fbpx
Generic filters
Search in title

Dijital Pazarlama Strateji Temelleri Eğitimi

Pirate Funnel (AARRR) Modeli Eğitimi

Eğitim Hakkında

Dijital Pazarlama Strateji Temelleri Eğitimi, çağımızın dijitalleşen dünyasında etkili bir pazarlama stratejisi oluşturmak isteyenler için hayati önem taşır. Stratejik düşünme ve uygulama becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bu eğitim, kurumlara dijital pazarlama alanında rekabetçi bir avantaj sağlamayı hedefler. Eğitim, dijital pazarlama hedeflerinin belirlenmesi, hedef kitle analizi, dijital pazarlama kanallarının seçimi, performans metriklerinin belirlenmesi ve optimizasyon tekniklerini içerir. Özellikle hedeflerin nasıl SMART kriterlerine uygun hale getirileceği üzerinde durulur.

İkincisi, eğitim hedef kitle analizini kapsayarak katılımcıların hedef kitleleri anlamalarını ve onlarla etkileşim kurmalarını sağlar. Tüketicilerin ihtiyaçları, tercihleri ve davranışları hakkında bilgi toplayarak hedef kitle analizini gerçekleştirirler. Bu süreçte, demografik, psikografik ve davranışsal veriler analiz ederler. Toplanan verileri kullanarak, katılımcılar müşteri profilleri oluşturur. Ayrıca, eğitim dijital pazarlama kanallarının seçimine yönelik yol gösterir. Katılımcılar, iş hedeflerine ulaşmak için hangi dijital pazarlama kanallarını seçeceklerine dair bilgilerle donatılır. İş hedeflerine yönelik dijital pazarlama kanallarından hangisini seçecekleri konusunda bilgi sağlanır. Sosyal medya, e-posta pazarlama, içerik pazarlama, arama motoru optimizasyonu (SEO) bu kanallardan bazılarıdır.

Dijital Pazarlama Strateji Temelleri Eğitimi performans metriklerinin ve optimizasyon tekniklerinin önemini vurgular. Katılımcılar, dijital pazarlama kampanyalarının etkinliğini ölçmek için hangi KPI’ların (Anahtar Performans Göstergeleri) kullanılması gerektiğini öğrenirler. Öğrenilen ölçeklerle, trafik kaynakları, sosyal medya etkileşimleri, web sitesi ziyaretçi davranışları gibi metriklerin analiz edebilirler. Bu analizler kampanyaların başarısını değerlendirmek ve iyileştirmek için kritik öneme sahiptir. Kısacası, eğitim sonunda katılımcılar bir kampanya stratejisi oluşturmayı ve takip etmeyi öğrenir.

Dijital Pazarlama Strateji Temelleri Eğitimi, performans metrikleri ve optimizasyon teknikleri üzerinde durarak bu konuların önemini vurgular. Eğitim, katılımcılara dijital pazarlama kampanyalarının etkinliğini ölçmede hangi KPI’ları (Anahtar Performans Göstergeleri) kullanacaklarını öğretir. Katılımcılar, öğrendikleri metriklerle trafik kaynaklarını, sosyal medya etkileşimlerini, ve web sitesi ziyaretçi davranışlarını analiz ederler. Bu analizler, kampanyaların başarısını değerlendirme ve iyileştirme süreçlerinde kritik bir rol oynar.

Son olarak, katılımcılar bir markanın çevrimiçi varlığını nasıl oluşturacaklarını ve yöneteceklerini öğrenmiş olurlar. Marka değerlerini, misyonunu ve vizyonunu dijital platformlarda nasıl yansıtacakları üzerinde duruyoruz.

Neler Öğreneceksiniz?

Bu eğitim boyunca, katılımcılar ayrıca gerçek hayat örnekleri ve vaka çalışmaları üzerinden dijital pazarlama stratejilerini ve taktiklerini uygulama fırsatı bulacaklar. Eğitim, katılımcıların dijital pazarlama stratejileri konusunda tamamen hakim olmalarını ve kendi işletmeleri veya projeleri için etkili bir dijital pazarlama stratejisi oluşturmanızı destekler.

Ön Koşullar

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır. Ancak, katılımcıların temel bilgisayar ve internet becerilerine sahip olmaları ve dijital pazarlama ile ilgili genel bir farkındalığa sahip olmaları beklenmektedir.

Kimler Katılmalı

 • Dijital pazarlama stratejilerini öğrenmek isteyen kişiler
 • Dijital pazarlama profesyonelleri
 • Küçük işletme sahipleri ve girişimciler
 • Freelancer olarak dijital pazarlama hizmetleri sunmayı düşünen kişiler

Outline

 1. Gün: Dijital Pazarlama Stratejisi Oluşturma
  • Dijital Pazarlama Stratejisi Nedir ve Neden Önemlidir?
  • Dijital Pazarlama Hedeflerinin Belirlenmesi
  • Hedef Kitle Analizi
  • Dijital Pazarlama Kanallarının Seçimi
 2. Gün: Dijital Pazarlama Performansı ve Optimizasyon
  • Performans Metriklerinin Belirlenmesi
  • Dijital Pazarlama Kanallarının Performansının Ölçülmesi
  • Dijital Pazarlama Optimizasyon Teknikleri
  • A/B Testleri ve Veriye Dayalı Karar Verme
 3. Gün: Özel Konular ve Vaka Çalışmaları
  • Dijital Pazarlama Stratejisi için Özel Konular (örn. mobil pazarlama, sosyal medya pazarlama, SEO, SEM, içerik pazarlama vb.)
  • Gerçek Hayat Dijital Pazarlama Stratejisi Vaka Çalışmaları
  • Dijital Pazarlama Stratejisi Sunumları ve Geri Bildirimler

Eğitim Talep Formu