Generic filters
Search in title

Performans Yönetimi Eğitimi

Eğitim Hakkında

Performans yönetimi eğitimi, bir organizasyonun çalışanlarına iş performanslarını ölçmek, yönetmek ve iyileştirmek için gerekli becerileri ve araçları öğretir. Bu eğitim programları, işletmelerin belirlediği hedeflere ulaşmak için çalışanların performanslarını değerlendirmelerine, geri bildirim almalarına ve gelişim planları oluşturmalarına yardımcı olur. Performans yönetimi eğitimi genellikle, performans değerlendirme yöntemleri, geri bildirim teknikleri, hedef belirleme, gelişim planlama ve motivasyon stratejileri gibi konuları kapsar. Bu eğitimler, işletmelerin insan kaynakları yönetimi, yöneticileri ve çalışanları için faydalıdır.

Performans yönetimi eğitimi sayesinde işletmeler, çalışanların verimliliğini artırırken aynı zamanda motivasyonlarını da koruyabilirler. Ayrıca, çalışanların kariyer gelişimlerini destekleyerek, yeteneklerini ve yetkinliklerini geliştirmelerine de yardımcı olurlar. Bu da işletmelerin rekabet gücünü artırır.

Eğitim Ortamı

Kurs Hakkında

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

Performans yönetimi eğitimi içeriği, katılımcıların aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar:   Performans yönetimi sürecinin adımları ve önemi Performans hedefleri belirleme yöntemleri ve önemi Performans ölçme ve değerlendirme yöntemleri Geri bildirim verme ve alma teknikleri Performans iyileştirme planları oluşturma Performans yönetimi ile ilgili yasal düzenlemeler Performans yönetimi sürecinde etkili iletişim kurma Motivasyon stratejileri ve çalışanlar arasında güven inşa etme Performans yönetimi ve kariyer gelişimi arasındaki ilişki   Bu eğitimde, performans yönetimi sürecini tasarlama, uygulama ve yönetme becerileri öğretilir. Ayrıca, katılımcılar, performans hedefleri belirleme, performans ölçme ve değerlendirme, geri bildirim verme ve alma, performans iyileştirme planları oluşturma, motivasyon stratejileri ve çalışanlar arasında güven inşa etme konularında becerilerini geliştirirler. Katılımcılar ayrıca, performans yönetimi sürecindeki yasal düzenlemeleri anlamak, iletişim becerilerini geliştirmek ve kariyer gelişimi planlama konularında bilgi sahibi olurlar. Bu eğitim, işletmelerin her seviyesindeki çalışanların, işletmenin performansını artırmak için gerekli becerileri edinmesine yardımcı olur.

Kimler Katılmalı

Performans yönetimi eğitimi, insan kaynakları yöneticileri, işletme sahipleri, yöneticiler, takım liderleri ve çalışanlar dahil olmak üzere işletmenin tüm çalışanları için faydalıdır.   İşletme sahipleri ve yöneticiler, işletmenin başarısı için çalışan performansının yönetiminde etkili olmak istediklerinde bu eğitimden faydalanabilirler. İnsan kaynakları yöneticileri, işletmenin performans yönetimi sürecini tasarlama, uygulama ve yönetme konusunda bilgi sahibi olmak istediklerinde bu eğitimi alabilirler. Takım liderleri, performans yönetimi sürecindeki görevlerini etkili bir şekilde yerine getirmek için bu eğitimden faydalanabilirler.   Ayrıca, çalışanlar da performans yönetimi sürecinde kendilerini daha iyi anlamak ve performanslarını artırmak için bu eğitimi alabilirler. Performans yönetimi eğitimi, işletmelerin her seviyesindeki çalışanların, işletmenin performansını artırmak için gerekli becerileri edinmesine yardımcı olur.

Eğitim İçeriği

Performans yönetimi eğitiminin kapsamı aşağıdaki gibidir:   Performans Yönetimi Nedir?
 1. Performans yönetimi tanımı
 2. Performans yönetimi neden önemlidir?
 3. İyi performans yönetimi özellikleri
  Performans Yönetimi Süreci
 1. Performans yönetimi süreci adımları
 2. Sürecin önemi
  Performans Hedefleri Belirleme
 1. Performans hedeflerinin tanımı
 2. Performans hedefleri belirleme yöntemleri
 3. Performans hedeflerinin önemi
  Çalışan Performansını Ölçme ve Değerlendirme
 1. Performans ölçümü nedir?
 2. Performans ölçme ve değerlendirme yöntemleri
 3. Performans ölçümünün önemi
  Geri Bildirim Verme ve Alma Teknikleri
 1. Geri bildirim vermenin önemi
 2. Geri bildirim verme teknikleri
 3. Geri bildirim alma teknikleri
  Performans İyileştirme Planları Oluşturma
 1. Performans iyileştirme nedir?
 2. İyileştirme planları oluşturma adımları
 3. İyileştirme planlarının önemi
  Performans Yönetimi ile İlgili Yasal Düzenlemeler
 1. Yasal düzenlemelerin tanımı
 2. Yasal düzenlemelerin önemi
 3. Yasal düzenlemelere uyum sağlama
  Performans Yönetimi Sürecinde Etkili İletişim
 1. İletişimin önemi
 2. Performans yönetimi sürecinde etkili iletişim kurma
 3. İletişim becerilerinin geliştirilmesi
  Motivasyon Stratejileri ve Çalışanlar Arasında Güven İnşa Etme
 1. Motivasyonun önemi
 2. Motivasyon stratejileri
 3. Güvenin önemi
  Performans Yönetimi ve Kariyer Gelişimi
 1. Kariyer gelişiminin önemi
 2. Performans yönetimi ve kariyer gelişimi arasındaki ilişki
 3. Kariyer gelişimi planlama
  Performans yönetimi eğitiminin kapsamı, farklı eğitim sağlayıcıları tarafından değişebilir. Ancak, genellikle yukarıda belirtilen konular ele alınır ve bir organizasyonda etkili bir performans yönetimi süreci oluşturmak için gerekli beceriler öğretilir.