Generic filters
Search in title

Temel Shell Scripting Komutları: Başlangıç Rehberi

Temel Shell Scripting Komutları: Başlangıç Rehberi

Shell scripting, Linux ve Unix tabanlı sistemlerde otomasyon ve verimlilik sağlar. Başarılı bir shell scripting becerisi edinmek için temel komutları öğrenmek önemlidir. Ayrıca bu rehberde, temel shell scripting komutlarına ve kullanımlarına değineceğiz.

1. echo

echo komutu, ekrana metin yazdırmak için kullanabilirsiniz. Bu komut, scriptlerinizde bilgi sunmak ve hata mesajları yazdırmak için yararlıdır.

echo "Merhaba, Dünya!"

2. pwd

pwd (print working directory) komutu, geçerli çalışma dizinini yazdırır. Bu komut, scriptlerinizde dizin yapılarıyla çalışırken kullanışlıdır.

pwd

3. cd

cd (change directory) komutu, mevcut çalışma dizinini değiştirmenizi sağlar.

cd /home/kullanici/dosyalar

4. ls

ls komutu, bir dizindeki dosya ve klasörleri listeler.

ls /home/kullanici

5. mkdir

mkdir (make directory) komutu, yeni bir klasör oluşturur.

mkdir /home/kullanici/yeni_klasor

6. touch

touch komutu, yeni bir boş dosya oluşturur.

touch /home/kullanici/yeni_dosya.txt

7. cp

cp (copy) komutu, dosyaları ve klasörleri kopyalar.

cp kaynak_dosya hedef_dosya

8. mv

mv (move) komutu, dosyaları ve klasörleri taşır veya yeniden adlandırır.

mv eski_dosya yeni_dosya

9. rm

rm (remove) komutu, dosyaları ve klasörleri siler.

rm silinecek_dosya

10. grep

grep komutu, dosyalarda metin araması yapar ve eşleşen satırları yazdırır.

grep "aranan_metin" dosya.txt

11. if

if komutu, koşullu ifadelerle çalışmak için kullanılır. Bu komut, scriptlerinizde mantıksal işlemler gerçekleştirmenizi sağlar.

if [ $degisken -eq 10 ]; then echo "Değişken 10'a eşittir." fi

12

for komutu, döngüler oluşturmak ve belirli işlemleri tekrarlamak için kullanabilirsiniz.  Bu komut, scriptlerinizde tekrarlayan görevleri gerçekleştirmenizi sağlar.
for i in {1..5}; do echo "Sayı: $i" done

13. while

while komutu, belirli bir koşul doğru olduğu sürece işlemleri tekrarlamak için kullanabilirsiniz.

sayac=0 while [ $sayac -lt 5 ]; do echo "Sayac: $sayac" ((sayac++)) done

14. case

case komutu, çoklu durumları kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Bu komut, scriptlerinizde birden fazla koşulu değerlendirmenizi sağlar.

renk="kirmizi" case $renk in mavi) echo "Renk mavi." ;; kirmizi) echo "Renk kırmızı.";; *) echo "Renk tanımlanamadı." ;; esac

15. functions

Fonksiyonlar, scriptlerde tekrar kullanılabilirsiniz kod blokları oluşturmak için kullanabilirsiniz.

ornek_fonksiyon() { echo "Merhaba, bu bir örnek fonksiyondur." } ornek_fonksiyon

Bu başlangıç rehberinde, temel shell scripting komutlarını ve kullanımlarını öğrendiniz. Bu komutları kullanarak, Linux ve Unix tabanlı sistemlerde daha verimli olabilir ve daha karmaşık scriptler oluşturabilirsiniz. Başarıya ulaşmak için bu temel komutları öğrenin ve uygulayın, ardından daha gelişmiş shell scripting teknikleriyle becerilerinizi geliştirin.

Linux Eğitimlerimize buradan ulaşabilirsiniz