fbpx
Generic filters
Search in title
Sonuç Gösterilmedi.

Transaksiyon Yönetimi

Transaksiyon nedir?

Veritabanında bir veya birden fazla işlemi içeren mantıklı bir iş birimidir.

Was this helpful?
26
28
Transaksiyonların temel özellikleri nelerdir (ACID)?

Atomicity (Atomiklik), Consistency (Tutarlılık), Isolation (İzolasyon) ve Durability (Kalıcılık).

Was this helpful?
28
28
“Atomicity” (Atomiklik) nedir?

Transaksiyonun ya tamamen gerçekleşmesi ya da hiç gerçekleşmemesi ilkesidir.

Was this helpful?
27
28
“Consistency” (Tutarlılık) nedir?

Transaksiyon öncesi ve sonrası veritabanının tutarlı bir durumda olmasını garantiler.

Was this helpful?
28
27
“Isolation” (İzolasyon) nedir?

Eşzamanlı çalışan transaksiyonların birbirinden izole edilerek, bir transaksiyonun diğerine etki etmemesi ilkesidir.

Was this helpful?
27
28
“Durability” (Kalıcılık) nedir?

Transaksiyon tamamlandıktan sonra yapılan değişikliklerin kalıcı olması ilkesidir.

Was this helpful?
26
25
Transaksiyonların başarısız olma nedenleri nelerdir?

Sistem hataları, uygulama hataları, eşzamanlılık kontrolü çakışmaları.

Was this helpful?
27
25
“Commit” işlemi nedir?

Transaksiyonun başarıyla tamamlandığını ve yapılan değişikliklerin veritabanına kalıcı olarak yazıldığını belirten işlemdir.

Was this helpful?
27
29
“Rollback” işlemi nedir?

Transaksiyonun başarısız olması durumunda yapılan değişiklikleri geri alma işlemidir.

Was this helpful?
26
27
Deadlock” nedir?

İki veya daha fazla transaksiyonun, birbirlerinin tamamlanmasını beklediği bir durumdur.

Was this helpful?
28
27
“Savepoint” nedir?

Transaksiyon içerisinde belirlenen bir noktadır ve hata durumunda bu noktaya kadar geri dönülmesini sağlar.

Was this helpful?
23
23
Transaksiyon izolasyon seviyeleri nelerdir?

Read Uncommitted, Read Committed, Repeatable Read ve Serializable.

Was this helpful?
16
18
“Read Uncommitted” izolasyon seviyesi nedir?

Bir transaksiyonun, diğer transaksiyonlar tarafından henüz commit edilmemiş değişiklikleri okuyabildiği izolasyon seviyesidir.

Was this helpful?
20
19
“Read Committed” izolasyon seviyesi nedir?

Bir transaksiyonun sadece commit edilmiş değişiklikleri okuyabildiği izolasyon seviyesidir.

Was this helpful?
22
20
“Repeatable Read” izolasyon seviyesi nedir?

Bir transaksiyon sırasında okunan verinin, bu transaksiyon sırasında değiştirilmediğini garantileyen izolasyon seviyesidir.

Was this helpful?
25
23
“Serializable” izolasyon seviyesi nedir?

Transaksiyonların sıralı bir şekilde gerçekleştirildiği en yüksek izolasyon seviyesidir.

Was this helpful?
21
22
“Two-Phase Commit” nedir?

Dağıtık transaksiyonların tüm katılımcılar arasında güvenli bir şekilde commit veya rollback yapılmasını koordine eden bir protokoldür.

Was this helpful?
20
21
Transaksiyon logları neden önemlidir?

Sistem çökmeleri veya hatalar durumunda veritabanının kurtarılabilmesi için gereklidir.

Was this helpful?
21
22
Eşzamanlılık kontrolü nedir?

Birden fazla transaksiyonun eşzamanlı çalışmasının ve veritabanı bütünlüğünün korunmasının yönetimidir.

Was this helpful?
21
20
“Optimistic Concurrency Control” nedir?

Transaksiyonların çakışma olmadan tamamlandığı varsayımıyla çalışan bir eşzamanlılık kontrol yöntemidir.

Was this helpful?
16
16

Yedekleme ve Kurtarma

Yedekleme (backup) nedir?

Verinin bir kopyasının, veri kaybı veya bozulma durumunda geri yükleme amacıyla saklanmasıdır.

Was this helpful?
25
27
Yedekleme stratejileri nelerdir?

Tam yedekleme (full backup), artımlı yedekleme (incremental backup) ve farklı yedekleme (differential backup) başlıca stratejilerdir.

Was this helpful?
25
25
Tam yedekleme (full backup) nedir?

