fbpx
Generic filters
Search in title

Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitimi

Eğitim Hakkında

Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitimi, finansal kavramlar, araçlar ve analiz yöntemlerini anlamak isteyen fakat finans alanında eğitim almamış profesyonellere yöneliktir. Bu eğitim, katılımcıların şirketlerinin finansal sağlığını anlamalarını kolaylaştırır. Ayrıca finansal raporları okuyup yorumlayabilmelerini ve bilinçli finansal kararlar alabilmelerini sağlar. Eğitim, finansal tabloların temelleri, maliyet hesaplama, bütçeleme ve finansal planlama gibi konuları kapsar. Katılımcılar, gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosu gibi temel finansal belgeleri analiz etmeyi sağlar.

Eğitim, finansal risk yönetimi ve sermaye yapı kararlarının anlaşılmasına da odaklanır. Katılımcılar, finansal riskleri nasıl tanıyacaklarını, değerlendireceklerini ve bu riskleri yönetme stratejilerini öğrenirler. Ayrıca, borç ve öz sermaye arasındaki farkları anlama ve bir şirketin sermaye yapısını optimizasyonunda bilgilenirler. Bu eğitim aşaması, finansal planlama ve yatırım kararlarına derinlemesine bir bakış sağlar. Katılımcıların finansal riskleri yönetme ve yatırım fırsatlarını değerlendirme becerilerini artırır.

Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitimi, aynı zamanda, finansal piyasalar ve kurumlar hakkında genel bir bilgi sunar. Katılımcılar, çeşitli finansal araçlar ve piyasalar hakkında bilgi edinir. Bu bilgileri kendi işletmeleri veya bireysel finansal hedefleri için nasıl uygulayabileceklerini öğrenirler. Bu bilgiler, katılımcıların piyasa trendlerini anlama ve bu trendlere göre stratejik kararlar alma becerilerini geliştirir.

Sonuç olarak, katılımcılara iş dünyasında karşılaştıkları finansal meydan okumaları anlama ve çözme konusunda kapsamlı bir bilgi ve beceri seti sunar. Bu beceriler, katılımcıların kariyerlerinde ilerlemelerine ve işletmelerinin finansal başarısına katkıda bulunmalarına yardımcı olur.

Yönetici Geliştirme Eğitimlerimiz için tıklayınız.

Neler Öğreneceksiniz?

Finansal Kavramlar ve Terimler: Temel finansal kavramlar, terimler ve finansal yönetimin önemi. Finansal Tabloların Okunması ve Anlaşılması: Bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu gibi temel finansal tabloların analizi. Bütçeleme ve Maliyet Kontrolü: Bütçeleme süreçleri, maliyet kontrol teknikleri ve finansal planlama. Finansal Analiz ve Karar Alma: Finansal oran analizi, finansal performansın değerlendirilmesi ve yatırım kararları. Nakit Yönetimi: Etkili nakit yönetimi teknikleri ve likidite yönetimi. Risk Yönetimi: Finansal risklerin tanımlanması ve yönetilmesi. Finansal Projeksiyonlar ve Tahminler: Finansal projeksiyonların hazırlanması ve finansal tahminlerin yapılması.

Ön Koşullar

 1. Temel matematik ve sayısal analiz becerileri.
 2. İşletme ve ekonomi temellerine genel bir anlayış.
 3. Mali tablolar ve finansal raporlara ilgi.
 4. Bütçeleme ve mali planlama konularına temel hakimiyet.
 5. Yatırım ve finansman kararlarına yönelik temel bilgi isteği.

Kimler Katılmalı

 • Finans dışı departmanlarda çalışan yöneticiler ve profesyoneller.
 • Finansal raporlama ve analiz süreçlerine daha fazla katılım sağlamak isteyen işletme sahipleri ve girişimciler.
 • Finansal bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen yöneticiler.
 • Finansal planlama ve bütçeleme süreçlerinde etkin rol almak isteyen her seviyeden çalışan

Outline

1.Gün:
 • Finansal Kavramlar ve Temel Finansal Tablolar
 • Bütçeleme ve Maliyet Kontrolü
2.Gün:
 • Finansal Analiz, Karar Alma ve Nakit Yönetimi
 • Risk Yönetimi ve Finansal Projeksiyonlar

Eğitim Talep Formu