Generic filters
Search in title

Marka Yönetimi Eğitimi

Eğitim Hakkında

Marka Yönetimi Eğitimi, kurumlara, güçlü bir marka yaratmanın ve bu markayı sürdürülebilir bir şekilde yönetmenin önemli yollarını sunar. Marka, bir şirketin kimliğinin temel taşıdır ve doğru yönetildiğinde, şirketin hedef kitlesine etkili bir şekilde ulaşır. Bu da müşteri sadakatini artırmasına ve genel değerini yükseltmesine yardımcı olur.

Eğitimin başında, marka kavramının temelleri ve marka yönetiminin temel prensipleri tanıtılır. Katılımcılar, markanın bir şirket için neden bu kadar değerli olduğu öğrenirler. Öğrendikleri bilgiler ışığında markanın tüketiciler üzerindeki etkisi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olur. Ayrıca, katılımcılar marka değerinin nasıl ölçüleceğini ve marka sermayesinin nasıl inşa edileceğini de inceler.

Daha sonra, katılımcılar marka stratejisi geliştirmenin önemli unsurlarını öğrenirler. Bu kapsamda, marka kimliği, marka pozisyonlaması, marka vaatleri ve mesajları gibi kavramlar detaylı bir şekilde işler. Katılımcılar, belirli bir marka için nasıl tutarlı ve etkili bir marka kimliği oluşturulacağını öğrenir. Daha sonrasında bu bilgilerle markanın hedef kitlesi ile nasıl anlamlı bir bağ kurulacağını öğrenirler.

Marka yönetimi planlaması, başka bir önemli konudur ve katılımcılar, bu süreçte, bir markanın uzun vadeli başarısını sağlamak için gereken stratejik planlama ve uygulama süreçlerini keşfederler. Kurumların marka hedeflerinin nasıl belirleneceği ve bu hedeflere nasıl ulaşacaklarının planını yaparlar.

Marka Yönetimi Eğitimi ayrıca, marka kriz yönetimi kavramını da ele alır. Katılımcılar, olası bir marka krizinde nasıl adımlar atılacağını ve markanın itibarını hangi yollarla koruyabileceklerini öğrenir.

Dijital çağda, sosyal medyanın ve dijital pazarlamanın marka yönetimindeki rolü kaçınılmazdır. Eğitim, sosyal medya platformlarında marka inşası, dijital reklamcılık ve çevrimiçi yönetim gibi konularda katılımvıları bilgilendirir.

Marka takibi ve performans ölçümü, eğitimin son kısmında ele alınır. Katılımcılar, markalarının performansını sürekli olarak nasıl izleyeceklerini öğrenir. Sonrasında bu verileri marka stratejilerini geliştirmek ve optimize etmek için kullanırlar.

Kurumlar, Marka Yönetimi Eğitiminde, markalarını etkili ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmeyi öğrenir. Aynı zamanda markalarını geliştirmek için gereken kapsamlı bilgi edinirler. Eğitim, pazarlama, reklam, halkla ilişkiler ve girişimcilik vb. alanlarda çalışan profesyoneller için oldukça önemlidir.

Eğitim Ortamı

Kurs Hakkında

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Marka Yönetimi Temelleri: Bu bölümde marka yönetimi kavramı, marka tanımı, marka hedefleri, marka değeri ve marka kimliği oluşturma gibi temel konular ele alınır.
 2. Marka Stratejileri: Bu bölümde marka stratejileri oluşturma, marka konumlandırma, marka vaatleri, marka mesajları ve marka portföyü gibi konular ele alınır.
 3. Marka İletişimi: Bu bölümde marka iletişimi, reklam, halkla ilişkiler, satış promosyonları ve etkinlikler gibi konular ele alınır.
 4. Marka Yönetim Planlama: Bu bölümde marka yönetim planlama, bütçeleme, ölçümlendirme ve raporlama gibi konular ele alınır.
 5. Marka Kriz Yönetimi: Bu bölümde marka krizleri, kriz yönetimi stratejileri ve kriz iletişimi gibi konular ele alınır.
 6. Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama: Bu bölümde sosyal medya stratejileri, dijital pazarlama stratejileri, içerik pazarlaması ve sosyal medya etkileşimi gibi konular ele alınır.
 7. Marka Yönetimi Örnekleri: Bu bölümde dünya çapında başarılı marka yönetimi örnekleri incelenir ve marka yönetimi stratejileri analiz edilir.

Kimler Katılmalı

Marka yönetimi eğitimine katılmak isteyen herkes katılabilir. Ancak özellikle pazarlama, iletişim, reklam, halkla ilişkiler ve satış alanlarında çalışanlar, girişimciler, işletme sahipleri ve marka yönetimi ile ilgili konulara ilgi duyan herkes için faydalı olacaktır. Ayrıca, marka yönetimi konusunda kariyer yapmak isteyenler de bu eğitime katılabilirler.

Eğitim İçeriği

Giriş
 • Marka yönetimi tanımı ve önemi
 • Marka yönetimi kapsamı ve hedefleri
Marka Stratejileri
 • Marka stratejilerinin oluşturulması
 • Marka konumlandırma
 • Marka vaatleri
 • Marka mesajları
 • Marka portföyü
Marka Kimliği Oluşturma
 • Marka kimliği ve değeri
 • Marka ismi, logo ve renkler
 • Marka sloganı
 • Marka imajı
 1. Marka İletişimi
 • Reklam ve promosyonlar
 • Halkla ilişkiler
 • Etkinlikler
 • Marka iletişim stratejileri
Marka Yönetim Planlama
 • Marka yönetim planı oluşturma
 • Bütçeleme
 • Ölçümlendirme
 • Raporlama
Marka Kriz Yönetimi
 • Marka krizleri ve kriz yönetimi stratejileri
 • Kriz iletişimi
Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama
 • Sosyal medya stratejileri
 • Dijital pazarlama stratejileri
 • İçerik pazarlaması
 • Sosyal medya etkileşimi
Marka Yönetimi Örnekleri
 • Dünya çapında başarılı marka yönetimi örnekleri
 • Marka yönetimi stratejilerinin analizi
Sonuç
 • Özet
 • Sorular ve cevaplar
 • Katılımcı değerlendirmeleri.