fbpx
Generic filters
Search in title

Proje Yönetimi ve PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi

Eğitim Hakkında

Proje Yönetimi ve PMP (Project Management Professional) Sınavına Hazırlık Eğitimi”, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli profesyoneller için kapsamlı ve bilgi dolu bir kurs olarak tasarlanmıştır. Bu eğitim, PMI (Project Management Institute) tarafından belirlenen proje yönetimi bilgi alanlarına dayanır. Proje yönetiminin temel konularını kapsar.

Eğitim boyunca, katılımcılar proje yönetiminin temel unsurları üzerinde derinlemesine bir anlayış geliştirebilirler. Proje kapsamı belirleme, zaman yönetimi, maliyet kontrolü, kalite yönetimi, insan kaynakları yönetimi, iletişim yönetimi, risk yönetimi ve tedarik yönetimi gibi alanlar dahil olmak üzere proje yönetiminin farklı alanlarında uzmanlaşma şansı elde edersiniz.

PMP sınavına hazırlık, bu eğitimin önemli bir parçasıdır. Bu eğitim, PMP sınavında başarılı olmak için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlar. Sınavın yapısı, soruların türleri ve sınavda başarılı olmak için gereken stratejiler ve teknikler hakkında bilgilenirsiniz.

Eğitim programı, proje yönetimi ve PMP sertifikasyonu konusunda yeni olan veya daha önce proje yönetimi alanında deneyimi olan ve PMP sertifikasyonu almayı hedefleyen kişilere uygundur. Yani, eğer bir proje yöneticisi olmayı hedefliyorsanız veya mevcut bilgi ve becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız, bu kurs sizin için size uygundur.

Katılımcılar ayrıca proje yönetimi konusunda önemli beceriler ve uygulamalar hakkında bilgi edinirler. İyi bir proje yöneticisi olmanın ne anlama geldiğini kavrarsınız. Bir proje ekibini nasıl yöneteceğiniz ve proje hedeflerini nasıl başarıyla gerçekleştireceğinizi öğrenirsiniz. Ayrıca, gerçek hayatta karşılaşılan zorluklar ve nasıl üstesinden gelineceği üzerine örnekler ve uygulamalarla öğrenirsiniz.

Son olarak, kurs, PMP sınavında karşılaşabileceğiniz örnek sorular ve cevapları içerir. Bu, sınavın yapısını ve beklentilerini daha iyi anlamanıza yardımcı olur ve sınavın stresini azaltır. Bu nedenle, “Proje Yönetimi ve PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi”, proje yönetimi alanında becerilerinizi arttırır. PMP sertifikasyonunu başarıyla almak için güvenilir ve etkili bir yol sağlar.

Eğitimlerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Neler Öğreneceksiniz?

Proje Yönetimi ve PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi boyunca, aşağıdaki konular hakkında detaylı bir bilgi edinebilirsiniz:
  • Proje yönetimi disiplini ve temel kavramlar
  • Proje yönetimi süreci ve aşamaları
  • Proje yönetimi becerileri ve uygulamaları
  • PMP sınavının yapısı, içeriği ve beklentileri
  • PMP sınavına hazırlık stratejileri ve teknikleri
  • PMP sınavı için gereken hazırlık süreci
  • Örnek sorular ve cevaplar
Ayrıca, eğitim boyunca öğreneceğiniz bilgiler, PMI (Project Management Institute) tarafından belirlenen proje yönetimi bilgi alanlarını (Project Integration Management, Project Scope Management, Project Time Management, Project Cost Management, Project Quality Management, Project Resource Management, Project Communications Management, Project Risk Management, Project Procurement Management ve Project Stakeholder Management) kapsar. Eğitim programı, proje yönetimi becerilerinizi geliştirerek iş hayatınızda daha başarılı projeler yönetmenize yardımcı olacaktır. PMP sertifikası sınavına hazırlık yapmak isteyenler için de gerekli olan bilgileri ve becerileri sağlayarak sınavda başarı elde etme şansınızı artırır.

