fbpx
Generic filters
Search in title

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Uygulama Eğitimi

Eğitim Hakkında

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Uygulama Eğitimi, katılımcılara kalite yönetiminde bilgi ve becerileri aktarmayı hedefler. Bu eğitim, ayrıca katılımcıların ISO 9001 standardının gereksinimlerini anlamalarını sağlar. Bu gereksinimleri iş yerlerinde etkin bir şekilde uygulamalarına olanak sağlar.

Eğitim sürecinde, katılımcılar kalite yönetimi prensiplerini öğrenir ve kalite yönetim sisteminin gerekliliklerini anlamaya başlar. Ayrıca, katılımcılar kalite politikalarını ve hedeflerini belirleme, süreç yönetimi, risk değerlendirmesi, performans izleme ve ölçümü gibi konular üzerinde yoğunlaşırlar.

Katılımcılar, kalite yönetimi faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmek için gerekli araçları ve teknikleri öğrenirler. Bu kapsamda, iç denetimleri planlamayı öğrenriler. Yönetim gözden geçirmelerini yapma ve belgelendirme sürecini yönetme gibi beceriler kazanırlar.

Eğitim aynı zamanda sürekli iyileştirme ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımları da kapsar. Katılımcılar, iş süreçlerini analiz ederek verimliliği artırmayı hedefler. Hataları azaltma ve müşteri gereksinimlerini daha iyi karşılamaya yönelik iyileştirme faaliyetlerine odaklanırlar. Kalite politikası oluşturma, performans ölçümü, iç denetimler, önleyici ve düzeltici faaliyetler gibi kalite yönetimi süreçlerini öğrenirler.

Eğitim sürecinde, ayrıca katılımcılar ISO 9001:2015 standardının gereksinimlerini detaylı bir şekilde öğrenir. Bu gereksinimleri iş yerlerinde uygulama becerisi kazanırlar. Süreç yönetimi, belge kontrolü, risk tabanlı düşünce, kalite hedefleri ve hedeflere ulaşma stratejileri gibi konular ele alınır. Katılımcılar, kalite yönetim sisteminin kurulması, izlenmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi için gerekli araçları ve teknikleri öğrenirler.

Bu eğitim, aynı zamanda iş yerlerinde kalite yönetiminin önemini vurgular. Katılımcılara ISO 9001 standardına uygun olarak kalite yönetimi sistemlerini kurma ve yönetme becerisi kazandırır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Uygulama Eğitimi, katılımcılara kalite yönetimi konusunda güçlü bir temel sağlar. İş yerlerinde kalite yönetim sistemlerini etkin bir şekilde uygulama becerisi kazandırır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Uygulama Eğitimine buradan ulaşabilirsiniz

Neler Öğreneceksiniz?

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Uygulama Eğitiminde, şu konuları öğrenebilirsiniz:  
 • ISO 9001:2015 standardının tanımı ve amaçları
 • Kalite yönetim sistemi (QMS) kavramı ve uygulama yolları
 • Süreç yaklaşımı ve süreç yönetimi
 • İşletmenin stratejik ve taktiksel hedeflerinin belirlenmesi
 • Risk yönetimi ve iyileştirme süreçleri
 • İşletme içi süreçlerin belirlenmesi, tanımlanması ve değerlendirilmesi
 • İşletmenin çalışanlarının eğitimi ve motivasyonu
 • İşletme performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesi
 • İşletme içi kalite kontrol süreçleri ve doğrulama yolları
 • İşletme dokümantasyon sistemi ve belgelendirme
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Uygulama Eğitimi, katılımcıların ISO 9001:2015 standardını uygulayabilmelerine ve bu standartı kullanarak işletmelerinin verimliliğini, müşteri memnuniyetini ve rekabet gücünü artırabilmelerine yardımcı olacak bilgi ve beceriler kazandırır.  

Ön Koşullar

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Uygulama Eğitiminin ön koşulları, eğitim katılımcılarına öncelikle belirli bir eğitim ve/veya tecrübe seviyesi gerektirmez. Ancak, eğitim katılımcılarının işletmelerin yönetimi, süreç yönetimi ve kalite yönetimi konularında temel bilgi ve anlayışa sahip olması avantajlı olabilir.   Ayrıca, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Uygulama Eğitimi, ISO 9001 standardını uygulamak isteyen ve/veya uygulayan işletmelerin yöneticileri, kalite yöneticileri ve kalite görevlileri gibi birçok farklı pozisyondaki kişiler için uygun bir eğitimdir.   Eğitim katılımcıları, eğitim sürecinde sunulan materyalleri anlamaya, uygulamaya ve değerlendirme yapmaya hazır olmalıdır. Eğitim katılımcılarının ayrıca, öğrendiklerini uygulamaya koyma ve işletmelerinin kalite yönetim süreçlerini iyileştirme becerilerine sahip olması gerekir.

Kimler Katılmalı

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Uygulama Eğitimi, aşağıdaki pozisyonlardaki kişiler için uygun bir eğitimdir:  
 • İşletme yöneticileri: İşletmelerin yönetim süreçlerini ve işletme performansını iyileştirmek isteyen yöneticiler.
 • Kalite yöneticileri: İşletmelerin kalite yönetim sistemlerini ve işletme içi kalite kontrol süreçlerini yönetmek ve geliştirmek görevinde olan kişiler.
 • Kalite görevlileri: İşletmelerin kalite yönetim sistemlerinin uygulanması ve uyumunun sağlanması görevinde olan kişiler.
 • İşletme müdürleri: İşletmelerin verimlilik, müşteri memnuniyeti ve rekabet gücünü artırmak isteyen müdürler.
 • Kalite danışmanları: İşletmelerin kalite yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması konularında danışmanlık hizmeti sunan kişiler.
 • İşletme çalışanları: İşletmelerin kalite yönetim sistemi ile ilgili farkındalıklarını artırmak ve bu sistemi uygulamaya koymak isteyen çalışanlar.
  Eğitim katılımcıları, işletmelerinin kalite yönetim sistemlerini iyileştirmek ve ISO 9001:2015 standardını uygulamaya koymak isteyen herkes katılabilir.

Outline

 • Değişen Kalite Kavramı
 • ISO 9001 Standardının Gelişimi
 • ISO 9001:2015 Geçiş Planı
 • Belgeli Kuruluşların Yapması Gerekenler
 • Kalite Yönetim Prensipleri
 • ISO 9001:2015 Proses Yaklaşımı
 • ISO 9001:2015 PUKÖ Döngüsü
 • ISO 9001:2015 Önemli Değişiklikler
 • Standardın Genel Yapısı,
 • Terminolojik Farklılıklar,
 • Dokümantasyon,
 • Risk Temelli Düşünce,
 • Proses Yaklaşımı,
 • KYS Prensipleri,
 • Kuruluşun Bağlamı ve İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Belirlenmesi,
 • Diğer Değişikliklerin Uygulanması.

Eğitim Talep Formu