fbpx
Generic filters
Search in title

Performans Yönetimi Eğitimi

Eğitim Hakkında

Performans yönetimi eğitimi, çalışanların ve yöneticilerin performanslarını etkili bir şekilde yönetmelerine olanak tanır. Bu eğitim, kurumsal hedeflere ulaşmada kritik bir role sahiptir. Ayrıca, çalışanların yeteneklerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlar. Performans yönetimi süreci, hedef belirleme, performans değerlendirme ve geri bildirim gibi adımlardan oluşur. Bu süreç, çalışanların motivasyonunu artırır ve kurum içi uyumu güçlendirir.

İyi bir performans yönetimi eğitimi, objektif ve adil bir değerlendirme sistemi kurulmasına yardımcı olur. Bu sistem, çalışanların gelişim alanlarını belirler ve onlara özgü eğitim fırsatları sunar. Böylece, çalışanlar kariyer hedeflerine ulaşmada daha etkili olabilirler. Performans yönetimi, kurumlar için stratejik bir yatırımdır. Çünkü, çalışan bağlılığını ve kurumsal başarıyı doğrudan etkiler.

Eğitimin başarısı, doğru araçların ve tekniklerin kullanılmasına bağlıdır. Performans yönetimi eğitiminde, gerçekçi hedefler belirlenmelidir. Bu hedefler, kurumsal amaçlarla uyumlu olmalıdır. Eğitimde, çalışanların bireysel performans hedeflerine nasıl ulaşacakları üzerinde durulur. Ayrıca, ekip içi işbirliğini ve iletişimi geliştirmek için stratejiler sunar.

Performans değerlendirme toplantıları, eğitimin önemli bir parçasıdır. Bu toplantılarda, çalışanların performansı gözden geçirilir ve geri bildirim verilir. Geri bildirim, yapıcı ve motive edici olmalıdır. Bu sayede, çalışanlar performanslarını sürekli iyileştirebilirler. İyi planlanmış bir geri bildirim mekanizması, çalışanların kendilerini iş yerinde daha değerli hissetmelerini sağlar.

Sonuç olarak, performans yönetimi eğitimi, kurumların ve çalışanların başarısını artırır. Bu eğitim, çalışanların yeteneklerini keşfetmelerine ve potansiyellerini tam olarak kullanmalarına olanak tanır. Kurumlar, performans yönetimi eğitimine yatırım yaparak, uzun vadeli başarılarını garanti altına alabilirler. Eğitim, hem bireysel hem de kurumsal gelişime katkı sağlar. Bu nedenle, tüm kurumların performans yönetimi eğitimine önem vermesi gerekmektedir.

Kurumsal Gelişim Eğitimlerimiz için tıklayınız.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Performans yönetiminin temel kavramları ve önemi
 • Hedef belirleme teknikleri ve SMART hedeflerin kullanımı
 • Performans değerlendirme yöntemleri ve etkili geri bildirim teknikleri
 • Performans iyileştirme planları hazırlama ve uygulama
 • Motivasyon teorileri ve çalışan motivasyonunu artırma stratejileri

Ön Koşullar

 • Katılımcıların insan kaynakları veya yönetim alanında temel bilgiye sahip olmaları önerilir.
 • Liderlik pozisyonunda olan veya bu yönde kariyer hedefleyen bireyler için idealdir.

Kimler Katılmalı

 • İnsan Kaynakları profesyonelleri
 • Departman yöneticileri
 • Proje liderleri
 • Orta ve üst düzey yöneticiler

Outline

1. Gün:

 1. Giriş ve Performans Yönetiminin Anlamı
  • Performans yönetimi nedir?
  • Neden önemlidir?
 2. Hedef Belirleme
  • Hedeflerin belirlenmesi nasıl yapılır?
  • SMART hedeflerin rolü
 3. Performans Değerlendirme Teknikleri
  • Çeşitli performans değerlendirme yöntemleri
  • Etkili geri bildirim verme yöntemleri
 4. Performans İyileştirme Planları
  • Zayıf performansın nedenleri ve çözüm yolları
  • İyileştirme planlarının oluşturulması ve takibi
 5. Motivasyon ve Çalışan Bağlılığı
  • Çalışan motivasyonunu artırmak için kullanılabilecek teoriler ve teknikler
 6. Soru-Cevap ve Kapanış

Eğitim Talep Formu

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi, bireylerin iş ve kişisel yaşamlarındaki stresi tanıma, anlama ve etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, stresin fiziksel, duygusal ve bilişsel

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.