fbpx
Generic filters
Search in title

Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi

Eğitim Hakkında

Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi, katılımcılara etkileyici ve akılda kalıcı sunumlar yapma becerilerini kazandırır. Bu eğitim, sunum hazırlama, içerik geliştirme, görsel tasarım prensipleri ve sunum sırasında etkili iletişim tekniklerine odaklanır. Katılımcılar, dinleyicileriyle bağ kurmanın, mesajlarını açık ve ikna edici bir şekilde iletebilmenin yollarını öğrenirler. Aynı zamanda, sunum sırasında sık karşılaşılan zorluklarla nasıl başa çıkacaklarına dair stratejiler geliştirirler. Bu stratejiler, sunumları sırasında daha rahat ve etkili olmalarını sağlar.

Eğitim, aynı zamanda, sunum teknolojileri ve araçlarına genel bir bakış sunar. Katılımcılar, PowerPoint, Prezi gibi popüler sunum araçlarının yanı sıra, etkileşimli sunumlar oluşturmak için kullanılabilecek diğer teknolojik araçlar hakkında bilgi edinirler. Bu bilgileri katılımcılar, etkili bir şekilde kullanır. Bu sayede sunumlarını daha ilgi çekici hale getirmelerine yardımcı olur. Aynı zamanda, ses tonu ve vücut dili gibi kişisel iletişim becerilerinin sunum başarısındaki rolü üzerinde durur.

Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi, sunum korkusunu yenme ve sahne alırken özgüvenin nasıl artırılacağı konularını da içerir. Katılımcılar, sunum öncesi hazırlık ve rahatlama teknikleri hakkında pratik bilgiler edinirler. Bu teknikler, sunum yaparken daha rahat ve kendinden emin olmalarını sağlar. Eğitim, katılımcılara geri bildirim alma ve bu geri bildirimleri gelecekteki sunumlarını geliştirmeyi sağlar.

Sonuç olarak, Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi, katılımcılara güçlü ve etkileyici sunumlar yapma konusunda beceriler sunar. Eğitim sonunda, katılımcılar, mesajlarını etkili bir şekilde iletebilme yeteneği kazadırır. Dinleyicileri etkileme ve sunumlarını profesyonel bir düzeyde gerçekleştirme becerilerine sahip olurlar. Bu beceriler, iş hayatında ve profesyonel sunumlar gerektiren her türlü ortamda onların başarısına katkı sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Sunum Hazırlama: Sunumun amacını belirleme, ana mesajın netleştirilmesi, etkili bir sunuş planı oluşturma.
 • Görsel ve Sözlü İletişim: Görsel araçların etkili kullanımı, beden dili, ses tonu ve sözlü ifadenin gücü.
 • Dinleyici İle Etkileşim: Dinleyici ilgisini çekme ve sürdürme teknikleri, soru-cevap oturumlarını yönetme.
 • Kendine Güven ve Sunum Kaygısı: Sunum sırasında kendine güveni artırma yöntemleri, sunum kaygısıyla başa çıkma.
 • İkna Edici Sunumlar: İkna edici iletişim teknikleri, etkili argümanların kullanımı.
 • Pratik Uygulamalar ve Geri Bildirim: Katılımcıların sunumlarını yapmaları ve yapılandırılmış geri bildirim alması.

Ön Koşullar

 1. Temel iletişim ve dinleme becerileri.
 2. Açık ve etkili ifade yeteneği.
 3. Görsel ve sözlü materyal hazırlama becerisi.
 4. Kendine güven ve halk önünde konuşma yeteneği.
 5. Dinleyici kitlesini analiz etme ve etkileşime geçme becerisi.

Kimler Katılmalı

 • Profesyonel sunum yapma becerilerini geliştirmek isteyen her seviyeden profesyonel.
 • Satış ve pazarlama ekipleri, yöneticiler, eğitmenler ve akademisyenler.
 • İş görüşmeleri, konferanslar veya toplantılarda sunum yapacak kişiler.
 • İkna edici ve etkileyici sunumlar yaparak kariyerlerinde ilerlemek isteyenler.

Outline

 • Sunum Hazırlama Temelleri ve Görsel/Sözlü İletişim
 • Dinleyici İle Etkileşim ve Kendine Güvenin Artırılması
 • İkna Edici Sunum Teknikleri ve Pratik Uygulamalar
 • Katılımcı Sunumları ve Geri Bildirim Oturumu

Eğitim Talep Formu