Generic filters
Search in title

Cross Funnel Modeli Eğitimi

Pirate Funnel (AARRR) Modeli Eğitimi

Eğitim Hakkında

Cross Funnel Modeli Eğitimi, kurumlara ve pazarlama profesyonellerine, müşteri yolculuğunu farklı platformlar ve kanallar arasında nasıl optimize edeceklerini öğretmeyi hedefler. Bu eğitim, çok kanallı bir yaklaşım kullanır. Müşteri deneyimini geliştirmeyi ve satış hunisi performansını artırmayı amaçlar. Cross Funnel Modeli, dijital pazarlama stratejilerinin kapsamlı bir yaklaşımla uygulanması, performansın ölçülmesi ve optimizasyonu konularına odaklanır.

Eğitim, katılımcılara Cross Funnel Modeli’nin temel prensiplerini ve yapı taşlarını tanıtır. Kurumlar, müşterilerin çeşitli kanallar aracılığıyla nasıl etkileşimde bulunduğunu öğrenir. Daha sonra bu kanalların nasıl birbirine entegre edileceğini öğrenirler. Web siteleri, sosyal medya, e-posta, mobil uygulamalar ve fiziksel mağazalar gibi farklı platformların müşteri yolculuğunda nasıl rol aldığı üzerinde durulur.

Cross Funnel Modeli, müşteri verilerini ve davranış analitiklerini kullanarak kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri oluşturmayı sağlar. Eğitimde, katılımcılar veri toplama, analiz ve segmentasyon teknikleri öğrenirler. Bu, her müşteri segmenti için özel olarak nasıl teklif uyarlayacaklarını anlamalarına yardımcı olur.

Daha sonra, eğitim, farklı pazarlama kanallarının nasıl entegre edileceğini ve senkronize edileceğini anlatır. Kurumlar, müşterilere tutarlı ve uyumlu bir deneyim sunmak için sosyal medya, e-posta pazarlama, içerik pazarlamayı öğrenir. Daha sonra bu bilgilerle diğer kanalları nasıl bir araya getireceklerini öğrenirler.

Cross Funnel Modeli ayrıca, performansı ölçme ve optimizasyonu da kapsar. Kurumlar, çeşitli kanallardaki kampanyaların etkisini değerlendirir. Anahtar performans göstergeleri (KPI) ve analitik araçları nasıl kullanacaklarını öğrenirler. Bu verilere dayalı olarak, stratejilerini sürekli olarak nasıl ayarlayacaklarına dair fikir sahibi olurlar.

Son olarak, katılımcılar farklı kanallar arasındaki müşteri yolculuğunu optimize etmeyi öğrenirler. Bunun yanı sıra, bu yolculuk sırasında müşteri değeri yaratmanın ve müşteri sadakatini artırmanın yollarını gösterir.

Özetle, Cross Funnel Modeli Eğitimi, katılımcılara müşteri yolculuğunun farklı aşamalarını uygulamalı şekilde öğrenir. Ayrıca kanallarını birbirine bağlama ve bunları etkili bir şekilde yönetme becerisi kazanırlar. Eğitim sonunda kurumlar, daha yüksek dönüşüm oranlarına ulaşır ve sürdürülebilir büyüme elde eder.

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

Bu eğitim boyunca, katılımcılar ayrıca gerçek hayat örnekleri ve vaka çalışmaları üzerinden Cross Funnel modelini ve uygulamalarını öğrenecekler. Eğitim, katılımcıların Cross Funnel modeli konusunda tamamen hakim olmalarını ve kendi işletmeleri veya projeleri için etkili bir Cross Funnel stratejisi oluşturma yeteneğine sahip olmalarını hedefler.

Ön Koşullar

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır. Ancak, katılımcıların temel bilgisayar ve internet becerilerine sahip olmaları ve dijital pazarlama ile ilgili genel bir farkındalığa sahip olmaları beklenmektedir.

Kimler Katılmalı

 • Cross Funnel Modelini ve nasıl uygulanacağını öğrenmek isteyen kişiler
 • Dijital pazarlama profesyonelleri
 • Küçük işletme sahipleri ve girişimciler
 • Freelancer olarak dijital pazarlama hizmetleri sunmayı düşünen kişiler

Outline

 1. Gün: Cross Funnel Modeli Temelleri ve Uygulama
  • Cross Funnel Modeli Nedir ve Neden Önemlidir?
  • Cross Funnel Modelinin Farklı Aşamaları
  • Cross Funnel Modelinin Dijital Pazarlama Stratejilerine Uygulaması
  • Cross Funnel Modelinin Performansının Ölçülmesi ve Optimizasyonu

Eğitim Talep Formu