fbpx
Generic filters
Search in title

Python: Dosya İşleme

Python, dosya işleme işlemleri için birçok farklı yöntem sunar. Bununla birlikte, dosya işleme, veri okuma, yazma ve düzenleme işlemlerinin yapılabileceği bir süreçtir. Bu yazıda, Python’da dosya işleme nasıl yapılır konusunda ayrıntılı bir inceleme yapacağız.

Dosya İşleme

Dosya Açma ve Kapatma

Python’da bir dosyayı açmak için open() fonksiyonu kullanılır. Bunun yanı sıra, fonksiyon, açılacak dosyanın adını ve açma modunu almaktadır.

file = open("filename.txt", "r")

Yukarıdaki kod, filename.txt dosyasını okuma modunda açmaktadır. Böylece, dosyalar, okuma modunda ("r"), yazma modunda ("w"), eklemeli yazma modunda ("a") veya hem okuma hem de yazma modunda ("r+") açılabilirler.

Dosyayı kullanımınız bittiğinde, dosyayı kapatmanız önemlidir. Dosya kapatma işlemi, bellek tasarrufu için önemlidir. Böylece, dosyanın kaynaklarının serbest bırakılmasını sağlamaktadır.

file.close()

Yukarıdaki kod, açılmış dosyayı kapatmaktadır.

Dosya Okuma

Python’da, açılmış bir dosyayı okumak için farklı yöntemler bulunmaktadır. En yaygın yöntemlerden biri, read() yöntemidir. Ayrıca, bu yöntem, dosyanın tamamını bir dize olarak okur.

file = open("filename.txt", "r") contents = file.read() print(contents) file.close()

Yukarıdaki kod, filename.txt dosyasını okumaktadır. Bununla birlikte, dosyanın tamamını bir dize olarak contents değişkenine atar.

Dosyaların belirli bir sayıda karakter veya satır okunmasını sağlayan diğer yöntemler de vardır. readline() yöntemi, dosyanın bir satırını okur ve okuma konumunu bir sonraki satıra taşır.

file = open("filename.txt", "r") line1 = file.readline() line2 = file.readline()print(line1) print(line2) file.close()

Yukarıdaki kod, filename.txt dosyasının ilk iki satırını okumaktadır. Bununla birlikte,  her bir satırı ayrı ayrı yazdırır.

Dosya Yazma

Python’da, açılmış bir dosyaya yazmak için write() yöntemi kullanılır. Böylece yöntem, bir dizeyi dosyaya yazar.

file = open("filename.txt", "w") file.write("Bu dosyaya yazılmış bir dizedir.") file.close()

Yukarıdaki kod, filename.txt dosyasına bir dize yazar.

Dosya Ekleme

Python’da, açılmış bir dosyaya eklemek için append() yöntemi kullanılır. Bu yöntem, bir dizeyi dosyanın sonuna ekler.

file = open("filename.txt", "a") file.write("Bu dosyaya eklenecek bir dizedir.") file.close()

Yukarıdaki kod, filename.txt dosyasına bir dize ekler.

Dosya İzinleri

Dosya işleme işlemleri sırasında, dosyaların izinlerini belirlemek önemlidir. Bunun yanı sıra, dosya izinleri, dosyaya erişim düzeyini belirlemektedir. Ayrıca, dosyaların güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için önemlidir.

Python’da, os modülü, dosya izinlerini ayarlamak için kullanılabilir.

import os os.chmod("filename.txt", 0o777)

Yukarıdaki kod, filename.txt dosyasının izinlerini 0o777 olarak ayarlar.

Sonuç

Python, dosya işleme işlemleri için birçok farklı yöntem sunmaktadır. Ayrıca, dosya işleme, veri okuma, yazma ve düzenleme işlemlerinin yapılabileceği bir süreçtir. Bu yazıda, Python’da dosya işleme nasıl yapılmaktadır konusunda ayrıntılı bir inceleme yaptık. Dosya işleme işlemleri, Python programlama diliyle çalışırken sıklıkla kullanılmaktadır. Bu nedenle Python öğrenirken bu işlemleri öğrenmek önemlidir.