Generic filters
Search in title

Python: Veritabanı İşlemleri Nasıl Yapılır?

Python: Veritabanı İşlemleri Nasıl Yapılır? Python programlama dili, birçok farklı veritabanı yönetim sistemiyle uyumlu çalışabilmektedir. Bununla birlikte, Python programlama dili, SQLite, MySQL, PostgreSQL, Oracle ve Microsoft SQL Server gibi birçok farklı veritabanı yönetim sistemiyle kullanılabilmektedir. Bu yazıda, Python programlama dili kullanarak veritabanı işlemleri yapmak için kullanabileceğiniz çeşitli araçlar ve yöntemler hakkında bilgi vereceğiz.

SQLite Veritabanı

Python programlama dili, SQLite veritabanıyla entegre bir şekilde çalışabilmektedir. SQLite, hafif, taşınabilir ve kullanımı kolay bir veritabanı yönetim sistemidir. Python programlama dili ile SQLite veritabanı arasındaki etkileşim, SQLite3 modülü kullanılarak gerçekleştirilmektedir. SQLite3 modülü, Python programlama dilinin standart kütüphanesinin bir parçasıdır. Ayrıca, SQLite veritabanı için birçok işlevi sağlamaktadır.

SQLite3 modülü, Python programlama dili kullanılarak veritabanı oluşturma, tablo oluşturma, tabloya veri ekleme, tablodan veri çekme ve veri güncelleme gibi işlemler yapmak için kullanılabilmektedir. Aşağıda, Python programlama dili kullanılarak SQLite veritabanı üzerinde nasıl işlemler yapabileceğinizi gösteren bir örnek verilmiştir.

import sqlite3 # Veritabanına bağlanma conn = sqlite3.connect('example.db') # Tablo oluşturma conn.execute('''CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT NOT NULL, age INTEGER NOT NULL);''') # Veri ekleme conn.execute("INSERT INTO users (name, age) VALUES (?, ?)", ("John Doe", 30)) conn.execute("INSERT INTO users (name, age) VALUES (?, ?)", ("Jane Doe", 25)) # Veri çekme cursor = conn.execute("SELECT id, name, age FROM users") for row in cursor: print("ID = ", row[0]) print("Name = ", row[1]) print("Age = ", row[2]) # Veri güncellemeconn.execute("UPDATE users SET age = 35 WHERE name = 'John Doe'") # Veri silmeconn.execute("DELETE FROM users WHERE name = 'Jane Doe'") # Veritabanından çıkış yapmaconn.close()

Yukarıdaki örnek kod, Python programlama dili kullanılarak SQLite veritabanı üzerinde işlem yapmanın basit bir örneğidir. Örnek kodda, sqlite3 modülü kullanılarak veritabanına bağlanılmakta, tablo oluşturulmakta, veri eklenebilmekte, veri çekilebilmekte, veri güncellenebilmekte ve veri silinebilmektedir.

MySQL Veritabanı

Python programlama dili ayrıca MySQL veritabanı yönetim sistemiyle de uyumlu çalışabilmektedir. MySQL veritabanı, açık kaynak kodlu bir veritabanı yönetim sistemidir. Bu nedenle, birçok işletme ve uygulama tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca, Python programlama dili ile MySQL veritabanı arasındaki etkileşim, MySQL Connector/Python adlı bir modül kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

MySQL Connector/Python, MySQL veritabanına bağlanmak, veri çekmek, veri ekleme, veri güncelleme, veri silme ve tablo oluşturma gibi işlemler yapmak için kullanılabilmektedir. Aşağıda, Python programlama dili kullanılarak MySQL veritabanı üzerinde nasıl işlemler yapabileceğinizi gösteren bir örnek verilmiştir.

