıdaki konuları içerebilir:  
 1. Kanban sistemini ve prensiplerini anlama
 2. İş akışı ve maliyetleri analiz etme
 3. İşçilik ve maliyet faktörlerini azaltma
 4. Takım ve müşteri ilişkilerini iyileştirme
 5. Risk yönetimi ve çalışma performansını artırma
Eğitim, Kanban sistemi kullanımının uygulamalı örnekleri ve role-playing aktiviteleri gibi interaktif çalışmalarla desteklenir.  

Ön Koşullar

Certified Kanban Foundation eğitimi için belirli bir ön koşul bulunmaz. Ancak, yönetim ve proje yönetimi gibi ilgili alanlarda deneyim kazanmış olanlar daha fazla faydalanacaktır. Eğitim, tüm seviyeler için uygun olup, Kanban sistemini kullanmak isteyen herkesin katılabileceği tasarlandı

Kimler Katılmalı

Certified Kanban Foundation eğitimi, projeleri daha verimli ve etkili bir şekilde yönetmek isteyen profesyonellere yöneliktir. Özellikle, proje yöneticileri, müşteri hizmetleri temsilcileri, üretim müdürleri, üretim veya hizmet süreci yöneticileri, Agile yönetim sistemleri ile ilgilenen ve uygulamak isteyen profesyonellere uygundur. Ayrıca, Kanban’ı öğrenmek ve uygulamak isteyen herkes de katılabilir.

Outline

 • Introduction and background
 • What is Kanban
 • How does Kanban work
 • Features of Kanban
 • Kanban alongside other systems
 • Useful tools
 • Kamishibai Boards

Eğitim Talep Formu