Veritabanının tamamının yedeklenmesidir.

Was this helpful?
28
26
Artımlı yedekleme (incremental backup) nedir?

Son yedeklemeden bu yana yapılan değişiklikleri yedekler.

Was this helpful?
25
26
Farklı yedekleme (differential backup) nedir?

Son tam yedeklemeden bu yana yapılan değişiklikleri yedekler.

Was this helpful?
27
27
Yedekleme sıklığı neye bağlıdır?

Veritabanı büyüklüğüne, değişiklik sıklığına ve veri kaybına toleransa bağlı olarak değişir.

Was this helpful?
26
30
Yedekler nerede saklanmalıdır?

Güvende olmalarını sağlamak için farklı bir fiziksel konumda veya bulutta saklanmalıdır.

Was this helpful?
27
27
Yedeklerin şifrelenmesi neden önemlidir?

Yetkisiz erişimi ve veri ihlalini engellemek için.

Was this helpful?
24
25
Kurtarma (recovery) nedir?

Bir hata, sistem çökmesi veya veri kaybı durumunda veritabanının önceki bir durumuna geri getirilmesi işlemidir.

Was this helpful?
25
24
RPO (Recovery Point Objective) nedir?

Veri kaybı toleransının bir ölçüsüdür ve son yedekleme ile gerçek veri kaybı arasındaki zamanı belirtir.

Was this helpful?
25
25
RTO (Recovery Time Objective) nedir?

Bir kesinti sonrası hizmetin ne kadar süre içinde geri getirilmesi gerektiğini belirten bir ölçüttür.

Was this helpful?
25
24
Soğuk yedekleme (cold backup) nedir?

Veritabanının çalışmadığı bir durumda gerçekleştirilen yedekleme türüdür.

Was this helpful?
25
21
Sıcak yedekleme (hot backup) nedir?

Veritabanının aktif olarak çalıştığı bir durumda gerçekleştirilen yedekleme türüdür.

Was this helpful?
23
24
Yedekleme yazılımları nelerdir?

Acronis, Veeam, Symantec Backup Exec, Oracle RMAN gibi birçok farklı yedekleme yazılımı bulunmaktadır.

Was this helpful?
19
22
Yedekler nasıl doğrulanır?

Yedeklerin bütünlüğünü ve geri yüklenebilirliğini kontrol etmek için düzenli olarak geri yükleme testleri yapılır.

Was this helpful?
24
26
“Point-in-time recovery” nedir?

Veritabanının belirli bir zaman noktasına geri getirilmesi işlemidir.

Was this helpful?
24
21
Yedekleme sırasında veri bütünlüğü nasıl korunur?

Yedekleme yazılımları genellikle veri bütünlüğünü kontrol eden mekanizmalara sahiptir.

Was this helpful?
24
22
Veritabanı yedeklemesinde “snapshot” nedir?

Veritabanının belirli bir zaman noktasındaki durumunun bir görüntüsüdür.

Was this helpful?
21
23
“Log shipping” nedir?

Değişiklikleri yansıtmak için transaksiyon loglarının düzenli olarak başka bir sunucuya kopyalandığı bir yedekleme yöntemidir.

Was this helpful?
24
24
Yedekleme sırasında performans üzerindeki etkisi nasıl minimize edilir?

Yedeklemeler genellikle düşük iş yükü zamanlarında veya veritabanı trafiğinin az olduğu zamanlarda yapılır.

Was this helpful?
26
24

Veritabanı Güvenliği

Veritabanı güvenliği nedir?

Veritabanı içeriğinin korunmasını, yetkisiz erişimlerin engellenmesini ve veri bütünlüğünün sağlanmasını ifade eder.

Was this helpful?
21
20
Veritabanı güvenliğinin bileşenleri nelerdir?

Kimlik doğrulama, yetkilendirme, şifreleme, denetim ve günlükleme.

Was this helpful?
22
20
Kimlik doğrulama (authentication) nedir?

Kullanıcının iddia ettiği kimliğin doğruluğunun kontrol edilmesi işlemidir.

Was this helpful?
27
27
Yetkilendirme (authorization) nedir?

Bir kullanıcının veritabanındaki belirli kaynaklara veya işlemlere erişim yetkisinin olup olmadığının kontrolüdür.

Was this helpful?
26
28
Veritabanı şifrelemesi nedir?

Veriye yetkisiz erişimi engellemek için verinin kodlanması işlemidir.

Was this helpful?
27
27
SQL enjeksiyonu (SQL Injection) nedir?

Yetkisiz kişilerin SQL sorgularını manipüle ederek veritabanına zararlı komutlar göndermesidir.

Was this helpful?
26
26
“Data masking” nedir?

