fbpx
Generic filters
Search in title

Enterprise Architecture ve TOGAF Uygulama Eğitimi

Eğitim Hakkında

TOGAF ve İş Sürekliliği Planlama Eğitimi, stratejik bir yatırımdır. Bu eğitim, TOGAF mimarisi çerçevesi ve iş sürekliliği planlamasına odaklanır. Katılımcılar, iş süreçlerinin ve IT altyapısının etkili bir şekilde nasıl yönetileceğini öğrenirler. Aynı zamanda, iş sürekliliği planları oluşturma ve uygulama süreçlerini keşfederler. Bu keşif, organizasyonların kriz durumlarında dayanıklı olmasının temelini oluşturur.

Eğitim, iş sürekliliği planlamasının önemi üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, olası felaketler ve kesintiler karşısında iş süreçlerini nasıl koruyacaklarını öğrenirler. Bu öğrenim, iş kesintilerinin minimuma indirilmesini sağlar. Aynı zamanda, müşteri hizmetlerinin ve itibarın korunmasına yardımcı olur. Bu yardım, pazar rekabetinde avantaj sağlar.

Risk değerlendirmesi ve etki analizi de eğitimde yer alır. Katılımcılar, iş süreçlerini ve IT sistemlerini etkileyebilecek riskleri nasıl belirleyeceklerini öğrenirler. Bu belirleme, risk yönetimi stratejilerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını kolaylaştırır. Aynı zamanda, kritik iş süreçlerinin ve verilerin korunmasını garanti eder. Bu garanti, organizasyonun güvenliğini ve dayanıklılığını artırır.

Eğitim, ayrıca, TOGAF mimarisi çerçevesinin iş sürekliliği planlamasıyla entegrasyonuna da odaklanır. Katılımcılar, mimari tasarım ve planlama süreçlerinde iş sürekliliği prensiplerini nasıl entegre edeceklerini öğrenirler. Bu entegrasyon, iş süreçlerinin ve IT altyapısının daha etkili yönetilmesini sağlar. Aynı zamanda, organizasyonun genel dayanıklılığını ve esnekliğini artırır.

TOGAF ve İş Sürekliliği Planlama Eğitimi, katılımcılara pratik beceriler kazandırır. Bu beceriler, onların iş sürekliliği planlarını etkili bir şekilde oluşturmalarına ve yönetmelerine yardımcı olur. Eğitim, iş sürekliliği ve mimari planlama konularında derinlemesine uzmanlık kazandırır. Katılımcılar, eğitimle birlikte, kriz durumlarında organizasyonlarını koruyabilir ve yönetebilirler.

Sonuç olarak, bu eğitim, TOGAF mimarisi ve iş sürekliliği planlaması konusunda kapsamlı bir bilgi sunar. Katılımcılar, organizasyonların sürdürülebilirliğini ve esnekliğini artırma konusunda uzmanlaşır. Eğitim sonunda, katılımcılar, iş sürekliliği stratejilerini başarıyla geliştirme ve uygulama becerilerine sahip olurlar. Bu beceriler, onların profesyonel gelişimlerine büyük katkı sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 • OGAF Standartları: TOGAF 9.2’nin temel standartlarını ve kavramlarını anlama.
 • Kurumsal Mimarlık İlkeleri: Kurumsal mimarlık prensiplerini tasarlama ve uygulama.
 • İş ve BT Entegrasyonu: İş stratejilerini ve BT stratejilerini birleştirme.
 • Mimari Modellendirme: Kurumsal mimari modeller oluşturma ve yönetme.
 • Mimari Değerlendirme: Mevcut mimariyi analiz etme ve iyileştirme stratejileri oluşturma.
 • Gerçek Dünya Uygulamaları: Gerçek projelerde TOGAF’ın nasıl kullanılacağını öğrenme.

Ön Koşullar

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamakla birlikte, temel bir kurumsal mimarlık anlayışına sahip olmak faydalı olacaktır.

Kimler Katılmalı

 • Kurumsal mimarlar ve mimarlık profesyonelleri.
 • İş analistleri ve sistem analistleri.
 • Proje yöneticileri ve BT yöneticileri.
 • Kurumlarının iş ve BT stratejilerini entegre etmek isteyen profesyoneller.

Outline

 1. TOGAF Giriş ve Temel Kavramlar:
  • TOGAF nedir? Temel kavramlar.
  • TOGAF mimari döngüsü.
 2. Kurumsal Mimarlık İlkeleri:
  • Kurumsal mimarlık prensiplerinin tasarımı ve belirlenmesi.
  • İş stratejileri ve BT stratejileri arasındaki ilişki.
 3. Mimari Modellendirme:
  • TOGAF mimari çerçevesi ve görünümler.
  • Kurumsal mimari modellerin oluşturulması.
 4. İş ve BT Entegrasyonu:
  • İş ve BT arasında entegrasyon stratejileri.
  • İş süreçlerinin ve verilerin mimari içinde nasıl ele alınacağı.
 5. Mimari Değerlendirme ve İyileştirme:
  • Mevcut mimari değerlendirmesi.
  • İyileştirme projelerinin tasarımı ve yönetimi.
 6. Gerçek Dünya Uygulamaları:
  • Gerçek projelerde TOGAF’ın uygulanması örnekleri.

Eğitim Talep Formu