fbpx
Generic filters
Search in title

JavaScript ve CSS3 ile HTML5 Programlama Eğitimi

HTML5 eğitimleri kategorisi

Eğitim Hakkında

JavaScript ve CSS3 ile HTML5‘te Programlama Eğitimi, web geliştirme alanında temel ve etkileşimli web sayfaları oluşturma becerilerini kazandırmayı hedefleyen kapsamlı bir kurs programıdır. Aynı zamanda bu eğitim, katılımcılara HTML5, CSS3 ve JavaScript’in temel kavramlarını öğreterek, modern ve dinamik web siteleri geliştirmelerine yardımcı olur.

Eğitimin ilk bölümünde, katılımcılar HTML5 ile tanışır. HTML5’in temel yapı taşları olan etiketler, elemanlar ve özelliklerle ilgilenirler. HTML5 ile semantik yapılar oluşturarak ve multimedya elemanları ekleyerek zengin içerikli web sayfaları hazırlamayı öğrenirler.

İkinci bölümde, katılımcılar CSS3’ü keşfeder. CSS3 ile sayfaların stilini ve düzenini nasıl kişiselleştireceklerini öğrenirler. Aynı zamanda renkler, yazı tipleri, kenar boşlukları ve animasyonlar gibi CSS3 özellikleri sayesinde görsel açıdan çekici web sayfaları tasarlama tekniklerini öğrenirler.

Üçüncü bölümde, kurs JavaScript’e odaklanır. JavaScript temelleri, DOM manipülasyonu ve olay yönetimi gibi kavramlarla, katılımcılar web sayfalarını daha interaktif hale getirmeyi öğrenir. JavaScript, sayfaların kullanıcı etkileşimine yanıt olarak dinamik olarak değişmesini sağlar.

Dördüncü bölümde, HTML5, CSS3 ve JavaScript’in bir arada nasıl kullanılacağı üzerine odaklanılır. Katılımcılar, bu teknolojileri birleştirerek karmaşık web uygulamaları geliştirmenin yollarını öğrenir. Bununla birlikte örnek projelerle uygulamalı deneyim kazanırlar.

JavaScript ve CSS3 ile HTML5 Programlama Eğitimi, katılımcılar gerçek dünya örneklerini temel alarak projeler geliştirmeyi öğretir. Aynı zamanda bu, teorik bilgilerin pratiğe dökülmesini sağlar ve katılımcılar, öğrendiklerini gerçek senaryolarda nasıl uygulayacaklarını görürler.

JavaScript ve CSS3 ile HTML5 Programlama Eğitimi, web geliştirmeye yeni başlayanlar ve temel web teknolojilerinde yeteneklerini geliştirmek isteyenler için idealdir. Ayrıca katılımcılar bu eğitimle, web geliştirme alanında sağlam bir temel oluşturarak kariyerlerine yön verebilirler.

Diğer tüm CSS ve Front-End Web Uygulama Geliştirme eğitimlerimiz için buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Neler Öğreneceksiniz?

JavaScript ve CSS3 ile HTML5’te ile programlama eğitiminde, aşağıdaki konuları öğrenebilirsiniz:  
 1. JavaScript programlama dilinin temel kavramları ve sintaksı
 2. JavaScript ile dinamik web sayfaları oluşturma
 3. HTML5 ve CSS3 kullanarak web sayfalarının tasarımı ve görünümü
 4. HTML5 form elemanları ve veri toplama formlarının oluşturulması
 5. CSS3 ile sayfaların tarzını ve görünümünü tanımlama
 6. JavaScript ile verilerin yüklenmesi ve işlenmesi
 7. HTML5 ve CSS3 ile Responsive Web Tasarımı
 8. JavaScript kütüphaneleri ve framework’leri kullanma
  Bu eğitim sırasında, teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalarla da desteklenecektir. Böylece teorik bilgilerin uygulamalı olarak nasıl kullanılacağını ve web sayfalarının nasıl geliştirileceğini görme şansı bulacaksınız.

Ön Koşullar

JavaScript ve CSS3 ile HTML5’te Programlama eğitiminde önkoşullar şunlar olabilir:  
 1. HTML ve web sayfaları hakkında temel bilgi: HTML etiketlerinin kullanımı, web sayfalarının yapısı, hyperlinkler gibi temel konuların anlaşılması
 2. Bilgisayar kullanma becerileri: Dosya yönetimi, metin editörleri kullanma gibi bilgiler
 3. Temel programlama bilgisi: Değişkenler, döngüler, karar yapıları gibi programlama temel kavramlarının anlaşılması
  Ancak, bu önkoşulların tamamına sahip olmak zorunlu değildir. Eğitim boyunca gerekli teorik bilgiler verilecektir ve bu konular üzerinde uygulamalar yapılacaktır. Önemli olan istekli ve öğrenmeyi amaçlayan bir tutumdur.