Hassas verilerin gerçek değerlerinin gizlenerek değiştirilmesi işlemidir.

Was this helpful?
26
28
“Database firewall” nedir?

Veritabanına gelen trafiği izleyen ve zararlı trafiği engelleyen bir güvenlik çözümüdür.

Was this helpful?
26
27
Denetim (audit) kaydı nedir?

Veritabanındaki işlemleri takip etmek için tutulan kayıttır.

Was this helpful?
26
28
“Row-level security” nedir?

Kullanıcının sadece belirli satırlara erişimine izin veren bir güvenlik önlemidir.

Was this helpful?
25
27
Data Loss Prevention (DLP)” nedir?

Hassas verilerin yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini veya paylaşılmasını engelleyen bir yaklaşımdır.

Was this helpful?
26
27
“Database Activity Monitoring (DAM)” nedir?

Veritabanı aktivitesinin sürekli olarak izlenmesi ve potansiyel güvenlik tehditlerinin tespit edilmesidir.

Was this helpful?
26
27
Kullanıcı rolleri neden önemlidir?

Roller, kullanıcılara belirli izinleri kolayca atamak ve yönetmek için kullanılır.

Was this helpful?
26
28
TDE (Transparent Data Encryption) nedir?

Veritabanının dinlenme sırasında şifrelenmesini sağlayan bir şifreleme yöntemidir.

Was this helpful?
25
25
“Data-at-rest encryption” nedir?

Depolanmış verinin şifrelenmesidir.

Was this helpful?
24
25
“Data-in-transit encryption” nedir?

Veri transferi sırasında verinin şifrelenmesidir.

Was this helpful?
22
23
“Privilege escalation” nedir?

Yetkisiz kullanıcıların yetki seviyelerini artırarak erişim haklarını genişletmeye çalışmasıdır.

Was this helpful?
24
25
“Role-Based Access Control (RBAC)” nedir?

Kullanıcılara erişim haklarını roller üzerinden atanmasını sağlayan bir yönetim modelidir.

Was this helpful?
18
19
“Database patching” nedir?

Veritabanı yazılımındaki güvenlik açıklarını kapatmak için yapılan güncellemelerdir.

Was this helpful?
23
20
“Redaction” nedir?

Hassas bilgilerin gizlenerek görüntülenmesidir.

Was this helpful?
21
21
“NoSQL” nedir?

Geleneksel ilişkisel veritabanı modeline uymayan, genellikle dağıtık veri depolama sistemlerine verilen isimdir.

Was this helpful?
21
21

Dağıtık Veritabanları

Dağıtık veritabanı nedir?

Fiziksel olarak farklı lokasyonlarda bulunan fakat birlikte çalışarak tek bir veritabanı gibi davranan veritabanı sistemlerine denir.

Was this helpful?
26
27
CAP teoremi nedir?

Dağıtık veritabanı sistemlerinin eş zamanlılık (consistency), erişilebilirlik (availability) ve bölge toleransı (partition tolerance) arasında en fazla ikisini garanti edebileceğini belirten bir ilkedir.

Was this helpful?
24
25
“Sharding” nedir?

Büyük bir veritabanını daha küçük parçalara bölme ve bu parçaları farklı sunucularda saklama yöntemidir.

Was this helpful?
25
25
“Replication” nedir?

Veritabanının kopyalarının birden fazla sunucuda tutulması işlemidir.

Was this helpful?
24
24
“Eventual Consistency” nedir?

Dağıtık sistemlerde, tüm kopyaların bir noktada aynı değeri alacağı, fakat bu sürecin zaman alabileceği anlamına gelir.

Was this helpful?
25
25
Cassandra, hangi tür bir dağıtık veritabanıdır?

NoSQL ve geniş ölçekli dağıtık veritabanıdır.

Was this helpful?
23
23
“DynamoDB” hangi şirkete aittir?

Amazon Web Services (AWS).

Was this helpful?
24
25
“BASE” modeli nedir?

Dağıtık veritabanları için tasarlanmış, Eventually Consistent prensibine dayalı bir veritabanı modelidir.

Was this helpful?
27
28
Dağıtık veritabanlarında “leader” ve “follower” kavramları neyi ifade eder?

“Leader”, yazma işlemleri için ana kaynak olarak hizmet ederken, “follower”lar bu veriyi replike eden ve genellikle okuma işlemleri için kullanılan kopyalardır.

Was this helpful?
27
25
Dağıtık sistemlerde “quorum” nedir?

İşlemi tamamlamak veya bir değeri doğrulamak için gereken minimum kopya sayısını ifade eder.

Was this helpful?
21
21
“CockroachDB” özelliği nedir?

