fbpx
Generic filters
Search in title

React ile Modern Front-End Geliştirme Eğitimi

Eğitim Hakkında

React ile Modern Front-End Geliştirme Eğitimi“, web geliştiricilerine yöneliktir. Bu eğitim, React kütüphanesinin temellerini öğretir. React, kullanıcı arayüzleri geliştirmek için kullanılır. Ayrıca, dinamik ve etkileşimli web uygulamaları oluşturmayı kolaylaştırır. Katılımcılar, modern front-end tekniklerini öğrenirler. Böylece, kullanıcı dostu uygulamalar geliştirebilirler.

Eğitim, React’ın temel kavramlarını kapsar. Örneğin, JSX ve bileşenler ele alınır. JSX, HTML benzeri bir sözdizimi kullanır. Bileşenler ise, yeniden kullanılabilir kod parçalarıdır. Bu kavramlar, uygulama geliştirmeyi daha verimli hale getirir. Ayrıca, state ve props konuları içeriktedir. Bu, uygulama durumunun yönetimini anlamayı sağlar.

Katılımcılar, olay yönetimini de öğrenirler. React, kullanıcı etkileşimlerini kolayca ele alır. Bu, uygulamaları daha interaktif yapar. Bu sayede, veri toplama ve işleme işlemlerini basitleştirir. Eğitim, ayrıca, yaşam döngüsü metodlarını da kapsar. Bu metodlar, bileşenlerin davranışını kontrol eder.

React ile Modern Front-End Geliştirme Eğitimi”, gelişmiş konuları da içerir. Örneğin, Hooks ve Context API gibi. Hooks, fonksiyon bileşenlerinde state ve diğer React özelliklerini kullanmayı sağlar. Context API ise, bileşenler arası veri iletimini kolaylaştırır. Bu özellikler, kodun daha temiz ve yönetilebilir olmasını sağlar.

Eğitim, ayrıca, yönlendirme ve state yönetimi kütüphanelerini ele alır. React Router, uygulama içi gezinmeyi yönetir. State yönetimi için Redux veya Context API kullanılabilir. Bu araçlar, uygulama durumunun merkezi bir yerden yönetilmesini sağlar. Bu, uygulamaların daha öngörülebilir olmasını sağlar.

Katılımcılar, gerçek dünya projeleri üzerinde çalışır. Bu, teorik bilgilerin pratikle pekiştirilmesini sağlar. Ayrıca, eğitim, problem çözme becerilerini geliştirir. Katılımcılar, zorlukların üstesinden gelmeyi öğrenirler.

React ile Modern Front-End Geliştirme Eğitimi”, front-end geliştiriciler için vazgeçilmezdir. React, günümüzde popüler bir kütüphanedir. Bu eğitim, katılımcıların kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olur. Sonuç olarak, bu eğitim, modern web geliştirme becerilerini geliştirmek isteyen herkes için idealdir. React, etkileşimli ve performanslı web uygulamaları geliştirmenin anahtarıdır.

Neler Öğreneceksiniz?

 • ES6 Syntax ve Yapıları: let, const, arrow functions, template literals ve diğer yeni syntax yapıları.
 • Modüller ve Sınıflar: JavaScript modülleri, sınıflar ve inheritance.
 • Asenkron Programlama: Promises, async/await ve asenkron programlamanın incelikleri.
 • Yeni Koleksiyonlar: Map, Set, WeakMap ve WeakSet gibi yeni koleksiyon türleri.
 • Diğer Modern JavaScript Özellikleri: Spread/rest operator, destructuring, for…of loops, symbols ve diğer modern özellikler.

Ön Koşullar

 • JavaScript temellerine hakimiyet.
 • HTML ve CSS hakkında temel bilgi.
 • Programlama kavramlarına genel bir anlayış.

Kimler Katılmalı

 • Front-end geliştiricileri ve web tasarımcıları.
 • JavaScript bilgisini güncel tutmak ve modern uygulamalar geliştirmek isteyen yazılım geliştiricileri.
 • ES6 ve modern JavaScript özelliklerini öğrenmek ve kariyerlerine değer katmak isteyen her seviyeden programcılar.

Outline

 1. Giriş:
  • Modern JavaScript ve ES6’nın Önemi
 2. ES6 Syntax ve Yapıları:
  • let, const ve Block Scoping
  • Arrow Functions ve Template Literals
 3. Modüller ve Sınıflar:
  • JavaScript Modülleri
  • Sınıflar ve Inheritance
 4. Asenkron Programlama:
  • Promises ve Error Handling
  • Async/Await Kullanımı
 5. Yeni Koleksiyonlar ve Diğer Özellikler:
  • Yeni Koleksiyon Türleri: Map, Set ve WeakMap
  • Spread/Rest Operator, Destructuring ve Diğer Modern Özellikler

Eğitim Talep Formu