fbpx
Generic filters
Search in title

Pirate Funnel (AARRR) Modeli Eğitimi

Pirate Funnel (AARRR) Modeli Eğitimi

Eğitim Hakkında

Pirate Funnel (AARRR) Modeli Eğitimi, kurumlara, müşteri yolculuğunu derinlemesine anlamaları ve bu yolculuğu optimize etmek için AARRR modelini nasıl kullanacaklarını öğretmeyi hedefler. AARRR modeli, Acquisition (Kazanım), Activation (Aktivasyon), Retention (Müşteri Tutmak), Referral (Tavsiye) ve Revenue (Gelir) aşamalarından oluşur. Bu eğitim, katılımcıların modeli etkili bir şekilde nasıl uygulayacaklarını, performanslarını nasıl ölçeceklerini ve stratejilerini nasıl optimize edeceklerini kapsar.

Eğitim, AARRR modelinin temel prensiplerini anlatarak başlar. Katılımcılar, Acquisition aşamasında potansiyel müşterilerin nasıl çekileceğini, web sitelerine nasıl trafik sağlayacaklarını ve markalarını daha geniş bir kitleye nasıl tanıtacaklarını öğrenirler. Bu aşamada, arama motoru optimizasyonu (SEO), sosyal medya pazarlama ve içerik pazarlama gibi dijital pazarlama taktiklerinin önemini öğrenirler.

Kurumlar aktivasyon aşamasında potansiyel müşterileri aktif kullanıcılara dönüştürme yolları öğrenir. Bununla beraber, kullanıcı deneyimini optimize etme, ürün veya hizmetleri denemeye teşvik etme ve geri bildirim toplama gibi konular üzerinde dururlar.

Retention aşaması, müşteri sadakatini ve uzun vadeli ilişkileri inşa etmeye odaklanır. Kurumlar, mevcut müşterileri tutmanın ve onlarla sürekli etkileşimde bulunmanın yollarını öğrenirler. Daha sonrasında E-posta kampanyaları ve özel teklifler ve destek hizmetleri, bu aşamada ele alınan konulardır.

Referral aşamasında, katılımcılar mevcut müşterileri markayı tavsiye etmeye teşvik etmenin yöntemlerini öğrenirler.  Çünkü tavsiye programları, ödüllendirme sistemleri ve sosyal paylaşım teşvikleri bu aşamanın temel bileşenleridir.

Pirate Funnel (AARRR) eğitiminde son aşama, Revenue aşamasında, kurumlar tüm bu süreçlerin nasıl gelir artışına dönüştürüleceğini öğrenirler. Fiyatlandırma stratejileri, satış hunileri ve dönüşüm optimizasyonu, bu aşamada dikkate alınan önemli konulardır.

Pirate Funnel (AARRR) Modeli Eğitimi ayrıca, modelin performansını ölçme ve optimizasyon tekniklerine de odaklanır. Aynı zamanda kurumlar, veri analizi araçlarını kullanarak, kampanyalarını nasıl değerlendireceklerini öğrenirler.

Kısacası, Pirate Funnel (AARRR) Modeli Eğitimi, kurumlara, müşteri yolculuğunu etkili bir şekilde yönetmek, optimize etmek ve değerlendirmek için gerekli beceri ve bilgiyle donatır. Pirate Funnel (AARRR) Modeli Eğitimi, dijital pazarlama uzmanlarının, işletme sahiplerinin ve girişimcilerin, markalarını büyütmek ve sürdürülebilir başarı elde etmek için stratejik ve veri odaklı kararlar almalarına yardımcı olur.

Neler Öğreneceksiniz?

Bu eğitim boyunca, katılımcılar ayrıca gerçek hayat örnekleri ve vaka çalışmaları üzerinden AARRR modelini ve uygulamalarını öğrenecekler. Eğitim, katılımcıların Pirate Funnel (AARRR) modeli konusunda tamamen hakim olmalarını ve kendi işletmeleri veya projeleri için etkili bir AARRR stratejisi oluşturma yeteneğine sahip olmalarını hedefler.

Ön Koşullar

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır. Ancak, katılımcıların temel bilgisayar ve internet becerilerine sahip olmaları ve dijital pazarlama ile ilgili genel bir farkındalığa sahip olmaları beklenmektedir.

Kimler Katılmalı

 • Pirate Funnel (AARRR) Modelini ve nasıl uygulanacağını öğrenmek isteyen kişiler
 • Dijital pazarlama profesyonelleri
 • Küçük işletme sahipleri ve girişimciler
 • Freelancer olarak dijital pazarlama hizmetleri sunmayı düşünen kişiler

Outline

 1. Gün: Pirate Funnel (AARRR) Modeli Temelleri ve Uygulama
  • Pirate Funnel (AARRR) Modeli Nedir ve Neden Önemlidir?
  • AARRR Modelinin Farklı Aşamaları: Acquisition, Activation, Retention, Referral ve Revenue
  • AARRR Modelinin Dijital Pazarlama Stratejilerine Uygulaması
  • AARRR Modelinin Performansının Ölçülmesi ve Optimizasyonu

Eğitim Talep Formu