fbpx
Generic filters
Search in title

İleri Seviye React Eğitimi

Eğitim Hakkında

İleri Seviye React Eğitimi Programı, modern web uygulamaları geliştirmede uzmanlaşmak isteyen yazılım geliştiriciler ve front-end mühendisleri için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. React, günümüzün en popüler JavaScript kütüphanelerinden biridir. Bu nedenle, kullanıcı arayüzleri oluşturmak için güçlü ve esnek bir araç sunar. Bu eğitim, React kütüphanesinin ileri seviye özelliklerini, performans optimizasyon tekniklerini, state yönetimini ve modern web geliştirme yöntemlerini kapsamaktadır. Bunun yanı sıra, katılımcıların derinlemesine bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır.

Eğitim boyunca, katılımcılar JavaScript bundlers, mikro frontend yapıları, hata ayıklama teknikleri, state yönetimi, TypeScript kullanımı ve clean code prensipleri gibi konularda derinlemesine bilgi edineceklerdir. Program, gerçek dünya senaryoları ve uygulamalı örneklerle desteklenerek, katılımcıların öğrendiklerini pratiğe dökebilmelerine olanak tanır. Eğitim, beş gün boyunca yoğun bir içerik sunmaktadır. Bu nedenle, katılımcıların ileri seviye React bilgilerini pekiştirmelerini amaçlar. Aynı zamanda profesyonel projelerinde kullanabilecekleri beceriler kazanmalarını sağlar.

İlk olarak, JavaScript bundlers ve performans optimizasyonu konularına odaklanılacaktır. Katılımcılar, Rollup, webpack, parcel ve Snowpack gibi popüler JavaScript bundlers’ın performanslarını değerlendirmeyi öğretir. Bununla birlikte, bundle size’ı minimize etmek için etkili yöntemleri ve bileşenlerin bağımlılıklarını yönetmeyi öğreneceklerdir. Bu konular, modern web uygulamalarının performansını artırmak için kritik öneme sahiptir.

Daha sonra, mikro frontend yapısı ve framework bağımsızlık konuları işlenecektir. Katılımcılar, mikro frontend yapısının nasıl oluşturulacağını ve farklı framework’ler kullanarak nasıl bağımsız yapılar geliştirilebileceğini keşfedeceklerdir. Next.js ve Vite.js gibi araçların kullanımı da bu konular arasında yer alacaktır.

Hata ayıklama ve performans optimizasyonu üzerinde durulacak diğer bir konudur. Katılımcılar, bileşenlerde hata ayıklama araç ve yöntemlerini öğrenir. Ayrıca, gereksiz re-render’ların nasıl önleneceğini ve useState ile useEffect gibi React hook’larının nasıl kullanılacağını öğreneceklerdir. Bu konular, geliştiricilerin daha etkili ve verimli kod yazmalarına yardımcı olacaktır.

State yönetimi ve bileşen optimizasyonu konuları da eğitimde yer alacaktır. Redux, Redux Slice ve Redux Toolkit kullanımı gibi ileri seviye state yönetimi teknikleri, bileşenlerin küçük parçalara ayrılması ve high order components’ların oluşturulması gibi konular ele alınacaktır. useRef ve diğer React hook’larının kullanımı da bu günün önemli konuları arasında yer alacaktır.

Sonuç olarak;

TypeScript, testler ve clean code prensipleri işlenecektir. Katılımcılar, TypeScript kullanımı, React 18 ile eklenen yeni hook’lar, frontend unit test yapısı ve WebSocket kullanımı gibi konuları öğreneceklerdir. Clean code yapısının önemi ve nasıl oluşturulacağı da bu günün konuları arasında yer alacaktır. Eğitim, katılımcıların öğrendiklerini pratiğe dökerek geliştirdikleri uygulamaları sunmalarına yardımcı olur. Bunun yanı sıra, gerçek dünya senaryoları üzerinden problemlerin tartışılması ile sona erecektir.