Yüksek mevcudiyetli, dağıtık SQL veritabanıdır.

Was this helpful?
23
23
“Riak” hangi tür bir veritabanıdır?

Dağıtık bir NoSQL veritabanıdır.

Was this helpful?
20
21
Dağıtık veritabanlarında “failover” ne demektir?

Bir sunucunun başarısız olması durumunda trafiğin otomatik olarak diğer sunuculara yönlendirilmesi işlemidir.

Was this helpful?
19
18
MongoDB” nasıl bir veritabanı sistemidir?

Belge tabanlı bir NoSQL veritabanı sistemidir.

Was this helpful?
19
20
“Paxos” ve “Raft” ne için kullanılır?

Dağıtık sistemlerde konsensüs algoritması olarak kullanılırlar.

Was this helpful?
22
21
“ACID” özellikleri nedir?

Atomiklik (Atomicity), Tutarlılık (Consistency), İzole edilmişlik (Isolation) ve Dayanıklılık (Durability) prensiplerini ifade eder.

Was this helpful?
23
24
“Two-Phase Commit” nedir?

Dağıtık sistemlerde işlemlerin doğruluğunu ve bütünlüğünü garanti altına almak için kullanılan bir protokoldür.

Was this helpful?
22
21
“Gossip Protocol” nedir?

Dağıtık sistemlerde düğümler arasında bilgi paylaşımı için kullanılan bir iletişim protokolüdür.

Was this helpful?
22
22
“HBase” hangi tür bir veritabanıdır?

Büyük ölçekli dağıtık veri depolama için tasarlanmış bir NoSQL veritabanıdır.

Was this helpful?
25
25

Veritabanı Optimizasyonu

Veritabanı Optimizasyonu

Veritabanının performansını, güvenilirliğini ve veri erişim hızını artırmak için yapılan teknik ve stratejik iyileştirmeler bütünüdür.

Was this helpful?
26
29
“Veritabanı indeksleme” nedir?

Veritabanındaki sorgu performansını artırmak için kullanılan bir yapıdır; bu sayede verilere erişim süresi kısaltılır.

Was this helpful?
25
26
“Query Plan” nedir?

Veritabanı sorgularının nasıl çalıştırılacağını belirten adımların ve stratejilerin özeti.

Was this helpful?
27
27
Normalizasyon nasıl veritabanı performansına etki eder?

Normalizasyon, veri tekrarını azaltır, bu da veri bütünlüğünü artırır fakat bazen sorgu performansını azaltabilir.

Was this helpful?
27
25
“Denormalizasyon” nedir?

Veritabanı performansını artırmak amacıyla yapısal değişiklikler yapma sürecidir; genellikle sorgu hızını artırmak için kullanılır.

Was this helpful?
25
30
“Partitioning” nedir?

Büyük veritabanı tablolarını daha yönetilebilir ve erişilebilir parçalara bölme işlemidir.

Was this helpful?
27
27
“Caching” nasıl veritabanı performansını etkiler?

Sık kullanılan veriyi hafızada tutarak veritabanına erişim hızını artırır.

Was this helpful?
27
27
“Lazy Loading” nedir?

Veriyi sadece gerektiğinde yükleyen bir tekniktir, bu sayede gereksiz yüklemelerden kaçınılır.

Was this helpful?
25
26
“Bulk Insert” nedir?

Birden fazla veri kaydını tek bir işlemle veritabanına eklemek için kullanılır, bu sayede performans artar.

Was this helpful?
25
27
“Connection Pooling” nedir?

Önceden oluşturulmuş veritabanı bağlantılarını yeniden kullanarak performansı optimize eden bir tekniktir.

Was this helpful?
27
27
Hangi araç veritabanı sorgularını optimize etmek için kullanılır?

“Query Optimizer”.

Was this helpful?
26
25
Deadlock” nedir?

İki veya daha fazla işlemin birbirlerini beklemesi sonucu oluşan durumdur, bu durum veritabanı performansını olumsuz etkiler.

Was this helpful?
25
27
“Database Tuning Advisor” nedir?

Veritabanı performansını analiz eden ve optimizasyon önerileri sunan bir araç.

Was this helpful?
23
22
“Hotspot” nedir?

Veritabanında yüksek trafiğe veya yoğun işleme maruz kalan bölge.

Was this helpful?
21
24
Hangi SQL komutu veritabanı indekslerini görüntülemek için kullanılır?

"SHOW INDEXES".

Was this helpful?
20
20
Hangi veritabanı yönetim sistemi “In-Memory” özelliğine sahiptir?

Örneğin, Redis ve SAP HANA.

Was this helpful?
22
22
“Vertical Scaling” nedir?

