Generic filters
Search in title

Certified Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI) Eğitimi

Siber Güvenlik Eğitimleri Certified Cybersecurity Technician (C|CT) Eğitimi

Eğitim Hakkında

Certified Computer Hacking Forensic Investigator (C|HFI) eğitimi

Certified Computer Hacking Forensic Investigator (C|HFI) eğitimi, dijital veri kurtarma ve adli bilişim alanında uzmanlaşmayı hedefleyen profesyonellere yönelik bir program sunar. Dijital dünya hızla gelişirken, dijital verilerin adli analizi ve bu bilgilerin hukuki süreçlerde kullanılması konusunda uzmanlaşmış profesyonellere olan ihtiyaç da giderek artmaktadır. C|HFI eğitimi, dijital delil toplama, analiz etme ve sunma süreçlerini kapsayan bir program olarak bu ihtiyaca yönelik olarak tasarlanmıştır.

C|HFI eğitimi boyunca, katılımcılara adli bilişim araçları ve tekniklerini kullanma becerileri öğretilir. Dijital ortamlarda bulunan verilerin nasıl korunacağı, nasıl analiz edileceği ve nasıl raporlanacağı konusunda gerekli adımlar ve yöntemler anlatılır. Bu süreç, dijital delillerin hassas bir şekilde toplanması, analiz edilmesi ve sunulması için hayati öneme sahiptir.

Eğitim ayrıca, bilgisayar korsanlığı saldırılarına dair derinlemesine bir inceleme sağlar. Bu inceleme, kötü amaçlı yazılımlar, ağ saldırıları, veri ihlalleri ve diğer siber suçlar gibi alanları kapsar. Bu çeşitli tehditlerle ilgili bilgi edinme, katılımcılara saldırıları tespit etmek, analiz etmek ve bu saldırıları gerçekleştiren kişi veya grupları belirlemek için kullanılan yöntemleri öğrenme fırsatı sunar.

Certified Computer Hacking Forensic Investigator (C|HFI) eğitimi, katılımcılara adli bilişim alanında uluslararası kabul görmüş en son yöntemler, araçlar ve uygulamalar hakkında bilgi verir. Bu eğitim, katılımcıların dijital delil toplama ve inceleme süreçlerinde profesyonel olarak etkili ve yetkin bir şekilde çalışmalarını sağlar. Aynı zamanda, bu süreçte kullanılan farklı araçlar ve teknikler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar.

C|HFI sertifikasyonu,

dijital delil incelemesi ve adli bilişim konusunda uzmanlığınızı kanıtlamanıza yardımcı olur. Bu sertifikaya sahip olmanın, adli makamlar, hukuk firmaları, büyük şirketler veya danışmanlık şirketleri gibi çeşitli kuruluşlarda bilgisayar korsanlığı incelemeleri ve adli bilişim hizmetleri sağlamak için güvenilir bir uzman olduğunuzu göstermek açısından büyük bir değeri vardır.

Sonuç olarak, C|HFI eğitimi dijital adli bilişim alanında kariyer yapmak isteyenler için son derece değerlidir. Eğitim sürecinde kazanılan bilgi ve beceriler, siber suçlarla mücadelede ve dijital verilerin adli analizinde kritik öneme sahiptir. C|HFI sertifikası, bu alandaki uzmanlığınızı ve yetkinliğinizi kanıtlar, ve alanında saygı gören bir profesyonel olarak kariyer yapma imkanı sunar.

Katalogdaki diğer siber güvenlik eğitimlerini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

Certified Computer Hacking Forensic Investigator (C|HFI) eğitimi sırasında aşağıdaki konuları öğrenebilirsiniz:
 1. Adli Bilişim Süreci: Adli bilişim inceleme sürecinin temellerini öğrenirsiniz. Dijital delil toplama, doğru şekilde koruma, analiz etme ve raporlama adımlarını anlarsınız.
 2. Dijital Delil Toplama: Dijital delillerin doğru şekilde toplanması için kullanılan yöntemleri öğrenirsiniz. Bilgisayarlar, sunucular, mobil cihazlar ve diğer dijital ortamlardaki delilleri güvenli bir şekilde toplama tekniklerini uygulamalı olarak öğrenirsiniz.
 3. Dijital Delil Analizi: Dijital delilleri analiz etmek ve çıkarılan verileri anlamak için kullanılan araçları ve yöntemleri öğrenirsiniz. Dosya sistemleri, bellek analizi, veri kurtarma ve veri imajlama gibi konular üzerinde çalışırsınız.
 4. Veri İhlali İncelemeleri: Veri ihlalleri ve siber saldırıları incelerken kullanılan yöntemleri ve araçları öğrenirsiniz. İhlal tespiti, olay rekonstrüksiyonu, ağ trafiği analizi ve kötü amaçlı yazılım analizi gibi konulara odaklanırsınız.
 5. Adli Raporlama ve Mahkeme Süreci: Dijital delil raporlarının hazırlanması ve adli süreçlerde kullanılması konusunda bilgi edinirsiniz. Raporlama standartlarına uygun şekilde delilleri sunma ve ifade verme becerilerinizi geliştirirsiniz.
 6. Hukuki ve Etik Konular: Adli bilişim incelemeleri sırasında karşılaşılan hukuki ve etik konuları öğrenirsiniz. Delil elde etme prosedürleri, mahremiyetin korunması ve diğer yasal zorunluluklara uyum konularını ele alırsınız.
Bu eğitim, adli bilişim ve dijital delil incelemeleri konusunda bilgi ve becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olur. Dijital delil toplama, analiz etme ve raporlama süreçlerinde uzmanlaşarak, siber suçları inceleme, veri ihlallerini tespit etme ve adli süreçlere katkı sağlama yeteneklerinizi artırırsınız.

