fbpx
Generic filters
Search in title

PRINCE2® Proje Yönetiminde Değişiklik Yönetimi Eğitimi

Eğitim Hakkında

PRINCE2® Proje Yönetiminde Değişiklik Yönetimi Eğitimi, adaptasyonu öğretir. Bu eğitim, PRINCE2® metodolojisi çerçevesinde değişiklik yönetimi süreçlerine odaklanır. Katılımcılar, projelerde karşılaşılan değişiklikleri nasıl etkili bir şekilde yöneteceklerini öğrenirler. Aynı zamanda, değişikliklerin proje hedeflerine ve sonuçlarına olan etkisini nasıl değerlendireceklerini keşfederler. Bu keşif, projelerin esnek ve başarılı bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Eğitim, değişiklik taleplerinin değerlendirilmesi ve onay süreçleri üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, değişiklik taleplerini nasıl analiz edeceklerini ve karar verme mekanizmalarını nasıl uygulayacaklarını öğrenirler. Bu öğrenim, projelerin kontrol altında tutulmasını ve hedeflere ulaşmasını sağlar. Aynı zamanda, kaynakların etkin kullanımını destekler.

Risk yönetimi ve değişikliklerin etkisi de eğitimde yer alır. Katılımcılar, değişikliklerin potansiyel risklerini nasıl belirleyeceklerini ve bu riskleri nasıl yöneteceklerini öğrenirler. Bu bilgi, projelerin risklere karşı dirençli olmasını sağlar.

Eğitim, ayrıca, paydaş iletişimi ve katılımı üzerine de odaklanır. Katılımcılar, değişiklik süreçlerinde paydaşların nasıl bilgilendirileceğini ve dahil edileceğini öğrenirler. Bu iletişim ve katılım, paydaşların desteğini ve projenin genel kabulünü artırır.

PRINCE2® Proje Yönetiminde Değişiklik Yönetimi Eğitimi, katılımcılara pratik beceriler kazandırır. Bu beceriler, onların PRINCE2® çerçevesinde etkili değişiklik yönetimi yapmalarına yardımcı olur. Eğitim, değişiklik yönetimi, risk değerlendirme ve paydaş yönetimi konularında derinlemesine uzmanlık kazandırır. Bu sayede katılımcılar, eğitimle birlikte, değişen koşullara hızlı ve esnek bir şekilde uyum sağlayabilirler.

Sonuç olarak, bu eğitim, PRINCE2® proje yönetiminde değişiklik yönetimi konusunda kapsamlı bir bilgi sunar. Katılımcılar, değişiklik taleplerinin yönetimi, risk değerlendirme ve paydaş iletişimi konusunda uzmanlaşır. Eğitim sonunda, katılımcılar, projeleri etkili bir şekilde yönetme ve değişikliklere adaptasyon sağlama becerilerine sahip olurlar. Bu beceriler, onların profesyonel gelişimlerine büyük katkı sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Değişiklik Yönetimi Temelleri
 2. PRINCE2®’de Değişiklik Yönetimi Süreçleri
 3. Değişiklik Taleplerinin Değerlendirilmesi
 4. Proje Planlarına Değişikliklerin Entegrasyonu
 5. İlgili Taraflarla Etkileşim ve İletişim
 6. Risk Yönetimi ve Değişiklik Kontrolü
 7. Değişikliklerin İzlenmesi ve Raporlanması
 8. Gerçek Dünya Senaryoları ve Case Study’ler

Ön Koşullar

 • Temel proje yönetimi bilgisi ve deneyimi
 • PRINCE2® metodolojisi hakkında genel anlayış
 • Değişiklik yönetimi ve proje planlama konularına aşinalık

Kimler Katılmalı

 • Proje yöneticileri ve proje ekip üyeleri
 • Değişiklik yönetimi süreçlerini iyileştirmek isteyen profesyoneller
 • PRINCE2® metodolojisini uygulayarak projelerini yönetmek isteyen bireyler
 • Proje süreçlerinde değişiklik yönetimi becerilerini geliştirmek isteyen her seviyeden profesyoneller

Outline

 • Değişiklik Yönetimi Temelleri
  • Değişiklik Yönetiminin Önemi ve Rolü
  • Değişiklik Yönetimi Süreçleri
 • PRINCE2®’de Değişiklik Yönetimi Süreçleri
  • PRINCE2® Yaklaşımı ve Uygulamaları
  • Değişiklik Yönetimi Mekanizmaları
 • Değişiklik Taleplerinin Değerlendirilmesi
  • Değişiklik Taleplerinin Analizi
  • Etki Değerlendirme ve Onay Süreçleri
 • Proje Planlarına Değişikliklerin Entegrasyonu
  • Planların Güncellenmesi ve Yönetimi
  • Değişikliklerin Uygulanması
 • İlgili Taraflarla Etkileşim ve İletişim
  • Stakeholder Yönetimi
  • Değişiklik İletişim Stratejileri
 • Risk Yönetimi ve Değişiklik Kontrolü
  • Risk Değerlendirme ve Yönetimi
  • Değişiklik Kontrol Süreçleri
 • Değişikliklerin İzlenmesi ve Raporlanması
  • İzleme Araçları ve Teknikleri
  • Raporlama ve Dokümantasyon
 • Gerçek Dünya Senaryoları ve Case Study’ler
  • Uygulamalı Senaryolar ve Örnekler
  • Başarı Hikayeleri ve Öğrenim Noktaları

Eğitim Talep Formu