Mevcut veritabanı sunucusunun donanımını (CPU, RAM vb.) artırmak için yapılan bir optimizasyon yöntemidir.

Was this helpful?
25
27
“Horizontal Scaling” nedir?

Ek sunucular ekleyerek veritabanı yükünü dağıtmak için yapılan bir optimizasyon yöntemidir.

Was this helpful?
27
27
Hangi yöntem sorgu performansını artırmak için kullanılır: “Index Scan” veya “Table Scan”?

Genellikle “Index Scan”, “Table Scan”den daha hızlıdır.

Was this helpful?
28
26
“Replication” nasıl veritabanı performansına yardımcı olur?

Okuma yükünü dağıtarak ve yüksek erişilebilirlik sağlayarak performansı artırır.

Was this helpful?
20
20

Veritabanı Tipleri

İlişkisel veritabanı nedir?

Tablolar arasında ilişkiler kurularak verinin depolandığı veritabanı tipidir. SQL tabanlı sorgularla çalışır.

Was this helpful?
28
26
NoSQL veritabanı nedir?

Geleneksel tablo tabanlı yapıları kullanmayan, genellikle büyük veri ve gerçek zamanlı uygulamalar için tasarlanmış veritabanı tipidir.

Was this helpful?
29
27
Hangi veritabanı tipi “anahtar-değer” çiftlerini kullanır?

Key-Value Store (Anahtar-Değer Mağazası) olarak da bilinen NoSQL veritabanları.

Was this helpful?
29
29
“Döküman tabanlı veritabanı” nedir?

JSON veya XML gibi döküman formatlarında veri depolayan NoSQL veritabanı tipidir.

Was this helpful?
22
24
“Columnar veritabanı” ne zaman tercih edilir?

Büyük ölçekli analizler ve sütun üzerinde işlem yapma gereksinimi olan durumlarda tercih edilir.

Was this helpful?
27
27
“Graf veritabanı” nedir?

Veri öğeleri arasındaki ilişkileri grafik olarak depolayan ve sorgulayan veritabanı tipidir.

Was this helpful?
25
25
“Nesne tabanlı veritabanı” nedir?

Nesneler ve onların ilişkileri üzerine kurulu olan, nesne yönelimli programlama dilleriyle entegrasyonu kolay veritabanı tipidir.

Was this helpful?
26
27
“Hiyerarşik veritabanı” nasıl bir yapıya sahiptir?

Ağaç yapısında, ana-bağlı ilişkileri ile veriyi depolar.

Was this helpful?
25
25
“İn-memory veritabanı” nedir?

Veriyi ana bellekte (RAM) depolayan ve bu sayede yüksek performanslı erişim sağlayan veritabanı tipidir.

Was this helpful?
25
25
PostgreSQL hangi veritabanı tipine örnektir?

İlişkisel veritabanı.

Was this helpful?
23
23
MongoDB hangi veritabanı tipine örnektir?

Döküman tabanlı NoSQL veritabanı.

Was this helpful?
21
19
Cassandra hangi veritabanı tipine örnektir?

Sütun tabanlı NoSQL veritabanı.

Was this helpful?
17
18
Redis hangi veritabanı tipine örnektir?

Anahtar-Değer Mağazası NoSQL veritabanı.

Was this helpful?
24
21
Neo4j hangi veritabanı tipine örnektir?

Graf veritabanı.

Was this helpful?
23
22
İlişkisel veritabanları hangi standart sorgu dilini kullanır?

SQL (Structured Query Language).

Was this helpful?
23
24
Hadoop’un HBase bileşeni hangi veritabanı tipine örnektir?

Sütun tabanlı NoSQL veritabanı.

Was this helpful?
24
22
“Wide-column store” nedir?

Büyük miktarda veriyi depolamak için kullanılan sütun tabanlı NoSQL veritabanı tipidir.

Was this helpful?
23
21
“OLAP” ve “OLTP” nedir?

OLAP, karmaşık sorgular için analitik işlemler üzerine odaklanırken, OLTP günlük işlem verileri üzerine odaklanır.

Was this helpful?
23
25
“Flat-file veritabanı” nedir?

Genellikle tek bir tabloya benzeyen yapıda, düz metin dosyasında depolanan veritabanı tipidir.

Was this helpful?
20
20

Stored Procedures & Triggers

Stored Procedure nedir?

Önceden tanımlanmış bir dizi SQL komutunun veritabanı sunucusunda saklandığı ve ihtiyaç duyulduğunda çağrılabildiği bir rutindir.

Was this helpful?
21
18
Trigger nedir?

Veritabanında belirli bir olayın gerçekleşmesi sonucu otomatik olarak çalışan bir prosedürdür.

