fbpx
Generic filters
Search in title

Kurumsal Müşteri Yönetimi Eğitimi

Eğitim Hakkında

Kurumsal müşteri yönetimi, iş dünyasının en önemli yönlerinden biridir ve işletmelerin uzun vadeli başarısı için kritik öneme sahiptir. Bu yönetim biçimi, büyük ölçekli müşterilerle etkili ilişkiler kurmayı, onların ihtiyaçlarını anlamayı ve bu ihtiyaçlara uygun çözümler sunmayı hedefler. “Kurumsal Müşteri Yönetimi Eğitimi”, katılımcılara, kurumsal müşterilerle güçlü ve sürdürülebilen ilişkiler geliştirmek için gereken stratejileri, teknikleri ve becerileri sağlayan iki günlük kapsamlı bir programdır. Eğitim, kurumsal müşteri ilişkileri yönetiminin temellerinden başlamaktadır. Bunun yanı sıra, müşteri memnuniyeti ve sadakati oluşturma yöntemlerini konu almaktadır. Ayrıca, müşteri ihtiyaç analizinden, kişiselleştirilen hizmet sunma stratejilerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsar.

Katılımcılar, müşteri veri yönetimi, müzakere teknikleri, ve müşteri geri bildirimlerini etkili bir şekilde kullanma gibi konularda derinlemesine bilgi edinecekler. Program ayrıca, dijital çağda kurumsal müşteri yönetimi için gerekli olan dijital araçlar ve teknolojiler üzerinde de duracak. Eğitim süresince, gerçek hayattan örnekler ve case study’ler kullanılmaktadır. Böylece, katılımcıların öğrendikleri bilgileri pratiğe dökebilmeleri sağlanmaktadır.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Kurumsal müşteri yönetiminin temel prensipleri
 • Müşteri ihtiyaç analizi ve segmentasyon teknikleri
 • Müşteri memnuniyeti ve sadakat programlarının oluşturulması
 • Kişiselleştirilmiş hizmet ve çözüm sunma stratejileri
 • Etkili müzakere teknikleri ve müşteri ilişkileri yönetimi
 • Dijital araçlar ve teknolojilerin kurumsal müşteri yönetiminde kullanımı
 • Müşteri geri bildirimlerini analiz etme ve eyleme dönüştürme
 • Kurumsal müşteri yönetimi için risk yönetimi ve kriz iletişimi

Ön Koşullar

Bu eğitim programına katılmak için katılımcıların işletme, pazarlama veya benzeri alanlarda temel bilgi sahibi olmaları önerilir. Kurumsal düzeyde müşteri yönetimi konusunda temel bir anlayışa sahip olmak, programdan alınacak verimi artırabilir.

Kimler Katılmalı

 • Kurumsal satış ve müşteri hizmetleri yöneticileri
 • İş geliştirme yöneticileri ve stratejistleri
 • Müşteri ilişkileri ve deneyimi yönetimiyle ilgilenen profesyoneller
 • CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) sistemleriyle çalışan uzmanlar
 • Kurumsal müşteri portföyü yönetmekle görevli ekipler

Outline

1. Gün:
 • Kurumsal Müşteri Yönetiminin Temelleri
  • Kurumsal müşteri yönetiminin önemi ve temel prensipleri
  • Müşteri ihtiyaç analizi ve segmentasyon
 • Müşteri Memnuniyeti ve Sadakati
  • Müşteri memnuniyeti oluşturma stratejileri
  • Sadakat programları ve ödüllendirme sistemleri
2. Gün:
 • Kişiselleştirilmiş Hizmet Sunumu
  • Müşteri beklentilerini aşma ve kişiselleştirilmiş çözümler
  • Etkili müzakere teknikleri ve ilişki yönetimi
 • Dijital Çağda Kurumsal Müşteri Yönetimi
  • Dijital araçlar ve CRM sistemlerinin etkin kullanımı
  • Müşteri geri bildirimlerinin analizi ve iş süreçlerine entegrasyonu
“Kurumsal Müşteri Yönetimi Eğitimi”, katılımcılara, kurumsal düzeyde etkili müşteri yönetimi stratejileri ve uygulamaları hakkında kapsamlı bilgi ve beceriler sunarak, müşteri ilişkilerini güçlendirmelerine ve işletmelerinin genel başarısını artırmalarına yardımcı olmayı hedefler. Bu program, kurumsal müşterilerle sürdürülebilir ve karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurmak isteyen her düzeyden profesyonele açıktır.

Eğitim Talep Formu

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi, bireylerin iş ve kişisel yaşamlarındaki stresi tanıma, anlama ve etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, stresin fiziksel, duygusal ve bilişsel

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.