Kimler Katılmalı

JavaScript ve CSS3 ile HTML5 ‘te Programlama Eğitimine şunlar katılabilir:
 1. Web tasarımı ve geliştirmeye ilgi duyanlar: Web sayfalarının tasarımı ve geliştirilmesi konularını daha derinlemesine öğrenmek isteyenler.
 2. Web yazılımcıları: HTML, CSS ve JavaScript dillerini kullanarak web sayfalarını geliştirmek isteyen veya bu dillere daha fazla hakim olmak isteyen yazılımcılar.
 3. Freelance web tasarımcıları: Kendilerine ait web sayfalarını tasarlamak ve geliştirmek isteyen freelancerlar.
 4. İşletmelerin web tasarım departmanları: İşletmelerin web sayfalarını tasarlamak ve geliştirmek görevlerini yürüten departmanlar.
 5. Öğrencilere yönelik: Web tasarım ve geliştirme konularını öğrenmek isteyen öğrenciler veya bu alanda kariyer planları olanlar.
Bu eğitim, web tasarım ve geliştirme alanında çalışmak isteyen herkesin katılabileceği bir eğitimdir ve katılımcıların tecrübe seviyesi fark etmeksizin faydalanabilecekleri bir yapıdadır.

Outline

Overview of HTML and CSS

 • Overview of HTML
 • Overview of CSS
 • Creating a Web Application by Using Visual Studio 2017
 • Exploring the Contoso Conference Application
 • Examining and Modifying the Contoso Conference Application
 

Creating and Styling HTML

 • Creating an HTML5 Page
 • Styling an HTML5 Page
 • Creating HTML5 Pages
 • Styling HTML pages
 

Introduction to JavaScript

 • Overview of JavaScript
 • Introduction to the Document Object Model
 • Displaying Data Programmatically
 • Handling Events
 

Creating Forms to Collect and Validate User Input

 • Creating HTML5 Forms
 • Validating User Input by Using HTML5 Attributes
 • Validating User Input by Using JavaScript
 • Creating a Form and Validating User Input by Using HTML5 Attributes
 • Validating User Input by Using JavaScript
 

Communicating with a Remote Server

 • Async programming in JavaScript
 • Sending and Receiving Data by Using the XMLHttpRequest Object
 • Sending and Receiving Data by Using the Fetch API
 • Retrieving Data
 • Serializing and Transmitting Data
 • Refactoring the Code by Using the jQuery ajax Method
 

Styling HTML5 by Using CSS3

 • Styling Text by Using CSS3
 • Styling Block Elements
 • Pseudo-Classes and Pseudo-Elements
 • Enhancing Graphical Effects by Using CSS3
 • Styling the Navigation Bar
 • Styling the Register Link
 • Styling the About Page
 

Creating Objects and Methods by Using JavaScript

 • Writing Well-Structured JavaScript Code
 • Creating Custom Objects
 • Extending Objects
 • Object Inheritance
 • Refactoring JavaScript Code to Use Objects
 

Creating Interactsive Pages by Using HTML5 API

 • Interacting with Files
 • Incorporating Multimedia
 • Reacting to Browser Location and Context
 • Debugging and Profiling a Web Application
 • Dragging and Dropping Images
 • Incorporating Video
 • Using the Geolocation API to Report the User’s Current Location
 

Adding Offline Support to Web

 • Reading and Writing Data Locally
 • Adding Offline Support by Using the Application Cache
 • Caching Offline Data by Using the Application Cache API
 • Persisting User Data by Using the Local Storage API
 

Implementing an Adaptive User

 • Supporting Multiple Form Factors
 • Creating an Adaptive User Interface
 • Creating a Print-Friendly Style Sheet
 • Adapting Page Layout to Fit Different Form Factors
 

Creating Advanced Graphics

 • Creating Interactive Graphics by Using SVG
 • Drawing Graphics by Using the Canvas API
 • Creating an Interactive Venue Map by Using SVG
 • Creating a Speaker Badge by Using the Canvas API
 

Animating the User Interface

 • Applying CSS Transitions
 • Transforming Elements
 • Applying CSS Keyframe Animations
 • Applying CSS Transitions
 • Applying Keyframe Animations
 

Implementing Real-time Communication by Using Web Sockets

 • Introduction to Web Sockets
 • Using the WebSocket API
 • Receiving Messages from a Web Socket
 • Sending Messages to a Web Socket
 • Handling Different Web Socket Message Types
 

Performing Background Processing by Using Web Workers

 • Understanding Web Workers
 • Performing Asynchronous Processing by Using Web Workers
 • Improving Responsiveness by Using a Web Worker
 

Packaging JavaScript for Production Deployment

 • Understanding Transpilers And Module bundling
 • Creating Separate Packages for Cross Browser Support
 • Creating and Deploying Packages using WebPack

Eğitim Talep Formu

HTML5 eğitimleri kategorisi

HTML5 Eğitimi

HTML5 Eğitimi: Modern ve İleri Düzey Web Tasarımının Temelleri Kurumlar için HTML5 Eğitiminin Önemi İşletmelerde Modern ve Etkileşimli Web Tasarımı için HTML5’in Rolü HTML5, web

Eğitimi İncele »