Ön Koşullar

Proje Yönetimi ve PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır. Ancak, eğitim, proje yönetimi alanına ilgi duyan ve PMP sertifikası sınavına hazırlanmak isteyenler için tasarlanmıştır. PMP sertifikası, PMI (Project Management Institute) tarafından verilen ve projelerin başarılı bir şekilde yönetilmesi için gerekli olan bilgi, beceri ve deneyimin kanıtıdır. PMP sınavına girmek için belirli deneyim ve eğitim gereksinimleri vardır. Bu gereksinimler, PMI web sitesinde ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Eğitime katılmadan önce, PMP sertifikasyonu için gereken deneyim ve eğitim gereksinimlerini ve sınavla ilgili diğer bilgileri okumanız önerilir. Ayrıca, proje yönetimi alanında deneyimli olmanız, eğitim boyunca öğreneceğiniz konuları daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.

Kimler Katılmalı

Proje Yönetimi ve PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi, proje yönetimi alanında çalışan veya bu alanda kariyer yapmak isteyen herkes için faydalı olabilir. Ayrıca, PMP sertifikası sınavına hazırlanmak isteyenler için de oldukça yararlıdır. Eğitim, proje yönetimi alanına ilgi duyan ve kariyerlerinde bu alanda ilerlemek isteyenler için idealdir. Aynı zamanda, proje yönetimi becerilerini geliştirmek ve proje yönetimi sürecini daha iyi anlamak isteyenler için de uygun bir seçenektir. PMP sertifikasyonuna hazırlananlar için, eğitim programı, sınavda başarı elde etme şansını artırmak için gerekli olan bilgi ve becerileri sağlar. Eğitim, PMI’nin proje yönetimi bilgi alanlarını kapsar ve PMP sınavının yapısı, içeriği ve beklentileri hakkında detaylı bilgi verir. Özetle, Proje Yönetimi ve PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi, proje yönetimi becerilerini geliştirmek ve PMP sınavına hazırlanmak isteyen herkes için faydalıdır.

Outline

Alan I KİŞİLER
Görev 1 Çatışmayı yönetmek ·        Çatışmanın kaynağını ve aşamasını yorumlamak ·        Çatışma için bağlamı analiz etmek ·        Çatışmayı çözmek için uygun çözümü değerlendirmek/önermek/kabul ettirmek
Görev 2 Ekibe liderlik etmek ·        Net bir vizyon ve misyon belirlemek ·        Çeşitliliği ve katılımı desteklemek (ör. davranış türleri, düşünce süreci) ·        Hizmetkar liderliğe değer vermek (ör. hizmetkar liderliğin ilkelerini ekiple bağdaştırmak) ·        Uygun bir liderlik tarzı belirlemek (ör. yönlendirici, iş birlikçi) ·        Ekip üyelerine/paydaşlara ilham vermek, onları motive etmek ve etkilemek (ör. ekip sözleşmesi, sosyal sözleşme, ödül sistemi) ·        Ekip üyelerinin ve paydaşların etkisini analiz etmek ·        Çeşitli ekip üyelerine ve paydaşlara liderlik etmek için çeşitli seçenekleri ayırt etmek
Görev 3 Ekip performansını desteklemek ·        Ekip üyelerinin performansını, anahtar performans göstergelerine göre değerlendirmek ·         Ekip üyelerinin büyümesini ve gelişimini desteklemek ve takdir etmek ·         Uygun geri bildirim yaklaşımını belirlemek ·         Performans iyileştirmelerini doğrulamak
Görev 4 Ekip üyelerini ve paydaşları güçlendirmek ·        Ekibi güçlü yönlerine göre organize etmek ·        Ekibin görev sorumluluğunu desteklemek ·        Görev sorumluluğunun sergilenmesini değerlendirmek ·        Karar alma yetki seviyelerini belirlemek ve sunmak
Görev 5 Ekip üyelerinin/paydaşların yeterli eğitimi almasını sağlamak ·        Gerekli yeterlilikleri ve eğitim unsurlarını belirlemek ·        Eğitim ihtiyaçlarına göre eğitim seçeneklerini belirlemek ·        Eğitim için kaynak ayırmak ·        Eğitim sonuçlarını ölçmek
Görev 6 Ekip oluşturmak ·        Paydaş becerilerini değerlendirmek ·        Proje kaynak gereksinimlerini çıkarmak

