fbpx
Generic filters
Search in title

Yetkinlik Analizi Eğitimi

Eğitim Hakkında

Yetkinlik Analizi Eğitimi, bireylerin ve takımların mevcut yeteneklerini belirleme ve gelecekteki ihtiyaçlara göre geliştirme stratejilerini öğretir. Bu eğitim, yetkinlik modellerinin oluşturulması, yetkinliklerin değerlendirilmesi ve geliştirme planlarının hazırlanması gibi konulara odaklanır. Katılımcılar, organizasyonel hedeflere ulaşmak için gerekli olan temel yetkinlikleri nasıl tanımlayacaklarını ve bu yetkinlikleri nasıl ölçeceklerini öğrenirler. Aynı zamanda, bireysel ve takım performansını artırmak için geliştirme planlarının nasıl uygulanacağını keşfederler. Bu keşif, işgücünün genel verimliliğinin ve etkinliğinin artırılmasını sağlar.

Eğitim, bireysel kariyer hedefleri ile organizasyonel hedefler arasındaki uyumu sağlama üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, çalışanların motivasyonunu artırmak ve onların profesyonel gelişimlerini desteklemek için yetkinlik bazlı kariyer yollarının nasıl oluşturulacağını öğrenirler. Bu bilgiler, çalışan bağlılığını ve iş tatminini artırır. Aynı zamanda, geri bildirim mekanizmaları ve performans değerlendirme süreçleri üzerine stratejiler geliştirirler. Bu stratejiler, bireysel ve takım gelişiminin sürekli olarak desteklenmesine yardımcı olur.

Yetkinlik Analizi Eğitimi, aynı zamanda değişen iş dünyası koşullarına adaptasyonu sağlama yöntemlerini de kapsar. Katılımcılar, teknolojik gelişmeler ve pazar trendleri gibi dış faktörlerin yetkinlik ihtiyaçları üzerindeki etkisini değerlendirirler. Bu öğrenme, organizasyonun gelecekteki başarısı için kritik öneme sahip yetkinliklerin proaktif bir şekilde geliştirilmesini sağlar. Eğitim, ayrıca, çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik eden yetkinlik modellerinin öneminin altını çizer, vurgular. Bu modeller, farklı perspektiflerin ve becerilerin iş yerindeki yenilik ve yaratıcılığa katkısını maksimize eder.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Yetkinlik Analizinin Temelleri: Yetkinlik kavramı, yetkinliklerin iş performansındaki rolü.
 • Yetkinlik Modelleri ve Haritalama: Yetkinlik modellerinin oluşturulması, organizasyonel yetkinlik haritalarının geliştirilmesi.
 • Yetkinlik Bazlı Değerlendirme: Yetkinlik bazlı değerlendirme yöntemleri, değerlendirme süreçlerinin planlanması ve uygulanması.
 • Yetkinlik Bazlı İşe Alım ve Mülakat Teknikleri: Etkili mülakat soruları oluşturma, yetkinlik bazlı mülakatlar.
 • Performans Yönetimi ve Gelişim Planlaması: Performans değerlendirmede yetkinlik kullanımı, bireysel gelişim planlarının hazırlanması.
 • Yetkinlik Geliştirme Stratejileri: Yetkinliklerin geliştirilmesi için eğitim ve gelişim aktiviteleri, kariyer yol haritaları.
 • Vaka Çalışmaları ve Uygulamalı Örnekler: Gerçek hayattan örneklerle yetkinlik analizi ve uygulama stratejileri.

Ön Koşullar

 1. İnsan kaynakları yönetimi temelleri.
 2. Performans değerlendirme ve yönetimi sistemlerine genel bakış.
 3. Görev ve pozisyon analizi yapabilme yeteneği.
 4. Eğitim ihtiyaç analizi ve planlama becerileri.
 5. Geri bildirim verme ve almayı etkili kullanma becerisi.

Kimler Katılmalı

 • İnsan kaynakları yöneticileri ve profesyonelleri.
 • Yetkinlik bazlı işe alım, performans yönetimi ve çalışan gelişimi ile ilgilenen yöneticiler.
 • Organizasyonel gelişim ve eğitimden sorumlu profesyoneller.
 • Kariyer gelişimi ve çalışan yetkinliklerini artırmak isteyen liderler ve yöneticiler.

Outline

 • Yetkinlik Analizinin Temelleri ve Yetkinlik Modelleri
 • Yetkinlik Bazlı Değerlendirme ve İşe Alım
 • Performans Yönetimi, Yetkinlik Geliştirme ve Uygulamalı Vaka Çalışmaları

Eğitim Talep Formu

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Düzenleyici Etki Analizi Eğitimi

Düzenleyici Etki Analizi Eğitimi, politika yapıcıları ve düzenleyici kurum çalışanlarının, yasal ve düzenleyici girişimlerin etkilerini değerlendirme ve analiz etme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, düzenleyici değişikliklerin

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.