fbpx
Generic filters
Search in title

Yönetici Geliştirme ve Koçluk Eğitimi

Eğitim Hakkında

Yönetici Geliştirme ve Koçluk Eğitimi, yöneticilerin liderlik ve koçluk becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Bu eğitim, yöneticilerin etkili liderlik stillerini keşfetmelerine, takım üyelerini motive etme ve yönlendirme tekniklerini öğrenmelerine yardımcı olur. Katılımcılar, koçluk yoluyla bireylerin potansiyelini nasıl açığa çıkaracaklarını ve performanslarını nasıl artırabileceklerini öğrenirler. Aynı zamanda, güçlü iletişim becerileri ve empati kurma yöntemleri üzerinde durulur. Bu beceriler, iş yerinde güvenilir ilişkiler kurmalarını sağlar.

Eğitim, yöneticilerin takım üyeleriyle etkili bir şekilde nasıl geri bildirim alışverişi yapacaklarını öğretir. Katılımcılar, geri bildirim vermenin ve almaktaki en iyi uygulamaları keşfederler. Bu, takım içinde açıklık ve dürüstlüğün teşvik edilmesine katkı sağlar. Ayrıca, eğitim, çatışma çözme ve problem çözme becerileri üzerine de yoğunlaşır. Yöneticiler, takım içinde olası çatışmaları nasıl önleyecekleri ve çözecekleri konusunda bilgilendirilirler.

Koçluk becerilerinin önemi vurgulanırken, yöneticilere birebir koçluk seanslarını nasıl yürütecekleri öğretilir. Bu seanslar, bireylerin kişisel ve profesyonel gelişimine odaklanır. Katılımcılar, hedef belirleme, aksiyon planı oluşturma ve ilerlemeyi izleme konularında rehberlik ederler. Bu süreç, bireylerin kendi hedeflerine ulaşmalarını destekler.

Eğitimde ayrıca, değişim yönetimi ve adaptasyon becerileri de ele alınır. Yöneticiler, değişen iş koşullarına ve pazar dinamiklerine nasıl uyum sağlayacakları, takımlarını bu değişimlere nasıl hazırlayacakları konusunda eğitilirler. Bu, kuruluşların sürekli gelişen iş dünyasında rekabetçi kalmasını sağlar.

Son olarak, Yönetici Geliştirme ve Koçluk Eğitimi, yöneticilerin kendi liderlik yolculuklarında kendilerini nasıl geliştirecekleri üzerine kişisel bir keşif sunar. Katılımcılar, kendi güçlü yönlerini, gelişim alanlarını keşfeder ve kendi liderlik markalarını nasıl oluşturacaklarını öğrenirler. Bu kişisel gelişim, onların takımlarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine ve kuruluşlarının genel başarısına katkıda bulunmalarına yardımcı olur.

Sonuç olarak, Yönetici Geliştirme ve Koçluk Eğitimi, yöneticilere yönetim ve koçluk konularında derinlemesine uzmanlık kazandırır. Bu eğitimle, yöneticiler, ekiplerini motive etme, geliştirme ve yönlendirme becerilerini geliştirir. Eğitim sonunda, yöneticiler, etkili liderlik ve koçluk becerilerine sahip olur. Bu beceriler, onların profesyonel gelişimlerine ve yönetici rollerindeki başarılarına büyük katkı sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Koçluk ve Yöneticilik: Koçluk kavramı, koçluk ve yöneticilik arasındaki ilişki.
 • Etkili Dinleme ve Soru Sorma: Aktif dinleme teknikleri, açık uçlu ve keşifçi soruların kullanımı.
 • Takım Üyelerinin Gelişimini Destekleme: Takım üyelerinin güçlü yönlerini tanıma ve geliştirme, gelişim için kişisel planlar oluşturma.
 • Hedef Belirleme ve Takip: SMART hedefleri, hedeflere ulaşmada takım üyelerini destekleme ve ilerlemelerinin takibi.
 • Geri Bildirim Verme: Yapıcı geri bildirim teknikleri, geri bildirimin gelişim üzerindeki etkisi.
 • Motivasyon ve Takım Dinamikleri: Takım motivasyonunu artırma yöntemleri, takım dinamiklerini anlama ve yönetme.
 • Koçlukta Etik ve Sınırlar: Koçluk ilişkisinde etik ilkeler, profesyonellik ve gizlilik.

Ön Koşullar

 1. İleri düzey liderlik ve yönetim becerileri.
 2. Etkili iletişim, dinleme ve geri bildirim tekniklerine hakimiyet.
 3. Kişisel ve profesyonel gelişim stratejileri konusunda bilgi.
 4. Hedef belirleme, eylem planlama ve gelişim süreçlerini takip etme yeteneği.
 5. Takım üyelerinin potansiyelini maksimize etme ve kariyer gelişimlerini destekleme becerisi.

Kimler Katılmalı

 • Yöneticiler ve takım liderleri.
 • İnsan kaynakları profesyonelleri ve organizasyonel gelişim uzmanları.
 • Liderlik becerilerini geliştirmek ve takımlarına daha etkili destek olmak isteyen profesyoneller.
 • Koçluk becerilerini iş yerinde uygulamak isteyen her seviyeden yönetici.

Outline

 • Koçluk ve Yöneticilik İlişkisi
 • Etkili Dinleme, Soru Sorma ve Takım Üyelerinin Gelişimini Destekleme
 • Hedef Belirleme, Geri Bildirim Verme ve Takım Dinamikleri
 • Koçlukta Etik İlkeler ve Uygulamalı Çalışmalar

Eğitim Talep Formu