Was this helpful?
19
20
Stored Procedure’ların avantajları nelerdir?

Performans artışı, tekrar kullanılabilirlik, kodun merkezileştirilmesi ve güvenliğin artırılmasıdır.

Was this helpful?
24
24
Hangi SQL komutu ile yeni bir Stored Procedure oluşturulur?

“CREATE PROCEDURE”

Was this helpful?
22
21
Hangi SQL komutu ile bir Stored Procedure çalıştırılır?

"EXECUTE" ya da “CALL".

Was this helpful?
23
23
Trigger’lar hangi olaylara yanıt olarak oluşturulabilir?

"INSERT", “UPDATE", ve “DELETE" olaylarına yanıt olarak.

Was this helpful?
24
23
AFTER Trigger nedir?

Belirli bir SQL komutu çalıştırıldıktan sonra otomatik olarak çalışan trigger tipidir.

Was this helpful?
20
18
BEFORE Trigger nedir?

Belirli bir SQL komutu çalıştırılmadan hemen önce otomatik olarak çalışan trigger tipidir.

Was this helpful?
23
22
“Recursive Trigger” nedir?

Bir trigger’ın kendisinin tekrar tetiklenmesine neden olan trigger tipidir.

Was this helpful?
27
26
Trigger ve Stored Procedure arasındaki temel fark nedir?

Trigger’lar belirli bir olaya yanıt olarak otomatik çalışırken, Stored Procedure’lar manuel olarak çalıştırılır.

Was this helpful?
26
23
Stored Procedure’lar hangi dillerde yazılabilir?

Genellikle SQL ile yazılırlar fakat bazı veritabanı sistemleri, diğer dillerde (örn. PL/SQL, T-SQL) yazılmasına izin verir.

Was this helpful?
20
19
“INSTEAD OF” Trigger nedir?

Bir olayın gerçekleşmesi yerine çalışan trigger tipidir, genellikle view’lerle kullanılır.

Was this helpful?
20
20
Trigger’lar neden performans sorunlarına neden olabilir?

Çok sayıda veya karmaşık trigger’lar, veritabanı işlemlerini yavaşlatabilir veya beklenmeyen yan etkilere neden olabilir.

Was this helpful?
27
24
Stored Procedure’da parametre kullanımı ne için gereklidir?

Dinamik değerlerle çalışabilmek ve daha esnek sorgular oluşturabilmek için.

Was this helpful?
25
26
“RAISE” veya “THROW” SQL komutları ne için kullanılır?

Stored Procedure veya Trigger içinde bir hata oluştuğunda özel hata mesajları fırlatmak için kullanılır.

Was this helpful?
27
29
Stored Procedure’larda dönüş tipi (return type) olabilir mi?

Evet, genellikle bir işlem sonucunu belirtmek veya bir değer döndürmek için kullanılır.

Was this helpful?
25
25
Hangi SQL komutu ile mevcut bir Stored Procedure’ü değiştirirsiniz?

"ALTER PROCEDURE.”

Was this helpful?
27
27
Trigger’lar sadece veritabanı tablolarında mı kullanılır?

Hayır, trigger’lar view’lerde de kullanılabilir.

Was this helpful?
28
26
“CURSOR”SQL komutu Stored Procedure içinde ne için kullanılır?

Birden fazla satır üzerinde teker teker işlem yapmak için kullanılır.

Was this helpful?
25
26
Stored Procedure’ları kim oluşturabilir?

Veritabanı yetkilendirme izinlerine bağlı olarak, genellikle veritabanı yöneticileri veya yetkilendirilmiş kullanıcılar.

Was this helpful?
27
27

Veritabanı Yeniden Boyutlandırma

Veritabanı yeniden boyutlandırma (ölçeklendirme) nedir?

Veritabanı performansını ve kapasitesini artırmak veya değişen ihtiyaçlara yanıt vermek için yapılan veritabanı yapısal ve performans iyileştirmelerine denir.

Was this helpful?
26
26
Dikey ölçeklendirme (scale-up) nedir?

Mevcut donanımın kaynaklarını (CPU, RAM, depolama) artırarak veritabanı kapasitesini ve performansını iyileştirmektir.

Was this helpful?
24
26
Yatay ölçeklendirme (scale-out) nedir?

Ek sunucular veya düğümler ekleyerek veritabanı yükünü dağıtarak kapasiteyi ve performansı artırmaktır.

Was this helpful?
29
28
Veritabanı replikasyonu nedir?

Veritabanı verisinin bir veya birden fazla yedek kopyasının oluşturulmasıdır.

