Generic filters
Search in title

Python: Temel Veri Tipleri ve Kullanımı

Python, veri tipleri açısından zengin bir programlama dilidir. Temel veri tipleri, programlamadaki en temel yapı taşlarıdır. “Bu yazıda, Python’da hangi temel veri tiplerinin bulunduğunu ve bu veri tiplerinin nasıl kullanıldığını detaylı bir şekilde anlatacağız.

Temel Veri Tipleri

1. Sayılar

Python’da, tam sayılar (integer) ve ondalık sayılar (float) olmak üzere iki temel sayısal veri tipi vardır.

Örnekler:

# Tam Sayılar x = 5 y = 10 # Ondalık Sayılar pi = 3.141592653589793 radius = 5.0

2. Dizeler (Strings)

Python’da metinleri temsil etmek için dizeleri kullanırız. Dizeleri çift tırnak veya tek tırnak içinde yazarız.

Örnekler:

name = "John Doe" address = '123 Main St'

3. Listeler (Lists)

Python’da birden çok veriyi bir arada saklamak için listeleri kullanırız. Listeleri virgülle ayrılmış şekilde ve köşeli parantez içinde yazarız.

Örnekler:

# Liste Oluşturma my_list = [1, 2, 3, "dört", "beş"] # Liste Elemanlarına Erişimprint(my_list[0]) # 1 print(my_list[3]) # "dört" # Liste Elemanları Değiştirmemy_list[2] = "üç" print(my_list) # [1, 2, "üç", "dört", "beş"]

4. Demetler (Tuples)

Demetleri de listelere benzer şekilde birden çok veriyi bir arada saklamak için kullanırız. Ancak, demetlerin değiştirilemez (immutable) bir veri tipi olduğunu unutmamak önemlidir.

Örnekler:

# Demet Oluşturma my_tuple = (1, 2, 3, "dört", "beş") # Demet Elemanlarına Erişimprint(my_tuple[0]) # 1 print(my_tuple[3]) # "dört"

5. Sözlükler (Dictionaries)

Sözlükleri, Python’da anahtar-değer (key-value) çiftleri olarak saklanan verileri temsil etmek için kullanırız. Sözlükleri süslü parantez içinde tanımlarız.

Örnekler:

# Sözlük Oluşturma my_dict = {"name": "John Doe", "age": 30, "address": "123 Main St"}# Sözlük Elemanlarına Erişim print(my_dict["name"]) # "John Doe"

Veri Tipi Dönüşümleri (Type Conversion)

Python’da veri tipleri arasında dönüşüm yapmak oldukça kolaydır. Örneğin, bir sayısal değeri string’e çevirmek için str() fonksiyonu kullanılabilir. Ayrıca, bir stringi sayısal değere dönüştürmek için int() veya float() fonksiyonları kullanılabilir.

Örnekler:

# Tam Sayıyı String'e Çevirme x = 5 str_x = str(x) print(type(str_x)) # <class 'str'> # String'i Tam Sayıya Çevirme str_y = "10" y = int(str_y)print(type(y)) # <class 'int'> # String'i Ondalıklı Sayıya Çevirme str_pi = "3.14" pi = float(str_pi) print(type(pi)) # <class 'float'>

Sonuç

Python’da temel veri tipleri, sayılar, dizeler, listeler, demetler ve sözlüklerdir.  Veri tipleri arasında dönüşüm yapmak da oldukça kolaydır. Bu nedenle, programcılar verilerini etkin bir şekilde yönetmek için bu temel veri tiplerini öğrenmelidirler.

 

Python Eğitimlerimiz için buradan ulaşabilirsiniz.