Generic filters
Search in title

Kurumsal Müşteri Yönetimi Eğitimi

Eğitim Hakkında

Eğitim hakkında ;

 

Kurumsal müşteri yönetimi, büyük ölçekli şirketlerin müşterilerini yönetmek için kullandığı bir stratejidir. Bu strateji, kurumsal müşterilerin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve sorunlarını anlamak ve onlarla etkileşim kurmak için birçok farklı yöntem kullanır.

 

Kurumsal müşteri yönetimi eğitimi, şirketlerin müşteri yönetimi stratejilerini geliştirmelerine ve uygulamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir eğitimdir. Bu eğitim, müşteri ihtiyaçlarını anlamayı, müşteri beklentilerini karşılamayı ve müşteri memnuniyetini artırmayı hedefleyen farklı konuları kapsar.

 

Kurumsal müşteri yönetimi eğitiminin konuları arasında şunlar yer alabilir:

 

 • Kurumsal müşteri ihtiyaçlarının anlaşılması
 • Müşteri beklentilerinin yönetimi
 • Müşteri deneyimi stratejileri
 • Müşteri ilişkilerinin yönetimi
 • Müşteri şikayetleri yönetimi
 • Müşteri sadakati ve müşteri değeri
 • Satış sonrası hizmetlerin yönetimi

 

Kurumsal müşteri yönetimi eğitimi, genellikle şirket çalışanlarına yönelik olmakla birlikte, müşteri hizmetleri, satış ve pazarlama departmanları gibi birçok farklı departmanın katılımına açıktır. Bu eğitim, şirketlerin müşteri ilişkilerini yönetme konusunda daha etkili ve verimli olmalarına yardımcı olabilir ve müşteri memnuniyetini artırarak şirketlerin büyümesine katkıda bulunabilir.

Eğitim Ortamı

Kurs Hakkında

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Kurumsal müşteri ihtiyaçlarının anlaşılması: Kurumsal müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak ve onların önceliklerini belirlemek, müşteri memnuniyetini artırmak için temel bir faktördür. Bu bölümde, katılımcılar kurumsal müşterilerin ihtiyaçlarını belirlemek için hangi araçları kullanabileceklerini ve müşterilerin ihtiyaçlarını nasıl daha iyi anlayabileceklerini öğreneceklerdir.
 2. Müşteri beklentilerinin yönetimi: Müşteri beklentilerini yönetmek, müşteri memnuniyetini artırmak için kritik bir konudur. Bu bölümde, katılımcılar müşteri beklentilerini belirlemek, yönetmek ve müşteri beklentilerinin karşılanması için etkili stratejiler geliştirmek için kullanabilecekleri araçları öğreneceklerdir.
 3. Müşteri deneyimi stratejileri: Müşteri deneyimi stratejileri, müşteri memnuniyetini artırmak ve müşteri sadakatini artırmak için kritik bir öneme sahiptir. Bu bölümde, katılımcılar müşteri deneyimi stratejilerini nasıl geliştireceklerini, müşteri deneyimini nasıl ölçeceklerini ve müşteri deneyimini sürekli olarak iyileştirmek için hangi araçları kullanacaklarını öğreneceklerdir.
 4. Müşteri ilişkilerinin yönetimi: Müşteri ilişkilerinin yönetimi, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati için kritik bir faktördür. Bu bölümde, katılımcılar müşteri ilişkilerini yönetmek için etkili stratejileri ve teknikleri öğreneceklerdir.
 5. Müşteri şikayetleri yönetimi: Müşteri şikayetleri yönetimi, müşteri memnuniyetini artırmak için önemli bir faktördür. Bu bölümde, katılımcılar müşteri şikayetlerinin yönetiminde kullanabilecekleri stratejileri ve teknikleri öğreneceklerdir.
 6. Müşteri verilerinin analizi: Müşteri verilerinin analizi, şirketlerin müşterileri hakkında daha iyi anlayışa sahip olmalarına ve müşteri memnuniyetini artırmak için daha iyi kararlar vermelerine yardımcı olur. Bu bölümde, katılımcılar müşteri verilerini nasıl analiz edeceklerini ve analiz sonuçlarına dayanarak nasıl stratejiler geliştireceklerini öğreneceklerdir.
 7. Kurumsal müşteri yönetiminde teknoloji: Teknoloji, kurumsal müşteri yönetimi için önemli bir rol oynamaktadır. Bu bölümde, katılımcılar müşteri yönetiminde kullanılan teknolojileri, teknolojinin müşteri ilişkileri üzerindeki etkilerini ve teknoloji kullanımıyla ilgili en iyi uygulamaları öğreneceklerdir.
 8. Müşteri sadakati ve müşteri kazanımı stratejileri: Müşteri sadakati, şirketlerin uzun vadeli başarısı için kritik bir faktördür. Bu bölümde, katılımcılar müşteri sadakati stratejilerini geliştirmek için hangi araçları kullanabileceklerini ve müşteri kazanımı stratejileri için en iyi uygulamaları öğreneceklerdir.
 9. Kurumsal müşteri yönetimi stratejilerinin uygulanması: Bu bölümde, katılımcılar öğrendikleri kurumsal müşteri yönetimi stratejilerini uygulamaya koymak için hangi adımları takip etmeleri gerektiğini ve stratejilerin başarısını ölçmek için hangi metrikleri kullanabileceklerini öğreneceklerdir.
  Kurumsal müşteri yönetimi eğitimi, katılımcıların müşteri ilişkileri konusunda bilgi sahibi olmalarını, müşteri beklentilerini karşılamak için etkili stratejiler ve teknikler kullanmalarını ve müşteri memnuniyetini artırmak için gerekli araçları ve becerileri kazanmalarını sağlar.