Neler Öğreneceksiniz?

 • JavaScript bundlers (Rollup, webpack, parcel, Snowpack) ve performans değerlendirmesi.
 • Bundle size’ı minimize etmek için etkili yöntemler ve bileşen bağımlılıklarını yönetme teknikleri.
 • Mikro frontend yapısının oluşturulması ve framework bağımsız yapı geliştirme yöntemleri.
 • js ve Vite.js kullanımı.
 • Bileşenlerde hata ayıklama araç ve yöntemleri, performans optimizasyonu ve gereksiz re-render’ların önlenmesi.
 • useState ve useEffect gibi React hook’larının kullanımı.
 • Redux, Redux Slice ve Redux Toolkit kullanımı.
 • Bileşenlerin küçük parçalara ayrılması ve high order components’ların oluşturulması.
 • useRef kullanımı ve diğer React hook’larının kullanımı.
 • TypeScript kullanımı, React 18 ile eklenen yeni hook’lar ve frontend unit test yapısı.
 • WebSocket kullanımı ve clean code yapısının önemi.

Ön Koşullar

 • Temel React bilgisi ve deneyimi
 • JavaScript konularında ileri seviye bilgi
 • Temel HTML ve CSS bilgisi
 • Modern web geliştirme araçları (Node.js, npm/yarn) hakkında bilgi
 • Git ve versiyon kontrol sistemleri hakkında temel bilgi
 • TypeScript konusunda temel bilgi (tercihen)

Kimler Katılmalı

 • React konusunda temel bilgiye sahip yazılım geliştiriciler
 • Front-end mühendisleri
 • Web uygulamaları geliştiren yazılım mühendisleri
 • JavaScript geliştiricileri
 • Yazılım projelerinde performans ve optimizasyon konularına ilgi duyan profesyoneller
 • TypeScript kullanarak daha güvenli ve ölçeklenebilir kod yazmak isteyenler
 • Modern web geliştirme yöntemlerini öğrenmek isteyen tüm yazılım meraklıları

Outline

Gün 1: JavaScript Bundlers ve Performans Optimizasyonu
 • JavaScript bundlers (Rollup, webpack, parcel, Snowpack) nedir ve performansları nasıl
 • değerlendirilir?
 • Bundle size’ı minimize etmek için etkili yöntemler ve örnek çözümler.
 • Bileşenlerin bağımlılıkları ve yüklenmeleri için best practice’ler.
  Gün 2: Mikro Frontend Yapısı ve Framework Bağımsızlık
 • Mikro frontend yapısı nedir ve nasıl oluşturulur?
 • Framework bağımsız yapı oluşturulabilir mi? React, Vue, Angular gibi farklı framework’ler
 • kullanarak nasıl yapı oluşturulur?
 • js ve Vite.js kullanımının değerlendirilmesi.
Gün 3: Hata Ayıklama ve Performans Optimizasyonu
 • Bileşenlerde hata ayıklama araç ve yöntemlerinin kullanımı ve örneklendirilmesi.
 • Performans ile ilgili gereksiz re-render’ların önlenmesi.
 • useState ve useEffect gibi React hook’ları kullanımı.
Gün 4: State Yönetimi ve Bileşen Optimizasyonu
 • Redux, Redux Slice ve Redux Toolkit kullanımı.
 • Bileşenlerin küçük parçalara ayrılması ve high order components’ların oluşturulması.
 • useRef kullanım alanları ve useEffect gibi React hook’ları kullanım durumları.
Gün 5: TypeScript, Testler ve Clean Code
 • TypeScript harici export edilmiş paketlerin kullanılması.
 • React 18 ile eklenen hook’ların kullanımları.
 • Frontend unit test yapısı ve WebSocket kullanımı.
 • Clean code yapısının oluşturulması ve önemi.

Eğitim Talep Formu