fbpx
Generic filters
Search in title

ISTQB® Güvenlik Testi Uzmanı Eğitimi

Eğitim Hakkında

ISTQB® Güvenlik Testi Uzmanı Eğitimi, önem taşır. Yazılım güvenliğine yoğunlaşır. Eğitim; planlama, uygulama ve yönetimi içerir. Eğitim, güvenlik tehditleri, detaylıca içerir. Ayrıca, zafiyetler üzerinde durulur. Korunma yöntemlerini öğretir. Güvenlik testi stratejilerini, vurgular. Yazılım, kullanıcı ve kurum güvenliği, ön plandadır. Eğitmenler, test teknikleri sunar. Ayrıca, araçlar ve en iyi uygulamaları paylaşır.

Katılımcılar, zafiyetleri tespit etmeyi öğrenir. Risk değerlendirme konusunda bilgilenirler. Test senaryolarının tasarımı üzerinde çalışırlar. Uygulama ve sonuç analizi yapılır. Raporlama becerileri, geliştirilir. Eğitim, teori ile pratiği dengeler. Gerçek dünya senaryoları, kullanılır.

Eğitim, güvenlik testlerinin önemini vurgular. Yazılım geliştirme ve test süreçlerini güçlendirir. Katılımcılar, kapsamlı bilgi ve beceri kazanır. Program, güvenlik tehditlerine odaklanır. Bu sayede zafiyetlerin anlaşılmasını sağlar. Ayrıca, korunma yöntemleri üzerinde durur. Test stratejilerini, öğretir.

ISTQB® Güvenlik Testi Uzmanı Eğitimi, güvenlik sağlamayı amaçlar. Test tekniklerini, detaylıca açıklar. Araçlar ve uygulamaları, tanıtır. Katılımcılar, zafiyet tespitini öğrenir. Risk değerlendirme konusunda, uzmanlaşır. Test senaryoları oluşturur. Sonuçları analiz eder, raporlar.

Sonuç olarak, eğitim, güvenlik testi uzmanları yetiştirir. Yazılım güvenliğine, büyük katkı sağlar. Ayrıca planlama, uygulama ve yönetim becerileri kazandırır. Bu sayede güvenlik tehditleri ve zafiyetleri, tespit eder. Korunma ve test stratejileri, içeriktedir. Yazılımın güvenliği için, gerekli beceriler kazanır. Bu sayede katılımcılar, derinlemesine bilgi ve pratik tecrübe kazanır. Güvenlik testi konusunda, uzmanlaşır. Gerçek dünya senaryolarıyla, uygulamalı öğrenim sunar. Dolayısıyla bu eğitim, sektördeki profesyoneller için, vazgeçilmezdir.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Güvenlik Testinin Temelleri: Güvenlik testlerinin temel prensipleri, önemi ve yazılım geliştirme döngüsündeki yeri.
 • Risk Değerlendirme: Güvenlik zafiyetlerinin ve tehditlerinin nasıl belirleneceği, risklerin nasıl değerlendirileceği.
 • Test Planlaması ve Tasarımı: Güvenlik testi senaryolarının nasıl planlanacağı ve tasarlanacağı.
 • Test Uygulama ve Araçları: Güvenlik testlerinin nasıl uygulanacağı, kullanılan araçlar ve teknikler.
 • Sonuç Analizi ve Raporlama: Test sonuçlarının analizi, güvenlik zafiyetlerinin belirlenmesi ve raporlama.

Ön Koşullar

 • Yazılım testi konusunda temel bilgi ve deneyim.
 • Güvenlik konseptleri ve uygulamaları hakkında genel anlayış.
 • Temel programlama ve betik yazma becerileri.

Kimler Katılmalı

 • Yazılım testi uzmanları ve kalite güvence profesyonelleri.
 • Güvenlik testi konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen IT profesyonelleri.
 • Yazılım geliştiriciler, proje yöneticileri ve sistem analistleri.
 • ISTQB® sertifikalarını almak isteyen bireyler.

Outline

 1. Giriş:
  • Güvenlik Testinin Önemi ve Temel Kavramlar
 2. Risk Değerlendirme:
  • Tehdit ve Zafiyet Analizi
  • Risk Değerlendirme Yöntemleri
 3. Test Planlaması ve Tasarımı:
  • Güvenlik Testi Stratejileri
  • Test Senaryolarının Oluşturulması
 4. Test Uygulama ve Araçları:
  • Güvenlik Test Araçları ve Teknikleri
  • Test Senaryolarının Uygulanması
 5. Sonuç Analizi ve Raporlama:
  • Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi
  • Güvenlik Zafiyetlerinin Belirlenmesi ve Raporlama

Eğitim Talep Formu