fbpx
Generic filters
Search in title

Siber Olay veya Bilgi Güvenliği İhlal Olayı Tespiti ve Raporlaması Eğitimi

Siber Güvenlik Eğitimleri Certified Cybersecurity Technician (C|CT) Eğitimi

Eğitim Hakkında

Siber Olay veya Bilgi Güvenliği İhlal Olayı Tespiti ve Raporlaması Eğitimi, katılımcıları Git, GitHub, GitLab ve Jira gibi modern yazılım geliştirme araçlarıyla donatmayı hedefler. Program, yazılım geliştirme süreçlerini iyileştirmektedir. Ayrıca, proje yönetimini geliştirmek ve ekip işbirliğini artırmak için tasarlanmıştır. Katılımcılar, versiyon kontrol sistemlerinin temellerini, iş akışlarını otomatize etme yollarını ve proje yönetim araçlarını etkili kullanmayı öğrenecekler.

Eğitim, Git‘in temel komutlarından başlar ve GitHub ile GitLab’ın ileri özelliklerine geçer. Ayrıca, Jira’nın proje yönetiminde nasıl kullanılacağını da kapsar. Bu program, teorik bilgileri pratik uygulamalarla birleştirmektedir Katılımcılar, gerçek dünya senaryolarında bu bilgileri uygulama şansı bulur. Eğitim boyunca, bir demo proje üzerinde çalışarak öğrendiklerini pekiştirirler.

İlk gün, katılımcılar Git ve versiyon kontrol sistemleri hakkında temel bilgiler edinmektedir. Git komutlarını, dallanma stratejilerini ve çatışma çözüm tekniklerini öğrenmektedir. İkinci gün, daha fazla GitHub ve GitLab detayına girilmektedir. Pull request’ler, merge işlemleri ve fork’lar gibi konular ele alınır.

Jira’nın proje yönetimindeki kullanımına özel bir oturum düzenlenmektedir. Katılımcılar, görev yönetimi, sprint planlama ve raporlama gibi işlevleri öğrenirler. Eğitim sonunda, bir demo proje üzerinde çalışarak, bir projeyi baştan sona nasıl yöneteceklerini deneyimlerler.

Siber Olay veya Bilgi Güvenliği İhlal Olayı Tespiti ve Raporlaması Eğitimi, yazılım projelerinde verimlilik ve işbirliğini artırmak için gerekli araçları etkin kullanmayı öğretir. Eğitim sürekli güncellenir ve katılımcıların geri bildirimleri dikkate alınmaktadır. Bu nedenle, her eğitim daha iyi hale getirilir. Katılımcılar, modern yazılım geliştirme araçlarını kullanma konusunda yetkinlik kazanır. Bu beceriler, kariyerlerinde önemli bir avantaj sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Git Temelleri ve İleri Komutlar: Git’in temel yapılandırması, branch, merge, rebase ve stashing gibi ileri düzey komutları.
 • GitHub ve GitLab Kullanımı: Repository oluşturma, pull request, fork, ve merge request işlemleri, CI/CD pipeline’larının kurulumu.
 • Jira ile Proje Yönetimi: İş takibi, görev yönetimi, sprint planlama ve raporlama teknikleri.
 • Entegrasyon ve Otomasyon: Git ile Jira entegrasyonu, otomatik görev güncellemeleri ve bildirimler.
 • İş Akışı Yönetimi: Farklı iş akışı modelleri, takım işbirliği ve süreç otomasyonu.

Ön Koşullar

 • Temel bilgisayar kullanım becerileri.
 • Yazılım geliştirme süreçleri hakkında temel düzeyde bilgi.
 • Komut satırı kullanımına dair temel bilgi (tercihen).

Kimler Katılmalı

 • Yazılım geliştiriciler, proje yöneticileri ve takım liderleri.
 • DevOps mühendisleri ve sistem yöneticileri.
 • IT yöneticileri ve süreç iyileştirme ile ilgilenen profesyoneller.
 • Agile ve Scrum metodolojilerini kullanarak iş süreçlerini geliştirmek isteyen herkes.