Was this helpful?
26
25
Veritabanı bölümlemesi (partitioning) ne işe yarar?

Büyük veritabanı tablolarını daha küçük, yönetilebilir parçalara ayırarak sorgu performansını artırmak için kullanılır.

Was this helpful?
25
24
Sharding nedir?

Veritabanının farklı parçalarını farklı sunucularda saklamaktır.

Was this helpful?
27
28
Ölçeklendirme sırasında ne tür performans göstergeleri izlenmelidir?

Disk I/O, CPU kullanımı, RAM kullanımı, ağ gecikmesi, sorgu süreleri gibi metrikler.

Was this helpful?
24
24
Dikey ölçeklendirme ile yatay ölçeklendirme arasındaki ana fark nedir?

Dikey ölçeklendirme donanım kaynaklarını artırırken, yatay ölçeklendirme daha fazla makine ekler.

Was this helpful?
24
24
Yük dengeleyicisi (load balancer) veritabanı ölçeklendirmede nasıl kullanılır?

Gelen istekleri farklı veritabanı sunucularına dağıtarak yükü dengeler.

Was this helpful?
24
26
Veritabanı önbellekleme nasıl yardımcı olur?

Sık sık erişilen veriyi hızla geri almak için bellekte saklanır, bu da sorgu sürelerini kısaltır.

Was this helpful?
25
26
Veritabanı replikasyonu ile ölçeklendirme nasıl yapılır?

Okuma yükünü dağıtmak için bir ana veritabanından bir veya daha fazla kopya oluşturulur.

Was this helpful?
23
22
Master-slave replikasyonu nedir?

Bir ana (master) veritabanından değişikliklerin bir veya daha fazla yedek (slave) veritabanına kopyalandığı yapı.

Was this helpful?
20
22
Veritabanı ölçeklendirmesinde “hotspot” nedir?

Sistem içerisinde yoğun sorgu veya işlem gören, performans darboğazı oluşturan bölge.

Was this helpful?
22
22
Veritabanı ölçeklendirme stratejilerinden hangisi daha maliyetlidir?

Genellikle dikey ölçeklendirme (scale-up) daha maliyetlidir, çünkü yüksek performanslı donanım gerektirir.

Was this helpful?
20
22
Neden veritabanı ölçeklendirmesi yapmak zorlaşabilir?

Artan veri bütünlüğü zorlukları, transaksiyon yönetimi, sorgu optimizasyonu ve sistem karmaşıklığı nedeniyle.

Was this helpful?
22
24
Ölçeklendirme sırasında veri bütünlüğü nasıl sağlanır?

ACID özellikleri, replikasyon stratejileri ve uygun izolasyon seviyeleri ile.

Was this helpful?
21
19
Elastik ölçeklendirme nedir?

İhtiyaca göre otomatik olarak kaynakların artırılıp azaltılmasıdır.

Was this helpful?
22
23
Failover stratejisi nedir?

Ana sistemin başarısız olması durumunda trafiği başka bir sisteme yönlendiren bir yedeklilik stratejisidir.

Was this helpful?
20
18
Veritabanı ölçeklendirmesi için hangi araçlar kullanılabilir?

Amazon RDS, Apache Cassandra, MySQL Cluster, Oracle RAC gibi veritabanı yönetim sistemleri ve teknolojileri.

Was this helpful?
22
22
Veritabanı ölçeklendirme sırasında nelerin test edilmesi gerekir?

Sorgu süreleri, sistemin dayanıklılığı, veri bütünlüğü ve sistem performansı.

Was this helpful?
23
23
Veri bütünlüğünün önemi nedir?

Doğru ve güvenilir kararlar almak için doğru ve tutarlı verilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Was this helpful?
22
24

Veri Bütünlüğü

Veri bütünlüğü nedir?

Verinin doğruluğu, tutarlılığı ve güvenilirliğinin korunmasıdır.

Was this helpful?
27
25
Veri bütünlüğünün önemi nedir?

Doğru ve güvenilir kararlar almak için doğru ve tutarlı verilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Was this helpful?
22
24
Entity Integrity nedir?

Bir veritabanında, birincil anahtarın benzersiz ve NULL olmadığını garanti eden bütünlük türüdür.

Was this helpful?
25
23
Referential Integrity nedir?

İki tablo arasındaki ilişkinin bütünlüğünün korunmasını ifade eder.

Was this helpful?
25
25
Veri bütünlüğünü tehdit eden faktörler nelerdir?

Hatalı girişler, sistem hataları, veri aktarım hataları ve kötü amaçlı aktiviteler.

Was this helpful?
27
27
User-Defined Integrity nedir?

İş kurallarına ve politikalarına dayalı olarak tanımlanan özel bütünlük kısıtlamalarıdır.