Ön Koşullar

Certified Computer Hacking Forensic Investigator (C|HFI) eğitimine katılmak için aşağıdaki ön koşullar genellikle beklenir:
 1. Temel Bilgisayar Bilgisi: Bilgisayar sistemleri, işletim sistemleri ve ağların temelleri hakkında temel bir anlayışa sahip olmanız beklenir. Bilgisayar donanımı, işletim sistemleri, dosya sistemleri ve ağ protokolleri gibi konulara aşina olmanız faydalı olacaktır.
 2. Bilgi Güvenliği Temelleri: Bilgi güvenliği alanında temel bir bilgiye sahip olmanız beklenir. Bilgi güvenliği prensipleri, saldırı türleri, güvenlik önlemleri ve güvenlik araçları hakkında bir anlayışa sahip olmanız faydalı olacaktır.
 3. Adli Bilişim Temelleri: Adli bilişim alanında temel bir anlayışa sahip olmanız beklenir. Adli bilişim süreçleri, delil toplama yöntemleri, veri analizi teknikleri ve adli raporlama hakkında bir ön bilgiye sahip olmanız faydalı olacaktır.
 4. İşletim Sistemi ve Ağ Yetenekleri: Dijital delil incelemeleri için işletim sistemi ve ağ yönetimine yönelik temel yeteneklere sahip olmanız beklenir. Dosya sistemlerine erişim, komut satırı araçları, ağ trafik analizi gibi konularda temel bir bilgiye sahip olmanız faydalı olacaktır.
 5. Teknik Beceriler: Adli bilişim araçları ve yazılımları kullanma becerilerine sahip olmanız beklenir. Veri kurtarma, bellek analizi, veri imajlama gibi adli bilişim araçlarını kullanma deneyimi önemli olacaktır.
Bu, genel olarak C|HFI eğitimine katılmak için beklenen ön koşulların bir özetidir. Ancak, eğitimi sağlayan kuruluşun belirlediği spesifik ön koşulları kontrol etmek önemlidir, çünkü gereksinimler farklı kuruluşlar arasında değişebilir. Eğitim sağlayıcının belirlediği ön koşulları karşıladığınızdan emin olmanız önerilir.

Kimler Katılmalı

Certified Computer Hacking Forensic Investigator (C|HFI) eğitimi, aşağıdaki profesyonel gruplar için uygundur:
 1. Adli Bilişim Uzmanları: Adli bilişim alanında uzmanlaşmak isteyen ve dijital delil incelemeleri yapmak için gerekli bilgi ve becerileri edinmek isteyen adli bilişim uzmanları bu eğitime katılabilir. Bu uzmanlar genellikle kolluk kuvvetleri, hukuk firmaları veya özel adli bilişim şirketlerinde çalışabilirler.
 2. Bilgi Güvenliği Profesyonelleri: Bilgi güvenliği alanında çalışan profesyoneller, dijital delil incelemesi ve adli bilişim becerilerini geliştirmek ve siber suç olaylarını soruşturma yeteneklerini artırmak için C|HFI eğitimine katılabilirler. Bilgi güvenliği analistleri, uzmanları, yöneticileri ve danışmanları bu eğitime ilgi duyabilirler.
 3. Yargı Yetkilileri ve Adli Makamlar: Savcılar, polis dedektifleri, adli müfettişler ve diğer yargı yetkilileri, dijital delil incelemesi konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmek için C|HFI eğitimine katılabilirler. Bu eğitim, yargı makamlarının siber suçları soruşturmak ve dijital kanıtları etkili bir şekilde kullanmak için gerekli olan yetenekleri kazanmalarını sağlar.
 4. IT ve Sistem Yöneticileri: Bilgisayar ağlarının ve sistemlerinin güvenliğini sağlamakla görevli olan IT yöneticileri ve sistem yöneticileri, dijital delil incelemesi konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmek için C|HFI eğitimine katılabilirler. Bu eğitim, sistem güvenliği açısından soruşturmalar yapmayı ve olayları ele almayı içeren bir perspektif sunar.
Bu, C|HFI eğitimine kimlerin katılması gerektiği konusunda genel bir kılavuzdur. Ancak, herhangi biri adli bilişim ve dijital delil incelemesi konularında ilgi ve motivasyona sahipse, bu eğitime katılarak bilgi ve becerilerini geliştirebilirler.

Outline

Module 01: Computer Forensics in Today’s World

Module 02: Computer Forensics Investigation Process

Module 03: Understanding Hard Disks and File Systems

Module 04: Data Acquisition and Duplication

Module 05: Defeating Anti-Forensics Techniques

Module 06: Windows Forensics

Module 07: Linux and Mac Forensics

Module 08: Network Forensics

Module 09: Investigating Web Attacks

Module 10: Dark Web Forensics

Module 11: Database Forensics

Module 12: Cloud Forensics

Module 13: Investigating Email Crimes

Module 14: Malware Forensics

Module 15: Mobile Forensics

Module 16: IoT Forensics

Siber Güvenlik Eğitimleri Certified Cybersecurity Technician (C|CT) Eğitimi

Computer Forensics Eğitimi

Computer Forensics Eğitimi Computer Forensics (Bilgisayar Adli Bilişim) eğitimi, bilgisayar sistemlerindeki suç izlerini keşfetmeyi sağlar. Sonrasında toplanan verilerin nasıl analiz edileceğini anlatmayı amaçlar. Bu eğitimler,

Eğitimi İncele »

Eğitim Talep Formu