Generic filters
Search in title

Risk Yönetimi: Projelerinizi Nasıl Güvende Tutarsınız?

Risk Yönetimi: Projelerinizi Nasıl Güvende Tutarsınız?

Risk Yönetimi: Projelerinizi Nasıl Güvende Tutarsınız?

Proje yönetimi, beklenmeyen sorunları öngörmek ve bu sorunlara karşı stratejiler geliştirmekle ilgilidir. Risk yönetimi, bu süreçte kritik bir rol oynamaktadır. İşte projelerinizi nasıl güvende tutacağınıza dair derinlemesine bir bakış.

1. Risk Tanımlama: Potansiyel Tehditleri Belirleyin

 • Riskin Ne Olduğunu Anlamak: Risk, projenizin başarısını tehdit eden herhangi bir olay ya da koşuldur. Bu nedenle, teknik hatalardan finansal sorunlara, tedarikçi sorunlarından doğal afetlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Projede karşılaşabileceğiniz riskleri anlamak böylece, onları doğru bir şekilde ele almanız için esastır.
 • Beyin Fırtınası Yöntemiyle Riskleri Belirlemek: Ekip üyeleriyle birlikte beyin fırtınası yapmalıdır. Böylece, farklı perspektifleri ve deneyimleri ortaya çıkarabilir. Bu, potansiyel risklerin göz ardı edilmesini engeller ve daha kapsamlı bir risk listesi oluşturmanıza yardımcı olur.
 • Dış Kaynaklardan Bilgi Toplama: Piyasa analizleri, sektör raporları ve benzer projelerden edinilen tecrübeler, riskleri tanımlamada büyük bir yardımcıdır. Önceki projelerde yapılan hatalardan ders almak, benzer hataları tekrarlamamanıza yardımcı olur.

2. Risk Değerlendirmesi: Öncelik Sırasına Koyun

 • Olasılık ve Etki Matrisini Kullanın: Risklerin olasılığını ve etkisini anlamak, hangi risklere öncelik vermeniz gerektiğini belirlemenize yardımcı olur. Bu, kaynakları ve çabaları en kritik risklere odaklamanıza olanak tanır.
 • Risk Derecelendirmesi: Derecelendirme, risklerin sıralaması konusunda size bir rehberlik sunar.En yüksek dereceli risklere ilk önce yanıt vermek, projenin genel başarısını artırabilmektedir.
 • Kritik Risklerin Vurgulanması: Yüksek olasılığa ve yüksek etkiye sahip risklerin vurgulanması, bu riskleri azaltmak için atılacak adımları belirlemenizde kritik bir öneme sahip olabilmektedir.

3. Risk Azaltma Stratejileri: Önlem Alın

 • Önleyici Eylemler: Risklerin oluşmasını engelleyecek veya olasılığını azaltacak eylemler belirlemek bu nedenle, proje başarısını artırabilmektedir. Bu eylemler, riskin kaynağına bağlı olarak teknik, finansal veya operasyonel olabilmektedir.
 • Yedek Planlar Oluşturma: Beklenmedik durumlar için alternatif planlar hazırlamak, karşılaşılan sorunlara hızla tepki verme yeteneğinizi artırır.
 • Kaynakları Yedekleyin: Kritik kaynakların yedeklerini sağlamak bu nedenle projenin belirli aşamalarında olası aksamaları önleyebilmektedir.

4. Risk İzleme ve Kontrol: Sürekli Gözlem

 • Risk Kayıt Defterini Güncel Tutun: Riskler, projenin ilerlemesiyle değişebilmektedir. Bu nedenle, risklerin durumunu, önlemleri ve sonuçları sürekli olarak güncellemek esastır.
 • Düzenli Gözden Geçirme Toplantıları: Ekip, risklerin güncel durumunu ve alınan önlemlerin etkinliğini değerlendirmek için periyodik toplantılar yapmalıdır. Bu toplantılar, risk yönetimi stratejilerinin gözden geçirilmesi ve gerektiğinde ayarlanması için bir fırsattır.
 • Risk Tepki Stratejilerini Uygulama: Bir risk gerçekleştiğinde, önceden belirlenmiş tepki stratejilerinin hızla uygulanması esas olmalıdır. Böylece, potansiyel zararı en aza indirmek için hızlı bir şekilde harekete geçmenizi sağlar.

Risk Yönetimi: Projelerinizi Nasıl Güvende Tutarsınız? Projelerdeki riskler kaçınılmazdır. Ancak etkili risk yönetimi stratejileriyle bu risklerin projenize olan etkisini en aza indirebilirsiniz. Önemli olan, risklerin farkında olmak böylece, onları doğru bir şekilde değerlendirmek ve etkili önlemler alabilmektir

Proje yönetimi eğitimi için tıklayınız.