Generic filters
Search in title

Temel ve İleri Seviye HTML 5 Eğitimi

HTML5 eğitimleri kategorisi

Eğitim Hakkında

Temel ve İleri Seviye HTML 5 Eğitimi, web geliştirme süreçlerinde yapısal ve fonksiyonel web sayfaları oluşturma becerilerini kazandırmayı hedefleyen kapsamlı bir kurs programıdır. Aynı zamanda bu eğitim, katılımcılara HTML5’in temel ve ileri kavramlarını öğreterek, etkileyici ve responsif web sayfaları geliştirmelerine yardımcı olur.

Eğitimin ilk bölümünde, katılımcılar HTML5 ile tanışır. HTML5’in temel yapı taşları olan semantik etiketler, form öğeleri ve multimedya özellikleri ile ilgilenirler. HTML5 ile web sayfalarının yapısal tasarımını etkili bir şekilde nasıl oluşturacaklarını öğrenirler.

İkinci bölümde, kurs HTML5’in responsif tasarım özelliklerine odaklanır. Viewport ve media queries gibi özelliklerle katılımcılar, farklı cihaz ve ekran boyutlarına uyum sağlayan web sayfaları tasarlama tekniklerini öğrenir.

Üçüncü bölümde, katılımcılar HTML5’in ileri düzey özelliklerine dalış yapar. Canvas, Drag & Drop, Geolocation gibi özellikleri keşfederek interaktif ve zengin içerikli web sayfaları oluşturma becerilerini geliştirirler.

Dördüncü bölümde, HTML5 ile web uygulamalarının performansını ve güvenliğini nasıl optimize edebilecekleri üzerine odaklanılır. Bununla beraber Web Storage, Application Cache ve Cross-Origin Resource Sharing (CORS) gibi ileri düzey teknikler ile katılımcılar, web uygulamalarını daha hızlı ve güvenli hale getirme yöntemlerini öğrenir.

Temel ve İleri Seviye HTML5 Eğitimi, katılımcıları gerçek dünya örnekleri ile HTML5 projeleri geliştirmeye teşvik eder. Aynı zamanda bu, teorik bilgilerin pratiğe dökülmesini sağlar ve katılımcılar, öğrendiklerini gerçek senaryolarda nasıl uygulayacaklarını görürler.

Temel ve İleri Seviye HTML 5 Eğitimi web tasarımına yeni başlayanlar ve HTML5 konusunda yeteneklerini derinleştirmek isteyenler için idealdir. Ayrıca katılımcılar bu eğitimle, web geliştirme alanında sağlam bir temel oluşturarak kariyerlerine yön verebilirler.

Diğer tüm HTML ve Front-End Web Uygulama Geliştirme eğitimlerimiz için buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

Temel Seviye HTML5 Geliştirme Eğitiminde:
 • HTML5 etiketlerinin temel kullanımı ve anlamı
 • Web sayfası yapısını oluşturma ve HTML etiketlerini kullanma
 • Metin, resim, bağlantıların eklenmesi ve düzenlenmesi
 • Sayfa yapısının CSS ile görsel olarak düzenlenmesi
İleri Seviye HTML5 Geliştirme Eğitiminde:
 • HTML5’in gelişmiş etiketlerinin kullanımı ve anlamı
 • Formların oluşturulması ve veri toplama
 • HTML ile tablo oluşturma ve veri görselleştirme
 • CSS ve JavaScript entegrasyonu ile web sayfasının görsel ve fonksiyonel özelliklerinin geliştirilmesi
 • HTML5 ile video ve ses ekleme
 • Responsive web tasarımı ve cihaz uyumluluğu
 • HTML5 ile geolokasyon ve çoklu ortam desteği.

Ön Koşullar

Temel Seviye HTML5 Geliştirme Eğitimi için genellikle ön koşul yoktur. Eğitim, web tasarım ve geliştirme alanında ilgilenen veya bu alanda kariyer yapmak isteyen herkes tarafından katılabilir. Ancak, bilgisayar kullanma becerilerinin temel seviyede olması eğitimi daha verimli hale getirecektir. İleri Seviye HTML5 Geliştirme Eğitimi için ise temel seviye HTML5 ve web geliştirme bilgisi gereklidir. Bu eğitim, web tasarım ve geliştirme alanında daha tecrübeli olanlar içindir ve eğitimi daha verimli hale getirmek için HTML, CSS ve JavaScript gibi dillerde temel seviyede beceri sahibi olmanız önerilir.

Kimler Katılmalı

Temel Seviye HTML5 Geliştirme Eğitimi, web tasarım ve geliştirme alanında ilgi duyan veya bu alanda kariyer yapmak isteyen herkes tarafından katılabilir. Özellikle bilgisayar ve internet kullanma becerileri olan ve web sayfalarının nasıl oluşturulduğu hakkında ilginiz varsa bu eğitim size yararlı olacaktır.   İleri Seviye HTML5 Geliştirme Eğitimi ise, web tasarım ve geliştirme alanında daha tecrübeli olanlar için uygundur. Eğitimi daha verimli hale getirmek için HTML, CSS ve JavaScript gibi dillerde temel seviyede beceri sahibi olmanız önerilir. Eğer web tasarım ve geliştirme konularında daha ileri seviyede becerileriniz varsa ve bu alanda kariyer yapmak istiyorsanız, bu eğitim size faydalı olabilir.