  ·        Proje ihtiyaçlarını karşılamak için ekip becerilerini sürekli olarak değerlendirmek ve yenilemek ·        Ekip ve bilgi birikimi aktarımını sürdürmek
Görev 7 Ekip için manileri, engelleri ve engelleyicileri ele alıp kaldırmak ·        Ekip için kritik manileri, engelleri ve engelleyicileri belirlemek ·        Ekip için kritik manileri, engelleri ve engelleyicileri önceliklendirmek ·        Ekip için manileri, engelleri ve engelleyicileri kaldırmak için çözümleri uygulamak amacıyla ilişki ağını kullanmak ·        Ekip için manilerin, engellerin ve engelleyicilerin ele alındığından emin olmak amacıyla sürekli olarak tekrar değerlendirme yapmak
Görev 8 Proje anlaşmalarını müzakere etmek ·        Anlaşma için müzakerelerin sınırlarını analiz etmek ·        Öncelikleri değerlendirmek ve nihai hedefleri belirlemek ·        Proje anlaşmasının hedeflerinin karşılandığını doğrulamak ·        Anlaşma müzakerelerine katılmak ·        Bir müzakere stratejisi belirlemek
Görev 9 Paydaşlarla iş birliği yapmak ·        Paydaşların katılım ihtiyaçlarını değerlendirmek ·        Paydaş ihtiyaçları, beklentileri ve proje hedefleri arasındaki uyumu optimize etmek ·        Proje hedeflerine ulaşmak için güven oluşturmak ve paydaşları etkilemek
Görev 10 Ortak bir anlayış geliştirmek ·        Bir yanlış anlaşılmanın temel nedenini tespit etmek için durumu analiz etmek ·        Uzlaşma sağlamak için gereken tüm tarafları incelemek ·        Tarafların anlaşmasının sonucunu desteklemek ·        Olası yanlış anlamaları araştırmak
Görev 11 Sanal ekipleri dahil etmek ve desteklemek ·        Sanal ekip üyelerinin ihtiyaçlarını (ör. çevre, coğrafya, kültür, küresel vs.) incelemek ·        Sanal ekip üyesi katılımı için alternatifleri (ör. iletişim araçları, bir arada çalışma) araştırmak ·        Sanal ekip üyesinin katılımı için seçenekleri uygulamak ·        Sanal ekip üyesi katılımının etkililiğini sürekli olarak değerlendirmek
Görev 12 Ekip temel kurallarını tanımlamak ·        Organizasyonel ilkeleri ekip ve dış paydaşlara iletmek ·        Temel kurallara uymayı teşvik eden bir ortam oluşturmak ·        Temel kural ihlallerini yönetmek ve düzeltmek

Görev 13 İlgili paydaşlara rehberlik etmek ·        Rehberlik için zaman ayırmak ·        Rehberlik fırsatlarını fark etmek ve harekete geçmek
Görev 14 Duygusal zekanın uygulanmasıyla ekip performansını artırmak ·        Kişilik göstergelerini kullanarak davranışı değerlendirmek ·        Kişilik göstergelerini analiz etmek ve önemli proje paydaşlarının duygusal ihtiyaçlarına göre ayarlamak
 
