Generic filters
Search in title

Scrum Takımlarında Sürekli İyileşme Kültürü Nasıl İnşa Edilir?

Scrum Takımlarında Sürekli İyileşme Kültürü Nasıl İnşa Edilir?

Scrum Takımlarında Sürekli İyileşme Kültürü Nasıl İnşa Edilir?

Agile ve Scrum yöntemlerinin kalbinde sürekli iyileştirme vardır. Bir Scrum takımı, her Sprint sonunda nasıl daha iyi olabileceğini sorgulanmaktadır

 1. Retrospektif Toplantılarını Önceliklendirin
 • Retrospektif Önemi: Retrospektifler, Scrum’un dört ana ritüelinden biridir ve takımın önceki Sprint’te nelerin iyi ya da kötü gittiğini değerlendirmesine olanak tanır. Bu toplantılar, iyileştirme fırsatlarını belirlemek için kritiktir.
 • Açık İletişim: Retrospektiflerde, takım üyelerinin dürüst ve açık bir şekilde geri bildirimde bulunmaları teşvik edilmelidir. Bu, takımın hangi alanlarda gelişmeye ihtiyaç duyduğunu anlamasına yardımcı olur.
 • Eylem Planları: Her retrospektifin sonunda, öne sürülen iyileştirmeler için somut eylem planları oluşturulmalıdır. Bu planlar bir sonraki Sprint’te uygulanmalıdır.
 1. Öğrenmeyi Teşvik Edin
 • Eğitim ve Seminerler: Takım üyelerinin yeni beceriler kazanmalarını ve bilgilerini tazelemelerini sağlamak için düzenli eğitimler ve seminerler düzenleyin.
 • Kaynak Paylaşımı: Ekip üyeleri arasında ilgili kitap, makale veya video gibi öğrenme kaynaklarını paylaşın. Bu, takımın sürekli olarak bilgi seviyesini artırmasına yardımcı olur.
 • İnovasyon Zamanı: Takım üyelerine, yeni fikirler veya yaklaşımlar üzerinde çalışabilecekleri belirli zaman dilimleri sunun. Google’ın “20% zaman” kavramı buna iyi bir örnektir.
 1. İyileştirme İçin Ölçütler Belirleyin
 • Metrikler ve Göstergeler: Takımın nerede iyileşmeye ihtiyaç duyduğunu belirlemek için ölçülebilir metrikler ve performans göstergeleri belirleyin.
 • Düzenli Değerlendirme: Bu metrikleri ve göstergeleri düzenli aralıklarla değerlendirin. Bu, takımın hangi alanlarda ilerleme kaydettiğini ve hangi alanlarda daha fazla çaba gerektirdiğini belirlemenize yardımcı olur.
 • Araç ve Teknolojiler: Sürekli iyileştirme sürecini desteklemek için analitik ve izleme araçlarından faydalanın.
 1. İyileştirmeyi Ödüllendirin
 • Pozitif Geri Bildirim: Takım üyelerinin iyileştirme çabalarını fark etmek ve takdir etmek, motivasyonlarını artırır.
 • İyileştirme Ödülleri: Özellikle büyük başarılar için, takımı ödüllendirin. Bu, takımın sürekli iyileştirmeye olan bağlılığını pekiştirir.
 • Başarı Hikayelerini Paylaşın: Takımın başarıları, diğer ekiplere de ilham verebilir. Başarı hikayelerini organizasyon genelinde paylaşarak, sürekli iyileştirmenin değerini vurgulayın.

 

Bu yönergeleri izleyerek, Scrum takımınızda sürekli iyileşme kültürünü başarıyla inşa edebilirsiniz. Bu, hem takımınızın hem de ürünlerinizin başarısını artırmanın anahtarıdır.

Scrum eğitimi için tıklayınız.