fbpx
Generic filters
Search in title

Flywheel Modeli Eğitimi

Pirate Funnel (AARRR) Modeli Eğitimi

Eğitim Hakkında

Flywheel Modeli Eğitimi, katılımcılara müşteri etkileşimlerini ve sadakatini artırmada kilit bir araç olan Flywheel Modeli’nin temellerini öğretir. Bu model, müşteri memnuniyetinin, işletmelerin büyümesi ve başarısı için ne kadar önemli olduğunu vurgular. Flywheel Modeli, müşterilerin markayla olan etkileşimini sadece bir satış hunisi olarak değil, sürekli hareket eden bir çark olarak görür.

Eğitim, katılımcılara Flywheel Modeli’nin temel prensiplerini tanıtır. Model, müşterileri işin merkezine yerleştirerek, onlarla yapılan her etkileşimin değer yarattığını ve işi büyütmeye yardımcı olduğunu öne sürer. Müşteri hizmetleri, pazarlama ve satış süreçlerinin nasıl birbiriyle uyumlu bir şekilde çalıştığına ve müşteri memnuniyetine nasıl katkıda bulunduğuna dair örnekler sunulur.

Daha sonra, eğitim farklı Flywheel stratejilerini tanımlar. Bu, katılımcılara, farklı iş modelleri ve sektörler için uygun olan stratejileri seçme konusunda yardımcı olur. Örneğin, müşteri referansları ve ağızdan ağıza pazarlama, Flywheel Modeli içinde önemli bir yer tutar. Bu sayede kurumlar bu tür stratejilerin nasıl etkili bir şekilde kullanılacağı anlamış olur.

Flywheel Modeli’nin dijital pazarlama stratejilerine nasıl entegre edileceği, eğitimin bir diğer önemli bileşenidir. Kurumlar, sosyal medya, e-posta pazarlama, içerik pazarlama ve diğer dijital kanalların, müşteri etkileşimlerini nasıl desteklediği ve Flywheel Modeli ile nasıl uyumlu hale getirildiği inceler. Katılımcılar, dijital kanallar aracılığıyla müşteri sadakatini nasıl artırabileceklerini ve mevcut müşterileri marka savunucularına dönüştürme stratejilerini öğrenirler.

Flywheel performansının ölçülmesi ve optimizasyonu, eğitimin son kısmında ele alınır. Katılımcılar, modelin etkinliğini değerlendirmek için hangi anahtar performans göstergelerinin kullanılması gerektiğini ve süreçleri nasıl optimize edebileceklerini öğrenirler. Bu, kurumun müşteri memnuniyetini artırmak için önemlidir. Dönüşüm oranlarını iyileştirmek ve sonuçta daha sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmak için kritiktir.

Özetle, Flywheel Modeli Eğitimi, katılımcılara, müşteri odaklı bir yaklaşım benimseyerek işlerini nasıl büyütebileceklerini öğretir. Bu model, müşteri etkileşimlerinin ve sadakatinin işin başarısı için hayati önem taşıdığını vurgular ve katılımcılara bu unsurları nasıl maksimize edeceklerini öğretir. Flywheel Modeli, sadece müşteri kazanmakla kalmaz, aynı zamanda onları tutmak ve onları markanın savunucularına dönüştürmek için etkili stratejiler sunar.

Neler Öğreneceksiniz?

Bu eğitim boyunca, katılımcılar ayrıca gerçek hayat örnekleri ve vaka çalışmaları üzerinden flywheel modelini ve uygulamalarını öğrenecekler. Eğitim, katılımcıların flywheel modeli konusunda tamamen hakim olmalarını ve kendi işletmeleri veya projeleri için etkili bir flywheel stratejisi oluşturma yeteneğine sahip olmalarını hedefler.

Ön Koşullar

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır. Ancak, katılımcıların temel bilgisayar ve internet becerilerine sahip olmaları ve dijital pazarlama ile ilgili genel bir farkındalığa sahip olmaları beklenmektedir.

Kimler Katılmalı

 • Flywheel Modelini ve nasıl uygulanacağını öğrenmek isteyen kişiler
 • Dijital pazarlama profesyonelleri
 • Küçük işletme sahipleri ve girişimciler
 • Freelancer olarak dijital pazarlama hizmetleri sunmayı düşünen kişiler

Outline

 1. Gün: Flywheel Modeli Temelleri ve Uygulama
  • Flywheel Modeli Nedir ve Neden Önemlidir?
  • Farklı Flywheel Stratejileri
  • Flywheel Modelinin Dijital Pazarlama Stratejilerine Uygulaması
  • Flywheel Performansının Ölçülmesi ve Optimizasyonu

Eğitim Talep Formu