Outline

Introduction

 • HTML5 summary
 • Abbreviated syntax guide to writing HTML5
 • Best practices
 

Syntax

 • HTML Elements: how to write HTML tags
 • Syntax rules
 • Page structure
 • Basic structure of a web page
 • The HTML5 syntax summary
 

Structure

 • Introduction to the structure of HTML documents
 • The HTML Content Models
 • The Content Models
 • Deprecated elements
 • Elements with new meanings
 • Deprecated attributes
 • Structural and semantic elements
 • Overview of lists
 • Overview of links
 • Images
 • The remaining HTML5 elements
 • Using HTML5 templates
 • Using the HTML5 boilerplate and mobile boilerplate
 

Elements

 • What are the new elements?
 • How do I use the new elements?
 • HTML5 new attributes
 

Forms

 • Introduction form elements and attributes
 • New form input types
 • New form attributes
 • New form elements
 • When do I use the new elements?
 

Video and Audio

 • Introduction to HTML5 media elements
 • Audio and Video
 

HTML5 Canvas

 • What are the new elements
 • Why use the Canvas element and API?
 

BatteryStatus API

 • Why use the BatteryStatus API?
 • How does the BatteryStatus API work?
 • The BatteryStatus API
  • BatteryStatus API methods
  • BatteryManager properties
  • BatteryManager events
 • Browser support
 

Vibration API

 • Why use the Vibration API?
 • How does the Vibration API work?
 • Vibration methods
 

Notifications API

 • Why use the Notifications API?
 • How does the Notifications API work?
 • Notifications API
  • Notification object attributes
  • Notification events
  • Notification API methods
 

DeviceOrientation Event API

 • Why use the DeviceOrientation API?
 • DeviceOrientation Event API
  • DeviceOrientation events
  • How does the DeviceOrientation Event API work?
  • DeviceOrientation
  • DeviceMotion
  • DeviceOrientation Event API
 

Fullscreen API

 • Why use the Fullscreen API?
 • The Fullscreen API
  • Fullscreen API methods
  • Fullscreen API properties
  • Fullscreen API events
 • Notes on the fullscreen view
 

Speech APIs

 • Speech Recognition and Speech Synthesis
 • Speech Synthesis
  • SpeechUtterance object
  • SpeechUtterance object properties
  • SpeechUtterance object events
 • Speech Recognition
 

HTML5 Media elements and API

 • Audio and Video
  • The media elements
  • What are the new elements used for?
  • Browser support for the new media elements
  • <audio> element attributes
  • <video> element attributes
  • Browser support <video>
  • Browser support Ogg/Theora video format*
  • Browser support WebM/VP8 video format*
  • Browser support MPEG-4/H.264video format*
  • Browser support audio codec
  • When do I use these new elements?
 • Video and Audio APIs
 • Video/audio methods
 • Video/audio object properties
 • Video/audio object events
 

Forms/Constraint Validation API

 • New form input types
 • What are the new input types?
  • New attributes for input elements
  • New form elements
 • When do I use the new elements?
  • The placeholder attribute
  • The autocomplete attribute
  • The autofocus attribute
  • The list attribute and the datalist element
  • The spellcheck attribute
 • HTML5 form validation
  • Preventing default validation from occurring
 • Constraint Validation API
  • Form properties
  • Form control methods
  • Form controls validity and validityState
 

WebStorage API

 • Browser support for WebStorage API
 • WebStorage API
  • The Storage Object
 • When
 • Cookies session storage vs. local storage
 

Web Messaging API

 • Web messaging’s postMessage() method
  • Establishing trust between domains
  • The origin
 • What is cross-origin resource sharing?
  • CORS support and the server
 • Ports and channel messaging
  • MessagePort methods
  • The Message event object properties
 

Dataset API

 • data-* syntax rules
 • The dataset API
 

Drag and Drop API

 • What is drag and drop?
  • What is drag and drop used for?
  • Browser support for drag and drop
  • Understanding drag and drop
  • The draggable attribute
  • Drag and drop with a data “payload”
 • Drag events
 • Drop events
 

XMLHttpRequest Level 2 API

 • Objectives
 • The XMLHTTPRequest object
 • XHR API
  • What is XHR used for?
  • Benefits of XHR level 2
  • The XHR object: readyState property
 • The XHR object
  • The XHR object: Events
  • The XHR Object: Methods
  • The XHR object: Properties
 

Web Sockets API

 • HTTP
  • WebSocket properties
  • WebSocket event handlers
  • WebSocket methods
 • Using a WebSocket server with the WebSocket API
 

Server-sent Events API

 • The server messages
 • Creating an EventSource
  • The EventSource properties
  • The EventSource events
  • The advantages of server-sent events
  • The disadvantages of server-sent events
  • Server-sent events summary
 

Canvas API

 • What are the new elements?
 • Why use the Canvas API?
 • Canvas quick summary
 • Uses for the new Canvas API
 • Canvas Demos
 

Geolocation API

 • What is the Geolocation API used for?
 • Browser support for Geolocation
 • The Geolocation API
  • Geolocation object methods
  • Position object properties
  • Position interface attributes
 

Web Workers API

 • Features available to Web Workers
 • Why use Web Workersz?
 • When should Web Workers be used?
 • How do Web Workers work?
 • The Web Worker API
  • The abstractWorkerk interface properties
  • The WorkerGlobalScope object
  • The WorkerGlobalScope object properties
  • The WorkerGlobalScope object methods
  • The WorkerGlobalScope events
 • Browser support for Web Workers
 • Types of Web Workers
  • Dedicated Worker
  • Shared Worker
 • Creating Shared Workers
HTML5 eğitimleri kategorisi

HTML5 Eğitimi

HTML5 Eğitimi: Modern ve İleri Düzey Web Tasarımının Temelleri Kurumlar için HTML5 Eğitiminin Önemi İşletmelerde Modern ve Etkileşimli Web Tasarımı için HTML5’in Rolü HTML5, web

Eğitimi İncele »

Eğitim Talep Formu