fbpx
Generic filters
Search in title

Veri SM Foundation Eğitimi

Eğitim Hakkında

Veri SM Foundation Eğitimi”, veri yönetimi ve standardizasyonun temellerini kapsamlı bir şekilde ele alır. Bu eğitim, veri analistleri, IT profesyonelleri ve iş zekası uzmanları için tasarlanmıştır. Eğitim, veri yapılandırma, kalite yönetimi, veri yönetişimi ve uyumluluk standartları gibi konulara derinlemesine bir giriş sağlar. Katılımcılar, veri setlerini analiz etme, temizleme, entegre etme ve koruma tekniklerini öğrenirler. Eğitim, veri yönetimi alanındaki en iyi uygulama yöntemlerini, araçlarını ve stratejilerini içerir.

Eğitim boyunca, katılımcılar veri yönetiminin temel prensiplerini ve yöntemlerini öğrenirler. Veri kalitesi değerlendirme, veri güvenliği uygulamaları, uyumluluk politikaları ve veri yönetişimi süreçleri gibi önemli konulara odaklanır. Eğitim, teorik bilgileri pratik uygulamalar ve gerçek dünya senaryoları ile harmanlar. Bu sayede katılımcılar, öğrendiklerini somut ve etkili bir şekilde uygulama imkanı bulurla

Eğitimi tamamlayan katılımcılar, “Veri SM Foundation Eğitimi” konusunda ayrıntılı bilgiye sahip olur. Veri yönetimi süreçlerini etkin bir şekilde planlar, uygular ve yönetirler. Veri setlerinin doğruluğunu, güvenilirliğini ve kullanılabilirliğini sağlayarak, karar verme süreçlerini ve iş operasyonlarını desteklerler.

Eğitim ayrıca, veri yönetimi süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi üzerine en iyi uygulama yöntemlerini de aktarır. Katılımcılar, veri analizi tekniklerini, raporlama araçlarını kullanma ve veri yönetimi projelerinde liderlik yapma becerilerini geliştirirler. Veri yönetimi standartları ve teknolojilerini kullanır. Bu sayede etkili, sürdürülebilir ve uyumlu veri yönetimi çözümlerinin geliştirilmesine katkıda bulunurlar.

Sonuç itibarıyla, “Veri SM Foundation Eğitimi”, veri yönetimi ve standardizasyon konusunda kapsamlı ve değerli bir bilgi kaynağıdır. Veri analistleri, IT profesyonelleri ve iş zekası uzmanları için önemli bir eğitimdir. Teorik içeriklerin pratik uygulamalar ve gerçek dünya senaryoları ile bütünleştirilmesi, katılımcıların bilgi ve becerilerini artırır. Bu bağlamda eğitim, veri yönetimi süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesine, iş sürekliliğine ve veri tabanlı karar verme süreçlerinin güçlendirilmesine önemli katkılar sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Temel Veri Kavramları ve İlkeleri
 • Veri Analitiği Araçları ve Yöntemleri
 • Veri Tabanlı Karar Alma Süreçleri
 • Veri Yönetimi Stratejileri ve İyi Uygulama İlkeleri
 • Veri Güvenliği ve Gizliliği İlkeleri
 • İleri Düzey Veri Analitiği Uygulamaları

Ön Koşullar

Veri SM Foundation Eğitimi’ne katılmadan önce, katılımcılardan herhangi bir ön koşul beklenmemektedir. Ancak, temel bilgisayar becerilerine ve iş süreçleri hakkında bir genel anlayışa sahip olmak, eğitimden daha fazla fayda sağlamalarına yardımcı olabilir.

Kimler Katılmalı

Bu eğitim, veri yönetimi ve analitiği konularında temel bilgi edinmek isteyen herkes için uygundur. Veri odaklı düşünme ve iş süreçlerini veriye dayalı bir şekilde yönetme becerilerini geliştirmek isteyen iş analistleri, veri yöneticileri, iş zekası uzmanları, ve veri meraklıları bu eğitimden büyük fayda sağlayacaktır.

Outline

 1. Giriş
  • Veri SM Foundation ve Temel Kavramlar
  • Veri Yönetimi ve Analitiği Genel Bakış
 2. Temel Veri Kavramları ve İlkeleri
  • Veri Türleri ve Veri Yapıları
  • Veri Modelleme ve Normalleştirme İlkeleri
 3. Veri Analitiği Araçları ve Yöntemleri
  • İstatistiksel Analiz ve Veri Görselleştirme
  • İleri Düzey Analitik Araçlarının Kullanımı
 4. Veri Tabanlı Karar Alma Süreçleri
  • Veri Tabanlı Karar Alma Modelleri
  • Karar Ağaçları ve Senaryo Planlaması
 5. Veri Yönetimi Stratejileri ve İyi Uygulama İlkeleri
  • Veri Kalitesi ve Güvenliği
  • Veri Yönetimi Politikaları ve İş Süreçleri
 6. Veri Güvenliği ve Gizliliği İlkeleri
  • Veri Güvenliği Standartları ve Uygulamaları
  • Kişisel Veri Koruma ve Uyum
 7. İleri Düzey Veri Analitiği Uygulamaları
  • Makine Öğrenimi ve Yapay Zeka
  • Büyük Veri Analitiği ve Veri Madenciliği

Eğitim Talep Formu