fbpx
Generic filters
Search in title

Dijital Strateji ve Planlama Temelleri Eğitimi

Eğitim Hakkında

Dijital Strateji ve Planlama Temelleri Eğitimi, katılımcılara dijital dünyada başarılı pazarlama stratejileri oluşturarak bu stratejileri etkili bir şekilde nasıl hayata geçireceklerini öğretir. Dijital pazarlamanın dinamik doğası göz önüne alındığında, bu eğitim çağdaş yöntemler, araçlar ve en iyi uygulamalarla katılımcıları donatarak rekabetçi avantaj elde etmelerine yardımcı olur.

Eğitimin başında kurumlar, dijital pazarlama hedeflerinin nasıl belirleneceğini ele alırlar. Kurumlar, SMART kriterlerinde hedefler oluşturmayı öğrenerek hedeflerinin işlerinin büyümesine ve başarısına nasıl katkı sağlayacağını anlarlar . Hedeflerin belirlenmesiyle, dijital pazarlama stratejilerinin temelini atmış olurlar.

Daha sonra, kurumlar hedef kitle analizine odaklanılırlar. Bu aşamada, kurumlar hedef kitlelerini belirlemeyi, onların ihtiyaçlarını, davranışlarını ve tercihlerini anlamayı öğrenirler. Kurumlar, demografik, coğrafi, psikografik ve davranışsal verileri analiz edilerek hedef kitle profillerini nasıl çıkaracaklarını öğrenir. Bu profiller, kurumlar için kişiselleştirilmiş ve etkili pazarlama kampanyaları oluşturmakta kritik öneme sahiptir.

Eğitim sürecinde, dijital pazarlama kanallarının seçimi konusu da işlerler. Kurumlar, SEO, sosyal medya, içerik pazarlaması, e-posta pazarlaması, mobil pazarlama ve diğer dijital kanallar arasından iş hedefleriyle uyumlu olanları seçmeyi öğrenir. Her kanalın avantajları, dezavantajları ve en iyi uygulamaları değerlendirirler. Böylece katılımcılar farklı kanallar arasında nasıl etkili bir sinerji yaratacaklarını keşfederler.

Dijital pazarlama kampanyalarının performansını ölçme ve optimizasyon da eğitimin kilit noktalarından biridir. Kurumlar, Google Analytics gibi araçlar kullanarak dönüşüm oranlarını, müşteri etkileşimi gibi metrikleri nasıl izleyeceklerini öğrenirler. Bu veriler ışığında, kampanyaların performansını nasıl artırabileceklerini, yatırımlarından en iyi getiriyi nasıl elde edeceklerini anlarlar.

Son olarak, eğitim dijital pazarlama planının uygulanmasına odaklanır. Bu kısımda, katılımcılar, öğrendikleri stratejileri ve taktikleri bir plana nasıl dönüştüreceklerini öğrenirler. Ayrıca bu planı başarıyla nasıl uygulayacaklarını öğrenmiş olurlar. Dijital pazarlama planı, ölçülebilir hedeflere, açıkça tanımlanmış taktiklere, zaman çizelgelerine ve bütçelere dayalı olarak hazırlanır.

Kısacası, Dijital Strateji ve Planlama Temelleri Eğitimi, sonunda kurumlar, dijital pazarlamanın temel prensipleri konusunda donanımlı hale gelmiş olur. Bu bilgiler onların dijital dünyada etkili ve başarılı pazarlama kampanyaları oluşturmalarını sağlar. Kurumlar özellikle, bu tür eğitimler sonunda, değerli beceriler ve bilgiler kazanır.

Neler Öğreneceksiniz?

Bu eğitim boyunca, katılımcılar ayrıca gerçek hayat örnekleri ve vaka çalışmaları üzerinden dijital pazarlama stratejilerini ve taktiklerini uygulama fırsatı bulacaklar. Eğitim, katılımcıların dijital pazarlama stratejileri konusunda tamamen hakim olmalarını ve kendi işletmeleri veya projeleri için etkili bir dijital pazarlama stratejisi oluşturmanızı destekler.

Ön Koşullar

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır. Ancak, katılımcıların temel bilgisayar ve internet becerilerine sahip olmaları ve dijital pazarlama ile ilgili genel bir farkındalığa sahip olmaları beklenmektedir.

Kimler Katılmalı

 • Dijital pazarlama stratejilerini öğrenmek isteyen kişiler
 • Dijital pazarlama profesyonelleri
 • Küçük işletme sahipleri ve girişimciler
 • Freelancer olarak dijital pazarlama hizmetleri sunmayı düşünen kişiler

Outline

 1. Gün: Dijital Pazarlama Stratejisi Oluşturma
  • Dijital Pazarlama Stratejisi Nedir ve Neden Önemlidir?
  • Dijital Pazarlama Hedeflerinin Belirlenmesi
  • Hedef Kitle Analizi
  • Dijital Pazarlama Kanallarının Seçimi
 2. Gün: Dijital Pazarlama Planı Hazırlama ve Uygulama
  • Dijital Pazarlama Planının Oluşturulması
  • Dijital Pazarlama Planının Uygulanması
  • Dijital Pazarlama Performansının Ölçülmesi
  • Dijital Pazarlama Optimizasyonu
 3. Gün: Özel Konular ve Vaka Çalışmaları
  • Dijital Pazarlama Stratejisi için Özel Konular (örn. mobil pazarlama, sosyal medya pazarlama, SEO, SEM, içerik pazarlama vb.)
  • Gerçek Hayat Dijital Pazarlama Stratejisi Vaka Çalışmaları
  • Dijital Pazarlama Stratejisi Sunumları ve Geri Bildirimler

Eğitim Talep Formu