fbpx
Generic filters
Search in title

Building Web Applications with React and Redux Eğitimi

Eğitim Hakkında

Building Web Applications with React and Redux eğitimi, çağdaş web geliştirme teknolojilerinin ön saflarında bulunan React ve Redux kütüphanelerini kullanarak dinamik ve ölçeklenebilir web uygulamaları oluşturmayı öğreten detaylı bir eğitim programıdır. Bu eğitim, başlangıçtan ileri seviyeye kadar kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunar.

Eğitim sürecinin ilk aşamasında, React’ın temel kavramları ve nasıl kullanılacağı üzerinde duruyoruz. JSX, component lifecycle, hooks ve conditional rendering gibi React’ın çekirdek kavramlarına derinlemesine dalış yapıyoruz. React ile başarılı bir şekilde uygulama yapısını oluşturduktan sonra, global state management aracı olan Redux’a geçiyoruz.

Redux, React ile kullanıldığında, uygulamanın genel durumunu yönetmek ve bileşenler arasında veri akışını sağlamak için mükemmel bir araçtır. Eğitimde, Redux store, actions, reducers ve middleware gibi önemli kavramlar detaylı olarak işliyoruz.

Ardından, React ve Redux’un birlikte nasıl kullanılacağını göstermek için gerçek dünya senaryolarına dayalı bir uygulama projesi üzerinde çalışmaya başlanır. Bunun yanında öğrenciler, RESTful API’lerle iletişim kurma, verileri çekme ve uygulama içinde veri akışını yönetme konularında deneyim kazanır.

Eğitim ayrıca performans optimizasyon tekniklerini de ele alır. Öğrenciler, React uygulamalarını daha hızlı ve verimli hale getirmek için Lazy Loading, Code Splitting ve memoization gibi teknikleri öğrenirler.

Eğitimde, uygulamaların test edilmesi de büyük önem taşır. Jest ve Enzyme gibi test kütüphaneleri ile unit testing ve integration testing teknikleri üzerinde duruyoruz.

Deployment sürecine de değiniyoruz; öğrenciler, uygulamalarını çeşitli platformlara, örneğin Amazon Web Services, Netlify veya Heroku’ya nasıl dağıtacakları konusunda rehberlik alırlar.

Sürekli entegrasyon ve sürekli dağıtım (CI/CD) prensipleriyle uygulamanın geliştirme sürecini nasıl optimize edebileceklerine dair bilgi veriyoruz.

Building Web Applications with React and Redux eğitimi, kariyerlerine yeni bir yön vermek, kendilerini web geliştirme alanında geliştirmek ve endüstri standartlarına uygun uygulamalar geliştirmek isteyen herkes için harika bir fırsattır.

Diğer tüm React ve Front-End Web Uygulama Geliştirme eğitimlerimiz için buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Neler Öğreneceksiniz?

Building Web Applications with React and Redux eğitimi süresince, öğrenciler şunları öğrenecekler:
 • React temel kavramları: componentler, state ve props, lifecycle methods, event handling, gibi
 • React componentlerinin yapısı, nasıl oluşturulduğu ve nasıl kullanıldığı
 • Redux kavramları: store, action, reducer, gibi
 • React ve Redux’un bir arada nasıl kullanılabileceği
 • React uygulamalarının nasıl scalable, performanslı ve güvenli hale getirilebileceği
 • React uygulamalarının nasıl test edileceği ve nasıl deployment edileceği
 • React ve Redux’un en son sürümleri ve en iyi uygulamalar hakkında bilgi sahibi olma
Eğitim, teorik bilgilerin yanı sıra, öğrencilere pratik olarak React ve Redux ile uygulamalar geliştirme becerilerini kazandırmayı amaçlar.

Ön Koşullar

Building Web Applications with React and Redux eğitimine katılmak için öncelikli olarak şunlar gereklidir:
 • HTML, CSS ve JavaScript temel kavramlarının bilinmesi
 • JavaScript programlama dillerinin temel kavramlarının anlaşılması
 • Modern JavaScript özelliklerinin (ES6+) temel fikirlerinin bilinmesi
Eğitim boyunca, React ve Redux kavramları detaylı bir şekilde anlatılacaktır, ancak öncelikli olarak yukarıdaki konuların bilinmesi eğitimin daha verimli ve kolay anlaşılmasını sağlar.