Alan II SÜREÇ
Görev 1 Projeyi iş değeri sunmak için gerekli olan ivedilikle yürütmek ·        Kademeli olarak değer sunma fırsatlarını değerlendirmek ·        Proje boyunca iş değerini incelemek ·        Minimum yapılabilir ürünü bulmak amacıyla proje görevlerini gerektiği gibi alt bölümlere ayırmak için ekibi desteklemek
Görev 2 İletişimi yönetmek ·        Tüm paydaşların iletişim ihtiyaçlarını analiz etmek ·        Tüm paydaşlar için iletişim metotlarını, kanallarını, sıklığını ve ayrıntı seviyesini belirlemek ·        Proje bilgilerini ve güncellemelerini etkili bir şekilde iletmek ·        İletişimin anlaşıldığını ve geri bildirimin alındığını teyit etmek
Görev 3 Riskleri değerlendirmek ve yönetmek ·        Risk yönetimi seçeneklerini belirlemek ·        Riskleri tekrar tekrar değerlendirmek ve önceliklendirmek
Görev 4 Paydaşları dahil etmek ·        Paydaşları analiz etmek (ör. güç ilgi tablosu, nüfuz, etki) ·        Paydaşları sınıflandırmak ·        Paydaşları sınıfına göre dahil etmek ·        Paydaş katılımı için bir strateji geliştirmek, uygulamak ve onaylamak
Görev 5 Bütçe ve kaynakları planlamak ve yönetmek ·        Projenin kapsamına ve geçmiş projelerden alınan derslere göre bütçe ihtiyaçlarını tahmin etmek ·        Gelecekteki bütçe zorluklarını öngörmek ·        Bütçe değişimlerini izlemek ve gerekirse ayarlamak için yönetişim sürecine göre çalışmak ·        Kaynakları planlamak ve yönetmek
 
Görev 6 Zaman çizelgesini planlamak ve yönetmek ·        Proje görevlerini (kilometre taşları, bağımlılıklar, hikaye noktaları) tahmin etmek ·        Kıyaslamalar ve geçmiş verilerden yararlanmak ·        Zaman çizelgesini metodolojiye göre hazırlamak ·        Devam eden ilerlemeyi metodolojiye göre ölçmek ·        Gerekirse zaman çizelgesini metodolojiye göre değiştirmek ·        Diğer projeler ve operasyonlarla koordinasyon kurmak
Görev 7 Ürünlerin/çıktıların kalitesini planlamak ve yönetmek ·        Proje çıktıları için gerekli kalite standardını belirlemek ·        Kalite boşluklarına göre iyileştirme seçenekleri önermek ·        Proje çıktılarının kalitesini sürekli olarak araştırmak
Görev 8 Kapsamı planlamak ve yönetmek ·        Gereksinimleri belirlemek ve önceliklendirmek ·        Kapsamı detaylarına kırmak (ör. İKY, iş listesi) ·        Kapsamı izlemek ve onaylamak
Görev 9 Proje planlama aktivitelerini entegre etmek ·        Proje/faz planlarını birleştirmek ·        Birleştirilmiş proje planlarını bağımlılıklar, boşluklar ve sürekli iş değeri için değerlendirmek ·        Toplanan verileri analiz etmek ·        Bilgiye dayalı proje kararları almak için verileri toplayıp analiz etmek ·        Kritik bilgi gereksinimlerini belirlemek
Görev 10 Proje değişikliklerini yönetmek ·        Değişiklik ihtiyacını öngörmek ve benimsemek (ör. Değişiklik yönetimi uygulamalarını izlemek) ·        Değişiklikle başa çıkmak için strateji belirlemek ·        Değişiklik yönetimi stratejisini metodolojiye göre yürütmek ·        Projeyi ileriye taşımak için bir değişiklik yanıtı belirlemek
Görev 11 Tedariği planlamak ve yönetmek ·        Kaynak gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını tanımlamak ·        Kaynak gereksinimlerini iletmek ·        Tedarikçileri/sözleşmeleri yönetmek ·        Tedarik stratejisini planlamak ve yönetmek ·        Bir teslimat çözümü geliştirmek
 
