fbpx
Generic filters
Search in title

CM2-03 Konfigürasyon Yönetimi Süreçleri Eğitimi

Eğitim Hakkında

CM2-03 Konfigürasyon Yönetimi Süreçleri Eğitimi, süreçleri iyileştirir. Bu eğitim, etkili konfigürasyon yönetimi süreçlerinin kurulması ve uygulanmasına odaklanır. Katılımcılar, ürün ve sistemlerin başlangıçtan sona doğru nasıl yönetileceğini öğrenirler. Aynı zamanda, konfigürasyon değişikliklerinin kontrolü, belgelendirme ve denetim süreçlerini keşfederler. Bu keşif, projelerin tutarlı ve kontrol altında ilerlemesini sağlar.

Eğitim, konfigürasyon tanımlama üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, ürün ve sistem konfigürasyonlarını nasıl tanımlayacaklarını ve standartlaştıracaklarını öğrenirler. Bu öğrenim, ürünlerin ve sistemlerin net bir şekilde anlaşılmasını sağlar.

Değişiklik yönetimi ve denetimi de eğitimde yer alır. Katılımcılar, konfigürasyon değişikliklerini nasıl izleyeceklerini ve yöneteceklerini öğrenirler. Bu bilgi, değişikliklerin etkili bir şekilde uygulanmasını ve izlenmesini sağlar.

Eğitim, ayrıca, takım çalışması ve iletişim üzerine de odaklanır. Katılımcılar, konfigürasyon yönetimi süreçlerinde farklı departmanlarla nasıl etkileşim kuracaklarını öğrenirler. Bu etkileşim, proje içi koordinasyonu ve işbirliğini artırır.

CM2-03 Konfigürasyon Yönetimi Süreçleri Eğitimi, katılımcılara pratik beceriler kazandırır. Bu beceriler, onların konfigürasyon yönetimi süreçlerini etkili bir şekilde planlamalarına, uygulamalarına ve iyileştirmelerine yardımcı olur. Eğitim, konfigürasyon tanımlama, değişiklik yönetimi, denetim ve takım çalışması konularında derinlemesine uzmanlık kazandırır. Bu sayede katılımcılar, eğitimle birlikte, tutarlı ve etkili konfigürasyon yönetimi uygulamaları geliştirebilirler.

Sonuç olarak, bu eğitim, konfigürasyon yönetimi süreçleri konusunda kapsamlı bir bilgi sunar. Katılımcılar, sistem ve ürün konfigürasyonlarını yönetme, değişiklikleri kontrol etme ve proje süreçlerini optimize etme konusunda uzmanlaşır. Eğitim sonunda, katılımcılar, konfigürasyon yönetimi alanında gelişmiş beceri ve bilgilere sahip olurlar. Dolayısıyla bu beceriler, onların profesyonel gelişimlerine büyük katkı sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Konfigürasyon Yönetimi Temelleri: Konfigürasyon yönetimi süreçlerinin temel prensipleri ve standartları.
 • Konfigürasyon Değişiklik Yönetimi: Değişiklik taleplerinin nasıl değerlendirileceği, işleneceği ve uygulanacağı.
 • Konfigürasyon Durum Muhasebesi: Ürün konfigürasyonlarının nasıl kaydedileceği, takip edileceği ve raporlanacağı.
 • Sürekli İyileştirme: Konfigürasyon yönetimi süreçlerinin nasıl izleneceği, değerlendirileceği ve sürekli olarak nasıl iyileştirileceği.
 • Araçlar ve Teknolojiler: Konfigürasyon yönetimi süreçlerini destekleyen araçlar ve teknolojiler.

Ön Koşullar

 • Proje yönetimi veya ürün yönetimi hakkında temel bilgi.
 • Teknik dokümantasyon ve süreç yönetimi konularında deneyim.
 • Sürekli iyileştirme ve kalite kontrol konularına ilgi.

Kimler Katılmalı

 • Konfigürasyon yönetimi süreçlerini uygulamak ve iyileştirmek isteyen profesyoneller.
 • Proje yöneticileri, ürün yöneticileri ve kalite güvence profesyonelleri.
 • Konfigürasyon yönetimi süreçlerinin etkinliğini artırmak isteyen mühendisler ve teknik liderler.

Outline

 1. Giriş:
  • Konfigürasyon Yönetiminin Temelleri ve Önemi
 2. Konfigürasyon Değişiklik Yönetimi:
  • Değişiklik Taleplerinin Yönetimi
  • Değişiklik Değerlendirme ve Uygulama Süreçleri
 3. Konfigürasyon Durum Muhasebesi:
  • Konfigürasyon Kayıtlarının Yönetimi
  • Durum Takibi ve Raporlama
 4. Sürekli İyileştirme:
  • Süreç Değerlendirme ve İyileştirme Teknikleri
  • Performans Metrikleri ve Geri Bildirim
 5. Araçlar ve Teknolojiler:
  • Konfigürasyon Yönetimi Araçlarının Kullanımı
  • Teknoloji Entegrasyonu ve Otomasyon

Eğitim Talep Formu