Was this helpful?
24
26
ACID özellikleri nelerdir?

Atomicity (Atomiklik), Consistency (Tutarlılık), Isolation (İzolasyon) ve Durability (Dayanıklılık).

Was this helpful?
26
26
Constraint nedir veritabanında?

Veritabanı tablolarındaki veri bütünlüğünü korumak için kullanılan kural veya kısıtlamadır.

Was this helpful?
22
23
Veri bütünlüğü nasıl korunur?

Kısıtlamaların kullanılması, doğrulama kurallarının uygulanması, yedekleme ve düzenli denetimlerle.

Was this helpful?
24
26
Veri bütünlüğünü denetlemek için hangi araçlar kullanılabilir?

Veritabanı yönetim sistemleri (DBMS), veri doğrulama araçları ve veri denetim yazılımları.

Was this helpful?
24
22
Check Constraint nedir?

Belirli bir sütunda depolanan değerler için koşulları tanımlamak için kullanılan kısıtlamadır.

Was this helpful?
20
19
Foreign Key veri bütünlüğüne nasıl yardımcı olur?

Referans bütünlüğünü koruyarak ilişkilendirilmiş tablolar arasında geçerli değerlerin tutarlılığını sağlar.

Was this helpful?
21
22
Normalization veri bütünlüğüne nasıl katkıda bulunur?

Veri tekrarını azaltarak ve veri arasında tutarlı bir yapı oluşturarak.

Was this helpful?
23
22
Veri bütünlüğü ihlali nasıl tespit edilir?

Denetim izleri, veri doğrulama araçları ve bütünlük kısıtlamaları ile.

Was this helpful?
23
22
Veri bütünlüğü neden sık sık ihlal edilir?

Hatalı veri girişi, sistem hataları, kötü amaçlı saldırılar veya eksik veri bütünlüğü kontrolleri nedeniyle.

Was this helpful?
22
22
Data Cleansing nedir?

Hatalı, eksik veya tutarsız veriyi tespit etmek ve düzeltmek için yapılan süreçtir.

Was this helpful?
22
22
Veri bütünlüğünü bozan en yaygın sorunlar nelerdir?

Hatalı girişler, eksik veri, veri çakışmaları ve sistematik hatalar.

Was this helpful?
23
25
Primary Key veri bütünlüğüne nasıl yardımcı olur?

Her kaydın benzersiz ve tanımlanabilir olmasını sağlayarak.

Was this helpful?
20
21
Data Validation nedir?

Verinin belirli kriterlere veya şartlara uygun olup olmadığının kontrol edilmesidir.

Was this helpful?
25
25

Veritabanı Yeniden Şekillendirme

Veritabanı yeniden şekillendirme nedir?

Veritabanının performansını ve organizasyonunu optimize etmek için yapısal değişikliklerin yapılması sürecidir.

Was this helpful?
26
25
Veritabanı denormalizasyonu nedir?

Performansı artırmak amacıyla veritabanı normalizasyonunun kısmen geri alınması sürecidir.

Was this helpful?
24
24
Veritabanı bölümlemesi nedir?

Büyük veritabanı tablolarını ve indeksleri yönetilebilir, bağımsız segmentlere bölmek için kullanılan bir tekniktir.

Was this helpful?
29
26
Veritabanı bölümlemesinin avantajları nelerdir?

Performansın artırılması, sorgu hızının iyileştirilmesi, yedeklemenin ve geri yüklemenin daha hızlı yapılması.

Was this helpful?
27
26
Veritabanı mirroring nedir?

Bir veritabanının başka bir sunucuda gerçek zamanlı olarak kopyalanmasıdır.

Was this helpful?
29
27
Veritabanı replikasyonu ile yeniden şekillendirme arasındaki fark nedir?

Replikasyon, verinin kopyalarını oluşturmayı amaçlarken, yeniden şekillendirme veritabanı yapısında değişiklikler yapmayı amaçlar.

Was this helpful?
26
24
Veritabanı “archiving” nedir?

Eski veya nadiren erişilen veriyi ayrı bir depolama alanına taşıma işlemidir.

Was this helpful?
22
24
Database refactoring nedir?

Veritabanı şemasını veya yapısal bileşenlerini küçük ve yavaş adımlarla değiştirme sürecidir.

Was this helpful?
29
25
Veritabanı kompresyonu nedir?

Verinin depolama alanını azaltmak için sıkıştırılmasıdır.

Was this helpful?
25
24
Veritabanı yeniden şekillendirmede dikkat edilmesi gereken en önemli faktör nedir?

Veri bütünlüğünün korunması.

Was this helpful?
25
24