Kimler Katılmalı

Eğitim İçeriği

Giriş
 • Kurumsal müşteri yönetimi tanımı
 • Neden kurumsal müşteri yönetimi önemlidir?
 • Kurumsal müşteri yönetimi eğitimi hedefleri
Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi nedir?
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreci
 • Müşteri sadakati ve müşteri memnuniyeti
Müşteri Segmentasyonu ve Profilleme
 • Müşteri segmentasyonu nedir?
 • Müşteri profilleme nasıl yapılır?
 • Müşteri segmentasyonu ve profilleme örnekleri
Müşteri Yolculuğu Haritası
 • Müşteri yolculuğu haritası nedir?
 • Müşteri yolculuğu haritası örnekleri
 • Müşteri yolculuğu haritası oluşturma süreci
Kurumsal Müşteri Yönetimi Stratejileri
 • Kurumsal müşteri yönetimi stratejileri nelerdir?
 • Müşteri ilişkileri yönetiminde en iyi uygulamalar
 • Kurumsal müşteri yönetimi stratejileri örnekleri
Müşteri Şikayetleri Yönetimi
 • Müşteri şikayetleri yönetimi nedir?
 • Müşteri şikayetleri yönetimi süreci
 • Müşteri şikayetleri yönetimi örnekleri ve en iyi uygulamalar
Müşteri Verilerinin Analizi
 • Müşteri verilerinin analizi neden önemlidir?
 • Müşteri verilerinin analizi için araçlar ve teknikler
 • Müşteri verilerinin analizi sonuçlarının kullanımı
Kurumsal Müşteri Yönetiminde Teknoloji
 • Kurumsal müşteri yönetiminde teknolojinin rolü
 • Müşteri yönetiminde kullanılan teknolojiler
 • En iyi uygulamalar ve gelecekteki teknolojik trendler
Müşteri Sadakati ve Müşteri Kazanımı Stratejileri
 • Müşteri sadakati stratejileri nelerdir?
 • Müşteri kazanımı stratejileri nelerdir?
 • En iyi uygulamalar ve örnekler
Kurumsal Müşteri Yönetimi Stratejilerinin Uygulanması
 • Kurumsal müşteri yönetimi stratejilerinin uygulanması adımları
 • Stratejilerin başarısının ölçülmesi için metrikler
 • Kurumsal müşteri yönetimi stratejilerinin sürdürülebilirliği