Görev 12 Proje ürünlerini yönetmek ·        Proje ürünlerini yönetmek için gereksinimleri (ne, ne zaman, nerede, kim vs.) belirlemek ·        Proje bilgilerinin güncel tutulduğunu (yani sürüm kontrolü) ve tüm paydaşların erişimine açık olduğunu onaylamak ·        Proje ürünleri yönetiminin etkililiğini sürekli olarak değerlendirmek
Görev 13 Uygun proje metodolojisini/metotlarını ve uygulamalarını belirlemek ·        Proje ihtiyaçlarını, karmaşıklığını ve büyüklüğünü değerlendirmek ·        Proje yürütme stratejisi (ör. sözleşme, finans) önermek ·        Bir proje metodolojisi/yaklaşımı (ör. öngörücü, çevik, hibrit) önermek ·        Proje yaşam döngüsü boyunca yinelenen, kademeli uygulamalar kullanmak(ör. alınan dersler, paydaş katılımı, risk)
Görev 14 Proje yönetişimi yapısı oluşturmak ·        Bir proje için uygun yönetişimi belirlemek (ör. organizasyonel    yönetişimi kopyalamak) ·        Tırmandırma yollarını ve eşikleri tanımlamak
Görev 15 Proje sorunlarını yönetmek ·        Bir riskin ne zaman sorun haline geldiğini anlamak ·        Projenin başarılı olmasını sağlamak için soruna optimum eylemle müdahale etmek ·        Sorunları çözme yaklaşımında ilgili paydaşlarla iş birliği yapmak
Görev 16 Proje devamlılığı için bilgi birikimi aktarımını sağlamak ·        Ekip içindeki proje sorumluluklarını tartışmak ·        Çalışma ortamı beklentileri özetlemek ·        Bilgi birikimi aktarımları için yaklaşımı teyit etmek
Görev 17 Proje/faz sonlandırma veya geçişlerini planlamak ve yönetmek ·        Proje veya fazı başarıyla sonlandırmak için kriterleri belirlemek ·        Geçiş (ör. operasyon ekibine veya sonraki faza) için hazır olma durumunu onaylamak ·        Proje veya aşamayı sonlandırmak için aktiviteleri sonuçlandırmak (ör. Son alınan dersler, geriye dönük değerlendirme, tedarik, finansal unsurlar, kaynaklar)
 
Alan III İŞ ORTAMI
Görev 1 Proje uyumluluğunu planlamak ve yönetmek ·        Proje uyum gereksinimlerini (ör. güvenlik, sağlık ve emniyet, düzenlemelere uygunluk) teyit etmek ·        Uyumluluk kategorilerini sınıflandırmak ·        Uyumluluğa yönelik potansiyel tehditleri belirlemek ·        Uyumluluğu destekleyecek metotlar kullanmak ·        Uyumsuzluğun sonuçlarını analiz etmek ·        Uyumluluk ihtiyaçlarını ele almak için gerekli yaklaşımı ve eylemleri belirlemek (ör. risk, hukuk) ·        Projenin ne ölçüde uyumlu olduğunu ölçmek
Görev 2 Proje faydalarını ve değerini değerlendirmek ve teslim etmek ·        Faydaların tanımlanıp tanımlanmadığını araştırmak ·        Devam eden fayda oluşumu için sahiplik anlaşmasını belgelendirmek ·        Faydaları takip edecek ölçüm sisteminin olduğunu doğrulamak ·        Değeri göstermek için teslimat seçeneklerini değerlendirmek ·        Değer kazanma ilerlemesine katkı sağlayan paydaşları değerlendirmek
Görev 3 Dış iş ortamı değişikliklerinin kapsam üzerindeki etkisini değerlendirmek ve ele almak ·        Dış iş ortamı değişikliklerini (ör. düzenlemeler, teknoloji, jeopolitik, pazar) araştırmak ·        Dış iş ortamı değişikliklerine göre proje kapsamı/iş listesi üzerindeki etkiyi değerlendirmek ve önceliklendirmek ·        Kapsam/ iş listesi değişiklikleri (ör. zaman çizelgesi, maliyet değişiklikleri)için seçenekler önermek ·        Dış iş ortamını proje kapsamı/iş listesi üzerindeki etkiler açısından sürekli olarak incelemek
Görev 4 Organizasyonel değişimi desteklemek ·        Organizasyonel kültürü incelemek ·        Organizasyonel değişimin proje üzerindeki etkisini değerlendirmek ve gerekli eylemleri belirlemek ·        Projenin organizasyon üzerindeki etkisini değerlendirmek ve gerekli eylemleri belirlemek
     

Eğitim Talep Formu

PMI-PMP Eğitimi

PMI-PMP Eğitimi PMI (Project Management Institute) tarafından sunulan PMP (Project Management Professional) sertifikasyonu, proje yönetimi alanında uluslararası olarak tanınan bir sertifikadır. Yani, PMI-PMP Eğitimi, katılımcılara

Eğitimi İncele »