fbpx
Generic filters
Search in title

Çatışma Yönetimi Eğitimi

Eğitim Hakkında

Çatışma Yönetimi Eğitimi, bireyler ve ekipler arasındaki çatışmaların etkili bir şekilde nasıl yönetileceğini öğretir. Bu eğitim, çatışma türlerini tanıma, çatışma nedenlerini anlama ve çatışmaları çözme stratejileri geliştirme konularına odaklanır. Katılımcılar, çatışma durumlarında iletişim becerilerini nasıl kullanacaklarını öğrenir. Ayrıca, empati kurmanın önemini ve anlaşmazlıkları olumlu sonuçlara dönüştürme tekniklerini öğrenirler. Aynı zamanda, çatışma çözümünde etkili dinleme ve müzakere becerilerinin nasıl kullanılacağını keşfederler. Bu beceriler, katılımcıların çatışma durumlarını daha başarılı bir şekilde yönetmelerini sağlar ve olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Eğitim, çatışmaların örgütler üzerindeki etkisini ve bunların fırsatlara nasıl dönüştürülebileceğini de inceler. Katılımcılar, çatışmaları yönetme ve çözme sürecinde liderlik rollerinin önemini öğrenirler. Bu bilgiler, çatışma durumlarında güven inşa etme, takım dinamiklerini güçlendirir. Ayrıca işbirliğini teşvik etme becerilerini geliştirir. Aynı zamanda, çatışma çözümü için alternatif yöntemler ve çatışmaları önleme stratejileri üzerine odaklanırlar. Bu stratejiler, iş yerinde daha harmonik ve üretken bir atmosferin oluşturulmasına katkıda bulunur.

Çatışma Yönetimi Eğitimi, aynı zamanda katılımcılara kendi çatışma yönetimi stillerini değerlendirme fırsatı sunar. Katılımcılar, kişisel çatışma yönetimi stillerinin farkında olmayı ve bu stilleri geliştirmeyi öğrenirler. Bu öz değerlendirme, bireylerin çatışma durumlarında daha bilinçli ve etkili davranmalarını sağlar. Eğitim, kültürel farklılıkların çatışma yönetimindeki rolünü de ele alır. Katılımcılara çeşitli kültürel bağlamlarda çatışma çözümü becerilerini uygulama konusunda rehberlik eder.

Sonuç olarak, Çatışma Yönetimi Eğitimi, katılımcılara çatışmaları etkili bir şekilde yönetme ve çözme konusunda kapsamlı bir bilgi ve beceri seti sunar. Katılımcılar, eğitim sonunda, çatışmaları işbirliği ve büyüme fırsatlarına dönüştürme konusunda donanımlı hale gelirler. Bu beceriler, onların profesyonel gelişimlerine ve iş yerlerinde daha pozitif ve üretken bir çalışma ortamının oluşturulmasına büyük katkı sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Çatışmanın Tanımı ve Türleri: Çatışmanın ne olduğu, çatışma türleri ve çatışmanın iş yerine etkileri.
 • Çatışma Nedenleri: İş yerinde çatışmaya yol açan temel faktörler ve bu faktörlerin anlaşılması.
 • İletişim ve Dinleme Becerileri: Etkili iletişim becerileri, aktif dinleme ve empati kurma teknikleri.
 • Çatışma Çözüm Stratejileri: Farklı çatışma durumları için uygun çözüm stratejileri, müzakere ve arabuluculuk.
 • Olumlu Çatışma Yönetimi: Çatışmanın olumlu yönleri, yaratıcılığı ve takım çalışmasını teşvik etme.
 • Kişisel Farkındalık ve Kendini Yönetme: Kişisel tetikleyicilerin farkında olma ve duygusal zekanın kullanımı.
 • Vaka Çalışmaları ve Rol Oynama: Gerçek hayattan alınmış çatışma senaryoları üzerinden vaka çalışmaları ve rol oynama aktiviteleri.

Ön Koşullar

 1. Temel iletişim ve dinleme becerileri.
 2. Empati kurma ve duygusal zeka yeteneği.
 3. Problemleri tanımlama ve analiz etme becerisi.
 4. Müzakere ve arabuluculuk tekniklerine genel anlayış.
 5. Takım içi dinamikler ve grup davranışlarına ilişkin farkındalık.

Kimler Katılmalı

 • Her seviyeden yönetici ve takım liderleri.
 • İnsan kaynakları profesyonelleri.
 • İş yerinde çatışma yönetimi becerilerini geliştirmek isteyen herkes.
 • İletişim ve takım çalışması üzerine çalışan profesyoneller.
 • Organizasyonel gelişim ve eğitimden sorumlu kişiler.

Outline

 • Çatışmanın Tanımı, Türleri ve Nedenleri
 • İletişim Becerileri ve Çatışma Çözüm Stratejileri
 • Olumlu Çatışma Yönetimi ve Kişisel Farkındalık
 • Uygulamalı Vaka Çalışmaları ve Rol Oynama

Eğitim Talep Formu