Kimler Katılmalı

Building Web Applications with React and Redux eğitimi, aşağıdaki kişiler için uygundur:
 • Web geliştirme kariyerine başlamak isteyen başlangıç seviyesi programcılar
 • React ve Redux kullanarak web uygulamaları geliştirmek isteyen profesyonel programcılar
 • React ve Redux kavramlarını daha iyi anlamak isteyen ve uygulamalarını geliştirmek isteyen programcılar
 • Eski JavaScript uygulamalarını React ve Redux ile yeniden yapılandırmak isteyen programcılar
Eğitim, teorik bilgilerin yanı sıra, öğrencilere pratik olarak React ve Redux ile uygulamalar geliştirme becerilerini kazandırmayı amaçlar, bu yüzden eğitimin verimli ve faydalı olması için öğrencilerin motivasyonlu ve çalışkan olması gerekir.

Outline

Introduction and Overview
 • Features of React and Redux
 • Why the Virtual DOM makes React run fast
 • Configuring the development and build environment
 • Incorporating third-party components
Designing Custom React Components Displaying React content
 • Employing createElement() and React.DOM.render()
 • Support well-designed components by leveraging imports
 • Dynamically generating the UI
Leveraging JSX for UI design
 • Coding custom component classes
 • Generating component output with the render method
 • Composing a JSX component hierarchy
 • Extending the hierarchy with the Container/Presentational design pattern
 • Understanding the differences between JSX and HTML
Activating React Components Parameterizing components Disambiguating component properties and state
 • Leveraging the children props to pass content dynamically
 • Inserting properties into rendered output with props
 • Improving maintainability and reliability with defaultProps and proptTypes
 • Centralizing logic at the container level by passing functions as props
 • Integrating stateless functional components
Manipulating component state
 • Separating component state from component behavior
 • Reading application data with state
 • Mutating data with setState()
 • Efficiently managing state to improve performance
 • Best practices for sharing state with createContext

Integrating into the component life cycle

 • Attaching and detaching logic and event handlers in componentDidMount and componentWillUnmount
 • Enhancing performance with componentShouldUpdate
Routing between components
 • Exploiting the react-router for semantic URLs
 • Mapping URL paths and parameters to components
Developing React Forms
 • Manipulating form input components
 • Working with interactive properties
 • Capturing form component updates with onChange
 • Exploiting controlled components
 • Implementing two-way binding
 • Applying the onChange / setState() convention
 • Reducing onChange clutter for clearner code
Centralizing State with Redux Modeling client-side data interactivity
 • Architecting loosely-coupled applications for extensibility
 • Managing state centrally
 • Interacting with data using actions, reducers, and stores
 • Defining reducers to correctly manage updates, deletes, and inserts
Coding a Redux application
 • Best practices when implementing Redux
 • Creating a Redux data store
 • Using the React-Redux Higher-Order Components
 • Sharing state between containers and presentational components
 • Integrating multiple stores/reducers in large applications to avoid complexity
 • Reviewing alternatives: Mbox, alt, Relay, Flux, and Reflux
Connecting React to RESTful services
 • Making Ajax calls from React using thunk and promises
 • Integrating isomorphic-fetch to support client and server-side access
 • Mapping CRUD access to REST actions
 • Reviewing alternatives
Analyzing React Applications Developer tools
 • Inspecting React components with browser extensions
 • Identifying and debugging rendering errors
Unit testing
 • Running tests with Jest
 • Isolating code under test with Enzyme
Performance testing
 • Establishing a baseline
 • Analyzing performance with Flamegraphs
 • Optimizing component reconciliation with key
Advanced Features
 • Optimizing runtime performance with shouldComponentUpdate
 • Extending your components with Higher Order Components

Eğitim Talep Formu