fbpx
Generic filters
Search in title

Temel Seviye Sistem Mühendisliği Eğitimi

Sistem Mühendisliği Eğitimi

Eğitim Hakkında

Temel seviye sistem mühendisliği eğitimi, öncelikle öğrencilere sistem mühendisliğinin temel kavramlarını ve ilkelerini tanıtır. Eğitim, matematik ve fizik gibi temel bilimlerin yanı sıra, mühendislik prensiplerini kapsamlı bir şekilde ele alır. Öğrenciler, sistemlerin nasıl işlediğini, farklı sistem türlerini ve bu sistemler üzerinde yapılan değişikliklerin etkilerini öğrenirler. Ayrıca, sistem analizi, tasarım ve entegrasyon gibi temel süreçler hakkında bilgi edinirler.

Bu eğitim programında, bilgisayar bilimi ve yazılım mühendisliği konularına da yer verilmektedir. Bu dersler, modern teknolojileri ve yazılım araçlarını kullanır. Bu araçlarla, sistemlerin nasıl tasarlanacağı ve geliştirileceği konusunda temel beceriler kazandırır. Öğrenciler, aynı zamanda, sistemlerin test edilmesi ve bakımı hakkında da bilgi sahibi olurlar.

Pratik uygulamalar, temel seviye sistem mühendisliği eğitiminin temel bir yönüdür. Bu eğitim yaklaşımı, öğrencilere, sınıf ortamında öğrendikleri teorik bilgileri gerçek dünya senaryoları üzerinde uygular. Bu sayede pekiştirme imkanı sunar. Bu pratik uygulamalar, genellikle endüstri ile iş birliği içinde gerçekleştirilir. Bu sayede öğrencilere paha biçilmez deneyimler kazandırılmaktadır. Gerçek projeler üzerinde çalışmak, öğrencileri karmaşık sorunları çözmede ustalaştırır. Teorik bilgilerini gerçek dünya durumlarına uygulama becerilerini geliştirme fırsatı verir.

Ayrıca, temel seviye sistem mühendisliği eğitimi, öğrencilere teknolojinin sürekli değişen ve gelişen dünyasında başarılı olabilmeleri için gerekli olan analitik düşünme, problem çözme ve sürekli öğrenme gibi önemli becerileri kazandırmaya odaklanır. Bu eğitim, öğrencileri iş dünyasının ve endüstrinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına uygun şekilde donatır. Onlara çeşitli sektörlerde kariyer yapma fırsatları sunar. Bu geniş kapsamlı ve derinlemesine eğitim programı sayesinde, mezunlar zorluklara karşı yenilikçi çözümler üretir. Temel seviye sistem mühendisliği eğitimi, bu nedenle, teknoloji odaklı bir kariyer yolunda atılacak sağlam adımlar için mükemmel bir başlangıç noktası teşkil eder. Öğrenciler, bu eğitim programı sayesinde, sektörün ihtiyaç duyduğu beceri ve bilgiye sahip, yetenekli ve donanımlı sistem mühendisleri olarak mezun olurlar. Bu da onların teknolojinin hızla değişen ve gelişen dünyasında başarıya ulaşmalarını sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

Veri Analizi Temel Kavramları ve Excel’in Rolü: Excel’in veri analizindeki temel kullanımları ve önemi. Veri Analizi için Temel Terimler ve Tanımlar: Veri analizi sürecinde kullanılan anahtar terimler ve kavramlar. Veri Görselleştirme Yöntemleri ve Grafik Oluşturma: Excel ile veri görselleştirme teknikleri ve grafik oluşturma yöntemleri. Excel’in İşlevlerini Kullanarak Veri Analizi: Excel işlevlerini kullanarak temel veri analizi yapma. Veri Tabloları ve Pivot Tabloları Oluşturma: Excel’de veri ve pivot tabloları oluşturma becerileri. Excel’in Gelişmiş Analitik Özellikleri: Excel’in ileri düzey analitik özelliklerinin kullanımı.

Ön Koşullar

 1. Matematik ve Fizik Bilgisi: Temel matematik ve fizik konularına hakimiyet.
 2. Teknik Altyapı: Mühendislik veya bilgisayar bilimi gibi alanlarda temel bilgi.
 3. Problem Çözme Becerileri: Analitik düşünme ve problem çözme yetenekleri.
 4. Teknolojiye İlgi: Teknolojik gelişmeler ve yeniliklere ilgi ve merak.
 5. Bilgisayar Bilgisi: Temel bilgisayar kullanımı ve yazılım uygulamalarına aşinalık.

Kimler Katılmalı

 1. Yeni Mezunlar ve Öğrenciler: Mühendislik veya bilgisayar bilimi alanlarında eğitim gören veya yeni mezun olanlar.
 2. Teknik Olmayan Profesyoneller: Teknoloji ve sistem mühendisliği konularına ilgi duyan, ancak teknik bir geçmişi olmayan çalışanlar.
 3. Kariyer Değişikliği Arayanlar: Farklı bir alanda çalışan ancak teknoloji sektörüne geçiş yapmak isteyen bireyler.
 4. Teknoloji Meraklıları: Genel olarak teknolojiye ilgi duyan ve bu alanda temel bilgi edinmek isteyen kişiler.
 5. Küçük İşletme Sahipleri ve Girişimciler: İşlerini teknolojiyle entegre etmek isteyen iş sahipleri ve girişimciler.

Outline

Gün 1: Sistem Mühendisliği Temelleri
 • Sistem Mühendisliğinin Tanımı ve Tarihçesi
 • Temel Prensipler ve Yaklaşımlar
 • Sistem Mühendisliğinin Rolü ve Önemi
 • Sistemlerin Temel Bileşenleri ve İşleyişi
Gün 2: Matematiksel ve Fiziksel Temeller
 • Mühendislikte Matematiksel Kavramlar
 • Fizik Temelleri ve Sistemlerdeki Uygulamaları
 • Sistem Modellemesi ve Simülasyonları
 • Temel İstatistiksel Analizler
Gün 3: Sistem Analizi ve Tasarımı
 • Sistem Analizinin Temelleri
 • Gereksinim Belirleme ve Analizi
 • Sistem Tasarımı ve Mühendislik Yaklaşımları
 • Kullanıcı Arayüzü Tasarımı ve İşlevsellik
Gün 4: Bilgisayar Bilimi ve Yazılım Mühendisliği
 • Bilgisayar Bilimi Temelleri
 • Yazılım Mühendisliği İlkeleri
 • Programlama Temelleri ve Algoritmalar
 • Yazılım Geliştirme Araçları ve Teknikleri
Gün 5: Pratik Uygulamalar ve Gerçek Dünya Senaryoları
 • Gerçek Dünya Sistem Mühendisliği Projeleri
 • Takım Çalışması ve Proje Yönetimi
 • Problem Çözme ve Karar Alma Teknikleri
 • Kariyer Planlama ve Mesleki Gelişim Fırsatları
Bu 5 günlük eğitim programı, temel seviye sistem mühendisliği kavramlarına genel bir bakış sunmakta ve öğrencilere bu alanda sağlam bir temel oluşturma fırsatı vermektedir. Her gün teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalar ve interaktif öğrenme faaliyetleri içermektedir.

Eğitim Talep Formu