Outline

Modül 1: Siber Güvenlik Olaylarının Anlaşılması
 • Siber Güvenlik Olayı ve Güvenlik İhlali Arasındaki Farklar: Bu bölümde, olay ve ihlal terimlerinin tanımları, aralarındaki farklar ve her ikisinin organizasyona etkileri anlatılacaktır.
 • Temel Terminoloji ve Konseptler: Siber güvenlikle ilgili temel terimler, tehdit, zafiyet, risk gibi kavramların açıklamaları yapılacak.
 • Olay Türlerine Genel Bakış: Malware, ransomware, phishing, DDoS saldırıları ve iç tehditler gibi sık karşılaşılan siber olay türleri detaylandırılacak.
  Modül 2: İhlal Tespiti
 • İhlal Tespit Sistemleri ve Kullanımı: Intrusion Detection Systems (IDS) ve Intrusion Prevention Systems (IPS) gibi sistemlerin kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi üzerine eğitim verilecek.
 • Anomali ve İmza Tabanlı Tespit Teknikleri: Anomaliye dayalı tespit ve imza bazlı tespit metodolojileri, avantajları ve sınırlılıkları anlatılacak.
 • Günlük Kayıtları ve Olay İzlemeleri ile Tespit: Log yönetimi, önemli log bilgilerinin nasıl analiz edileceği ve olay izleme teknikleri öğretilecek.
  Modül 3: Olaya Yanıt Verme
 • İlk Yanıt Prosedürleri: Bir güvenlik ihlali tespit edildiğinde izlenecek ilk adımlar, acil durum ekiplerinin aktivasyonu.
 • Olayın Kapsamını Belirleme: Olayın etkilediği sistemlerin ve verilerin hızlı bir şekilde belirlenmesi, olayın boyutunun anlaşılması.
 • Etkilenen Sistemlerin İzolasyonu ve Zararın Minimizasyonu: İhlalin yayılmasını önlemek için sistemlerin izole edilmesi, zararın minimize edilmesi için yapılan işlemler.
  Modül 4: Olay Analizi
 • Olay Analizi Teknikleri: Etkili bir olay analizi için kullanılan metodolojiler ve araçlar.
 • Root Cause Analizi: Güvenlik ihlalinin temel sebeplerinin derinlemesine incelenmesi.
 • Olay Sırasında ve Sonrasında Toplanan Verilerin Analizi: Olay sırasında toplanan verilerin ve günlüklerin detaylı analizi.
  Modül 5: Raporlama ve İletişim
 • Olay Raporlama Formatları ve İçeriği: Standart olay raporlama formatları, raporlamanın önemli unsurları.
 • İlgili Taraflarla Etkili İletişim: İç ve dış paydaşlarla iletişim stratejileri, kriz iletişimi.
 • Yasal Gereklilikler ve Uyumluluk: İlgili yasal gereklilikler, raporlamanın yasal zorunlulukları.
  Modül 6: Olay Sonrası İnceleme ve Önleyici Önlemler
 • Olay Sonrası İnceleme Süreçleri: İhlal olayının ardından yapılan detaylı incelemeler, süreçlerin gözden geçirilmesi.
 • Ders Alınanlar ve İyileştirme Planları: İhlalden çıkarılan dersler, iyileştirme ve geliştirme için yapılan planlamalar.
 • Önleyici Güvenlik Önlemleri ve Politika Geliştirmeleri: Güvenlik ihlallerini önlemek için alınabilecek proaktif önlemler ve organizasyonel güvenlik politikalarının geliştirilmesi. Bu kısımda, daha güçlü güvenlik mimarilerinin oluşturulması, eğitim programlarının iyileştirilmesi ve teknolojik yatırımların artırılması gibi stratejiler üzerinde durulacak.
  Öğrenme Yöntemleri
 • Uygulamalı Laboratuvar Çalışmaları: Katılımcılar, sanal laboratuvar ortamında gerçek siber güvenlik olaylarına müdahale edecekler.
 • Gerçek Olay Senaryoları Üzerinden Simülasyonlar: Gerçek dünyadan alınmış siber olay senaryoları kullanılarak, katılımcıların olaya yanıt verme ve sorun çözme becerileri pekiştirilecek.
 • Grup Çalışmaları ve Tartışmalar: Katılımcılar, farklı senaryolar üzerinde gruplar halinde çalışacak ve çeşitli çözüm yollarını tartışacaklar.
  Eğitmen Profili
 • Uzman Eğitmenler: Eğitim, siber güvenlik alanında en az on yıl tecrübeye sahip, akademik ve sektörel bilgilerle donanmış eğitmenler tarafından verilecektir. Bu eğitmenler, katılımcıların siber güvenlik konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak pratik ve teorik bilgileri aktaracaklardır.
  Eğitim Sonunda Katılımcılara Sağlanacaklar
 • Katılım Sertifikası: Eğitim sonunda tüm katılımcılara ‘Siber Olay veya Bilgi Güvenliği İhlal Olayı Tespiti ve Raporlaması’ alanında bir katılım sertifikası verilecek.
 • Eğitim Materyalleri: Eğitim boyunca kullanılan tüm materyaller, katılımcılara dijital formatlarda sunulacak.
 

Eğitim Talep Formu