import mysql.connector # Veritabanına bağlanma mydb = mysql.connector.connect( host="localhost", user="username", password="password", database="example" ) # Tablo oluşturma mycursor = mydb.cursor() mycursor.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS customers (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name VARCHAR(255), address VARCHAR(255))") # Veri ekleme sql = "INSERT INTO customers (name, address) VALUES (%s, %s)" val = ("John Doe", "Highway 21") mycursor.execute(sql, val) # Veri çekmemycursor.execute("SELECT * FROM customers") myresult = mycursor.fetchall() for x inmyresult: print(x) # Veri güncelleme sql = "UPDATE customers SET address = 'Mountain 21' WHERE name = 'John Doe'" mycursor.execute(sql) # Veri silme sql = "DELETE FROM customers WHERE name = 'John Doe'" mycursor.execute(sql) # Veritabanından çıkış yapmamydb.commit() mydb.close()

Yukarıdaki örnek kod, Python programlama dili kullanılarak MySQL veritabanı üzerinde işlem yapmanın basit bir örneğidir. Örnek kodda, mysql.connector modülü kullanılarak veritabanına bağlanılmakta, tablo oluşturulmakta, veri eklenebilmekte, veri çekilebilmekte, veri güncellenebilmekte ve veri silinebilmektedir.

PostgreSQL Veritabanı

Python programlama dili ayrıca PostgreSQL veritabanı yönetim sistemiyle de uyumlu çalışabilmektedir. Ayrıca, PostgreSQL, açık kaynak kodlu bir veritabanı yönetim sistemidir. Bu nedenle, özellikle büyük veri kümeleri için uygundur. Python programlama dili ile PostgreSQL veritabanı arasındaki etkileşim, psycopg2 adlı bir modül kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

psycopg2, PostgreSQL veritabanına bağlanmak, veri çekmek, veri ekleme, veri güncelleme, veri silme ve tablo oluşturma gibi işlemler yapmak için kullanılabilmektedir.

import psycopg2 # Veritabanına bağlanma conn = psycopg2.connect( host="localhost", database="example", user="username", password="password" ) # Tablo oluşturma cur = conn.cursor() cur.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS customers (id SERIAL PRIMARY KEY, name VARCHAR(255), address VARCHAR(255));") # Veri ekleme sql = "INSERT INTO customers (name, address) VALUES (%s, %s);" val = ("John Doe", "Highway 21") cur.execute(sql, val)# Veri çekme cur.execute("SELECT * FROM customers") myresult = cur.fetchall() for x inmyresult: print(x) # Veri güncelleme sql = "UPDATE customers SET address = 'Mountain 21' WHERE name = 'John Doe'" cur.execute(sql) # Veri silme sql = "DELETE FROM customers WHERE name = 'John Doe'" cur.execute(sql) # Veritabanından çıkış yapma conn.commit() cur.close() conn.close()

Yukarıdaki örnek kod, Python programlama dili kullanılarak PostgreSQL veritabanı üzerinde işlem yapmanın basit bir örneğidir. Örnek kodda, psycopg2 modülü kullanılarak veritabanına bağlanılmakta, tablo oluşturulmakta, veri eklenebilmekte, veri çekilebilmekte, veri güncellenebilmekte ve veri silinebilmektedir.

Sonuç

Python: Veritabanı İşlemleri Nasıl Yapılır? Python programlama dili, birçok farklı veritabanı yönetim sistemiyle uyumlu bir şekilde çalışabilmektedir. SQLite, MySQL, PostgreSQL ve Microsoft SQL Server gibi popüler veritabanı yönetim sistemleri, Python programlama dili kullanılarak veritabanı işlemleri yapmak için kullanılabilmektedir. Bununla birlikte, İlgili veritabanı yönetim sistemiyle uyumlu modüller kullanılmalıdır. Böylece, veritabanı bağlantısı kurulabilmektedir. Ayrıca, tablo oluşturulabilir, veri eklenebilir, veri çekilebilir, veri güncellenebilirdir. Bunun yanı sıra, veri silinebilmektedir. Bu yazıda, Python programlama dili kullanılarak veritabanı işlemleri yapmanın temel yolları hakkında bilgi verdik.